Din Kültürü 8. Sınıf 4. Ünite Test-4

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Cesaret ve Kararlılığı
Kazanım 8.4.4.

1. Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam'ın ilk yıllarında kutlu davasından vazgeçmesi için kendisine makam, para vb. teklif edenlere kesin bir dille şu cevabı verdi: "Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah bu dini hâkim kılar yahut ben bu uğurda canımı veririm."
Yukarıdaki metinde Peygamber Efendimizin daha çok hangi yönü öne çıkmaktadır?
a) İstişareye önem vermesi
b) Açık ve net oluşu
c) Davasındaki kararlılığı
d) İnsanlara değer vermesi2.
» Peygamberimiz, Hz. Ebu Bekir ile birlikte Medine'ye hicret ederken Sevr Mağarası’na gizlenmişti. Peşlerindeki kişiler mağaranın girişine kadar geldiler. Bu durum Hz. Ebu Bekir'i çok korkuttu. Ancak Peygamberimiz cesur davranıp arkadaşını sakinleştirdi ve "Üzülme! Allah bizimle beraberdir." dedi.
» Hz. Muhammed (s.a.v.) Uhut ve Huneyn savaşlarında dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ordunun toparlanmasını sabır ve cesaretiyle sağlamış, Uhut'ta yaralandığı ve dişi kırıldığı halde cesaretinden bir şey kaybetmemiştir.
Yukarıda anlatılanlar Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?
a) Cesur bir insan oluşu
b) Hakkı gözetmesi
c) Danışarak iş yapması
d) Üstün savaş yeteneklerine sahip olması3. Kur'an-ı Kerim'de insanlara sabırlı olmaları öğütlenir ve sabırlı davrananlara Allah'ın yardım edeceği belirtilir.
Aşağıda yer alan ayet meallerinden hangisi metinde verilen bilgiyle ilişkilendirilemez?
a) "Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir." ( Bakara suresi, 153. ayet)
b) "Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir." ( Zümer suresi, 10. ayet)
c) "Andolsun ki senden evvel de Peygamberler yalanlanmışlardı. Fakat yalanlandıkları ve eziyete uğradıkları şeylere karşı sabretmişlerdir. Nihayet onlara bizim yardımımız gelip yetişti." ( En'am suresi, 34. ayet)
d) "Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini (dosdoğru) yaparlar." (Mearic suresi, 32-33. ayetler)4. Peygamberliğin Mekke yıllarında Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam dinini tebliğ ederken Mekkeli müşriklerin kendisini bu kutlu davadan vazgeçirme çabalarıyla karşılaştı. Müşrikler ilk başlarda Peygamberimize makam, mevki ve para teklif ederek O'nu vazgeçirmeye çalıştılar. Hatta Peygamberimize "Bizim yöneticimiz ol." dediler. Ancak Hz. Muhammed (s.a.v.) bunların hiçbirini kabul etmedi ve Allah'ın dinini kararlı bir şekilde tebliğ etmeye devam etti.
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aşağıdaki hadislerinden hangisi, O'nun (s.a.v.) metinde verilen durumunu özetleyici niteliktedir?
a) "Güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman kendine hakim olabilen kimsedir."
b) "Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez."
c) "Güneşi sağ elime, Ay'ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem."
d) "Yer ve gökler adaletle ayakta durmaktadır."5. Aşağıda yer alan hadis-i şeriflerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "İlim mü'minin yitik malıdır. Nerede bulursa alsın."
b) "İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz."
c) "Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve iyi bir özellik verilmemiştir."
d) "İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır."6. Çocukluğundan itibaren pek çok sıkıntıyla karşılaşan Hz. Muhammed (s.a.v.) yetim olarak dünyaya geldi. Altı yaşındayken annesini, sekiz yaşındayken dedesini kaybetti. Eşi Hz. Hatice, amcası Ebu Talip ve Hz. Fatıma dışındaki çocukları, daha Peygamberimiz hayatta iken vefat ettiler. Ancak Peygamberimiz bütün bu acı olaylara rağmen üzüntüsünü kalbine gömüp Allah'ın dinini insanlara anlatmaya devam etti.
Bu paragrafın sonucunda vurgulanan, Peygamberimizin hangi ahlaki özelliğidir?
a) İnsanlara değer vermesi
b) Sabırlı oluşu
c) Merhametli ve hoşgörülü olması
d) Adalet ve hukuk konularına önem vermesiDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı