Din Kültürü 8. Sınıf 4. Ünite Test-4

1. "Karganın biri seke seke yürüyen güzel bir keklik görmüş. Kekliğin güzelliğine ve alımlı yürüyüşüne hayran olmuş. Kekliği sürekli izlemeye başlamış. Tek gayesi keklik gibi olmakmış. Keklik bu durumdan rahatsız olmaya başlamış ve 'Ne kadar benzerse benzesin, hiç bir şey aslı gibi gerçek olamaz, boşuna çabalıyorsun, bu durumdan vazgeç!' demiş. Fakat karga bir türlü vazgeçmemiş ancak keklik gibi yürümeyi de öğrenememiş. Zavallı karga kendi yürüyüşünü de unutmuş ve herkese karşı gülünç duruma düşmüş." (Beydaba, Kelile ve Dimne)
Karganın durumu aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a) Başarı
b) Hırsızlık
c) Bağnazlık
d) Yetenek


2. Aşağıdakilerden hangisi taassubun sebeplerinden değildir?
a) Sorgulama, araştırma
b) Eğitimsizlik, cahillik
c) Körü körüne taklit
d) Aklı kullanmamak


3. www.huseyinarasli.com
I- Başkalarının inançlarına, görüşlerine saygı göstermemek
II- Diğer fikirlerin de doğru olabileceğini kabul etmemek
III- Kendi düşüncelerinin yanı sıra başkalarının fikirlerini de dinlemek ve değerlendirmek
IV- Kendi inançlarını ve görüşlerini başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmak
Taassup sahibi bir insanda yukarıdaki davranışlardan hangisinin veya hangilerinin olması beklenemez?
a) I-II
b) Sadece I
c) III-IV
d) Sadece III


4. "Kurbağanın biri dere kenarında bir öküz görmüş. Öküzün görünüşüne hayran olan kurbağa öküze benzemek için kendini şişirmiş, şişirmiş. Öküz kadar olmaya başlamış. Ancak çok fazla şişince çatlamış ve ölmüş."
Kurbağanın öküze benzemek istemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Öküzü çok sevmesi
b) Öküzü bilgisizce taklit etmesi
c) Öküzün haline acıması
d) Kendini çok beğenmesi


5. Aşağıdaki kavramlardan hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) Taassup
b) Bağnazlık
c) Bilgisiz taklit
d) Sorgulama
www.huseyinarasli.com

6. Atalarına saygı duymak, insan için bir fazilettir. İnsan, atalarının tecrübelerinden ve tarihten ders almalıdır. Ancak onların görüşlerini bütünüyle kabullenip taklit etmemelidir. Onların doğrularına sahip çıkmalı, yanlışlarını da reddetmelidir.
Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Araştırmadan, körü körüne taklit etmekten kaçınmalıyız.
b) Atalarımıza saygı duymalıyız.
c) Ecdadımızın tarihini iyi bilmeliyiz.
d) Tecrübelerimizle gelecek nesillere ışık tutmalıyız.


7. Aşağıda yer alan ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, ‘Babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti.’ derler. De ki: Allah kötülüğü emretmez..." A'raf suresi, 28. ayet
b) "Çirkin bir iş işledikleri vakit, ‘Biz atalarımızdan böyle gördük.’ derler..." Ârâf suresi, 28. ayet
c) "Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine uyun.’ denildiği zaman onlar, ‘Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız.’ derler..." Bakara suresi, 170. ayet
d) "Onların, Allah'a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçiler de olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler." Rum suresi, 13. ayet


8. (I)Bir görüşe, bir inanca körü körüne ve aşırı derecede bağlanıp ondan başkasını kabul etmeme durumuna taassup denir. (II)Taassup kavramına mükellef olma anlamı da verilebilir. (III)İslam dini taassuptan kaçınmamızı emretmiştir. (IV)Bunun için de aklımızı kullanmamızı, şüpheli şeylerden uzak durmamızı istemiştir.
Paragraftaki kaç numaralı cümlede bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV
www.huseyinarasli.com

9. Taassup, insanı bilgiden uzaklaştırır, araştırma yapmaktan alıkoyar ve insanda ön yargı oluşturur. Taassup, bilgisizlikten kaynaklanır. Bilgi olmayınca cahillik öne çıkar. İslam dini taassuptan kaçınmamızı emretmiştir. Bunun için de bizden ............... ister.
Paragrafta yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) aklımızı kullanmamızı
b) şüpheli bilgilerden uzak durmamızı
c) her bilgiyi doğru kabul etmemizi
d) araştırma yapmamızı


10. Köse Mehmet'in oğlu Kadir üç gün önce köye ilk traktörü getirmişti. Getirdiği günden beri neredeyse üzerinden inmiyor, köyün tertemiz havasını egzoz dumanıyla tanıştırıyordu. Köyün ileri gelenleri ise daha önce hiç duymadıkları bu motor sesine kulaklarını tıkarken bir yandan da homurdanıyorlar; "Nereden çıktı bu makine, köyün havası bozuldu, bunun işlediği buğdayın ekmeği helal değil, bu gavur icadıyla yapılan işte alın teri olmaz, biz babamızdan dedemizden böyle bir şey görmedik, başımıza taş yağacak!" gibi sözlerle tepkilerini gösteriyorlardı.
Hikayede sözü edilen köylüler hakkında söylenebilecek en doğru söz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Köse Mehmet'in oğlu Kadir'i eskiden beri sevmezler.
b) Bağnaz insanlar olup yeniliğe kapalıdırlar.
c) Traktörün sesinden rahatsız olurlar.
d) Kur'an'a göre hareket etmektedirler.


Sorular Hüseyin Araslı tarafından hazırlanmıştır.

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.