Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite Test-5

HZ. YUSUF'UN (A.S.) HAYATI-1

1.
I- Yusuf suresi Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerden birisidir.
II- Bu sure 5 ayetten oluşur.
III- Bu surede Hz. Yusuf Peygamberin hayatı anlatılır.
IV- Yusuf suresi, Kur'an'da "kıssaların en güzeli" olarak nitelendirilmiştir.
Yusuf suresi ile ilgili yukarıdaki kaç numaralı cümlede bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


2. Hz. Yusuf'un ağabeyleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Babalarının Hz. Yusuf'u kendilerinden çok sevdiğini düşünürler.
b) Hz. Yusuf'u kıskanırlar.
c) Hz. Yusuf'tan kurtulmak için çareler düşünürler.
d) Hz. Yusuf'u ormanda bir kurdun önüne atarlar.


3. Hz. Yakup, küçük oğlu Yusuf'u diğer oğullarından daha çok seviyordu. Bu durumu kıskanan ağabeyleri, bir bahane ile Yusuf'u kırlara götürüp orada kuyuya attılar. Bir kervan tarafından kurtarılan Yusuf (a.s.), Mısır'a köle olarak satıldı. Orada bir iftira yüzünden yıllarca zindanda kaldı. Sonra Allah tarafından kendisine verilen bir ilimle Mısır yöneticisinin rüyasını yorumlayıp hapisten çıkarıldı.
Bu paragrafta verilen bilgiler doğrultusunda Hz. Yusuf'un durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
a) Babasının onu çok sevmesi, ağabeylerinin hoşuna gitmemiştir.
b) Hz. Yusuf'un ağabeyleri onu köle olarak Mısır'da sattılar.
c) Allahü Teala Hz. Yusuf'a rüya yorumlama ilmini verdi.
d) Hz. Yusuf, kendisine yapılan zulümler karşısında sabretmiştir.


4. Allahü Teala, peygamberlik vazifesinin yanında Hz. Yusuf'a bir yetenek daha verdi ki Hz. Yusuf bu yeteneği, dürüstlüğü ve güzel ahlakı sayesinde Mısır'a vezir oldu. Bu yeteneği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fal bakma
b) Sihirbazlık
c) Geleceği görme
d) Rüya tabiri


5. Yusuf (a.s.) Mısır'da hapisteyken ona Mısır Kralının rüyasını anlattılar. O da rüyayı "yedi yıl bolluk olacağı, peşinden gelen yedi yılın ise kıtlık ile geçeceği" şeklinde yorumladı. Ardından hükümdara çözüm önerilerini sundu. Bu olay üzerine Mısır Hükümdarının tavrı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
a) Bu yorumu beğenmeyip başka rüya tabircileri çağırdı.
b) Hz. Yusuf'u yalancılıkla suçladı.
c) Hz. Yusuf'u ülkenin kralı yaptı.
d) Hz. Yusuf'u maliyenin başına getirdi.
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI