Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite Test-4

DİNİN TEMEL GAYESİ-3

1. Kur'an ve sünnete dayanmayan, dinde sonradan ortaya çıkan ve dinin aslında varmış gibi algılanan hususlara ne ad verilir?
a) Sahih
b) Mezhep
c) Hurafe
d) Kıssa


2. Aşağıdakilerden hangisi dinin korunması kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Hurafelerden uzak durmak
b) Okuyup araştırmak
c) Allah'ın emirlerine uymak
d) İnancımızı bid'atlerle tahrif etmek


3. Alkol ve uyuşturucu maddeler aklın sağlıklı işlemesine engel olur. Beyin ve sinir sistemini etkileyerek bireyi iradesiz kılar. Zararlı maddeler insanı bağımlı hale getirir. Bağımlılık insanın kaygı ve stresini artırır. Bunları kullanan kimseler hem kendilerine hem de topluma zarar verirler.
Metinde verilen bilgiler aşağıdaki konu başlıklarından hangisiyle yakından ilgilidir?
a) Malın Korunması
b) Neslin Korunması
c) Aklın Korunması
d) Ticaretin Korunması


4. (I)Allah’ın (c.c.) insana verdiği en önemli nimetlerden biri de akıldır. (II)Kişinin dinen mükellef olabilmesi için işitsel ve görsel açıdan sağlıklı olması gerekir. (III)İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir. (IV)Bu nedenle akla zarar veren içki, uyuşturucu maddeler ve diğer zararlı maddelerin kullanımını yasaklamıştır.
Paragrafta yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


5. Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi, bir insanın Allah katında iman ve ibadet yükümlülüğü taşıması için akıl sahibi olması gerektiğini vurgular?
a) Danışan asla pişman olmaz.
b) Allah'a inandım de, dosdoğru ol.
c) Bizi aldatan bizden değildir.
d) Aklı olmayanın dini de yoktur.
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI