Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite Test-4

1. www.huseyinarasli.com
» Peygamberimiz, Hz. Ebu Bekir ile birlikte Medine'ye hicret ederken Sevr mağarasına gizlenmişti. Peşlerindeki kişiler mağaranın girişine kadar geldiler. Bu durum Hz. Ebu Bekir'i çok korkuttu. Ancak Peygamberimiz cesur davranıp arkadaşını sakinleştirdi ve "Üzülme! Allah bizimle beraberdir." dedi.
» Hz. Muhammed (s.a.v.) Uhut ve Huneyn savaşlarında dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ordunun toparlanmasını sabır ve cesaretiyle sağlamış, Uhut'ta yaralandığı ve dişi kırıldığı halde cesaretinden bir şey kaybetmemiştir.
Yukarıda anlatılanlar Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?
a) Cesur bir insan oluşu
b) Hakkı gözetmesi
c) Danışarak iş yapması
d) Üstün savaş yeteneklerine sahip olması


2. Kur'an-ı Kerim'de insanlara sabırlı olmaları öğütlenir ve sabırlı davrananlara Allah'ın yardım edeceği belirtilir.
Aşağıda yer alan ayet meallerinden hangisi metinde verilen bilgiyle ilişkilendirilemez?
a) "Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir." ( Bakara suresi, 153. ayet)
b) "Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir." ( Zümer suresi, 10. ayet)
c) "Andolsun ki senden evvel de Peygamberler yalanlanmışlardı. Fakat yalanlandıkları ve eziyete uğradıkları şeylere karşı sabretmişlerdir. Nihayet onlara bizim yardımımız gelip yetişti." ( En'am suresi, 34. ayet)
d) "Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini (dosdoğru) yaparlar." (Mearic suresi, 32. 33. ayetler)


3. Peygamberliğin Mekke yıllarında Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam dinini tebliğ ederken Mekkeli müşriklerin kendisini bu kutlu davadan vazgeçirme çabalarıyla karşılaştı. Müşrikler ilk başlarda Peygamberimize makam, mevki ve para teklif ederek O'nu vazgeçirmeye çalıştılar. Hatta Peygamberimize "Bizim yöneticimiz ol." dediler. Ancak Hz. Muhammed (s.a.v.) bunların hiçbirini kabul etmedi ve Allah'ın dinini kararlı bir şekilde tebliğ etmeye devam etti.
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aşağıdaki hadislerinden hangisi, O'nun (s.a.v.) metinde verilen durumunu özetleyici niteliktedir?
a) "Güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman kendine hakim olabilen kimsedir."
b) "Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez."
c) "Güneşi sağ elime, Ay'ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem."
d) "Yer ve gökler adaletle ayakta durmaktadır."


4. Çocukluğundan itibaren pek çok sıkıntıyla karşılaşan Hz. Muhammed (s.a.v.) yetim olarak dünyaya geldi. Altı yaşındayken annesini, sekiz yaşındayken dedesini kaybetti. Eşi Hz. Hatice, amcası Ebu Talip ve Hz. Fatıma dışındaki çocukları, daha Peygamberimiz hayatta iken vefat ettiler. Ancak Peygamberimiz bütün bu acı olaylara rağmen üzüntüsünü kalbine gömüp Allah'ın dinini insanlara anlatmaya devam etti.
Bu paragrafın sonucunda vurgulanan, Peygamberimizin hangi ahlaki özelliğidir?
a) İnsanlara değer vermesi
b) Sabırlı oluşu
c) Merhametli ve hoşgörülü olması
d) Adalet ve hukuk konularına önem vermesi


5. "Güneşi sağ elime, Ay'ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Bu hadiste Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi yönü vurgulanmaktadır?
a) Dürüst ve güvenilir olması
b) İnsanların hak ve hukukunu gözetmesi
c) Rahmet peygamberi olması
d) Sabırlı ve kararlı olması


6. "Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğip büker (doğru şahitlik etmez), yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Nisa suresi, 135. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi, bu ayetten çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Hak ve adalet konularında duygusal davranmalıyız.
b) Yalancı şahitlik yapmaktan kaçınmalıyız.
c) Adaleti ayakta tutmalıyız.
d) Suçlu bir yakınımız da olsa doğruyu söylemeliyiz.


7. www.huseyinarasli.com
» "Yer ve gökler adaletle ayakta durmaktadır."
» "Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez."
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yukarıdaki hadislerinde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeryüzü ve gökyüzünün yaratılışı
b) Hak ve adalet kavramlarının toplumsal huzur açısından önemi
c) Fakirlere yardım yapmanın önemi
d) Toplumsal barış açısından bilimin önemi


8. Bedir savaşında alınan esirler arasında Peygamberimizin henüz Müslüman olmayan amcası Abbas da vardı. Esirler (tutsaklar) fidye vererek esirlikten kurtuluyorlardı. Bazı kişiler " Peygamberimizin amcasıdır." diyerek Abbas'ın bağışlanmasını istediler. Peygamberimiz "Hayır, böyle bir şey olamaz. Onun ödemek zorunda olduğu fidyenin bir dirhemi bile bağışlanamaz." dedi.
Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?
a) Hak ve adalet kavramlarına önem vermesi
b) Yakın akrabalarını koruyup gözetmesi
c) Sabırlı ve kararlı olması
d) İşlerini danışarak yürütmesi


9. Mahzumoğulları’ndan bir kadın hırsızlık yapar. Bir kısım ileri gelen Kureyşliler Hz. Muhammed’e bir aracı göndererek kadını affetmesini isterler. Bu işi Hz. Muhammed’in çok sevdiği bir kişi olan Üsame’nin yapabileceğini düşünürler. Sonra durumu iletmek üzere Üsame’yi Peygamberimize gönderirler. Üsame gelip durumu anlatınca Hz. Peygamber üzülür. Ayağa kalkarak şunları söyler: "Ey insanlar, sizden önceki insanlar aralarında varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim, değil o kadın, bu suçu işleyen Muhammed’in kızı Fatıma bile olsa onun da cezasını veririm."
Aşağıdakilerden hangisi bu olaydan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Hırsızlık yapmak dinimizin yasakladığı kötü bir davranıştır.
b) Peygamberimiz her zaman adaletten yana olmuştur.
c) Kadınların hırsızlık yapması erkeklere göre daha ağır cezayı gerektirir.
d) Adalet konusunda fakir zengin ayrımı yapılmamalıdır.


Kabe Hakemliği: Kâbe, Mekkelilerin kutsal kabul ettikleri bir yerdi. Peygamberimiz otuz beş yaşlarındayken bir gün Mekke’de şiddetli bir fırtına olmuş, Kâbe’yi de sel basmış ve Kâbe büyük hasar görmüştü. Kâbe onarılırken sıra Mekkelilerce kutsal sayılan “Hacerülesvet” adı verilen taşın yerine konulmasına geldi. Her kabile, bu onurun kendisine ait olmasını istiyordu. Neredeyse bu yüzden kavga çıkacak ve kabileler arasında savaş başlayacaktı. Sonunda, Kâbe'ye ilk girecek kişinin hakemliğine başvurma kararı alındı. Kâbe'ye ilk gelen kişi Hz. Muhammed'di. Herkes bu durumdan memnun oldu. Çünkü, onun hakkı gözeten bir kişiliğe sahip olduğunu ve anlaşmazlığı adalete uygun olarak çözeceğini biliyorlardı. Peygamberimiz bir yaygı üzerine taşı koyarak her kabileden bir kişinin bunun ucundan tutmasını istedi. Taş, konulacağı yere kadar bu şekilde getirildi. Sonra Hz. Muhammed, eliyle taşı alıp yerine koydu. Böylece çıkması olası bir çatışma tatlılıkla çözüme kavuşturuldu. www.huseyinarasli.com

► 10. ve 11. soruları parçaya göre cevaplayınız.

10. Parçada anlatılan "Hacerülesvet" taşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) O devirde yaşayan Mekkeliler tarafından kutsal kabul edilen bir taştı.
b) Mekkeliler, Kabe'nin hasar görmesinin nedenini bu taşa bağlıyorlardı.
c) Hacerülesvet, Kabe'nin içerisinde bulunuyordu.
d) Mekkeliler bu taşa hizmet etmeyi onurlu bir iş olarak görüyorlardı.


11. Parçaya göre Mekkeliler'in, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakemliğine güvenmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) soylu bir aileden gelmesi
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dürüst ve güvenilir olması
c) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözeten biri olması
d) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) adalete önem vermesi


Sorular Hüseyin Araslı tarafından hazırlanmıştır.

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.