Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite Test-4

Dinin temel gayesi test-3. Kazanım 8.3.2.

1. Yüce Allah yarattığı canlılar içinde insanı üstün kılmış ve ona birtakım sorumluluklar yüklemiştir. İnsanoğlu öncelikle inanmak ve ibadet etmek hususlarında Allah’a karşı sorumluluk taşır. Bunun yanında Allah’a iyi bir kul olmak da onun yükümlülüklerindendir. Ancak her bireyin Allah katında inanma ve ibadet yükümlülüğü yoktur.
Aşağıdaki hadislerden hangisinde, metindeki altı çizili cümleye vurgu yapılmaktadır?
a) Danışan asla pişman olmaz.
b) Allah'a inandım de, dosdoğru ol.
c) Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır.
d) Aklı olmayanın dini de yoktur.2. Genç adam yeni başladığı işinde ilk gün mesaisine hazırdı. Ekipmanlarını aldı ve çalışma alanına doğru ilerlemeye başladı. Bu arada yolun sağında ve solunda yer alan tabelalar dikkatini çekmişti. Bunlarda özellikle “önce güvenlik, güvenlik önlemlerini almadan işe başlama, baretini tak” gibi uyarılar başı çekiyordu.
Bu tabelalarda yer alan uyarılar, İslam’ın korunmasını istediği temel ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
a) Canın korunması
b) Neslin korunması
c) Malın korunması
d) Aklın korunması3. İnsan, hayatı boyunca birtakım zorluklarla, sıkıntılarla, hastalıklarla karşılaşabilir. Kişiye düşen ise bu zorluklar karşısında sabretmek, tevekkül etmek ve Allah’a yönelmektir. Nitekim Yüce Allah, Bakara suresinin 153. ayetinde de bizlere bunu buyurmaktadır.
Metinde verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Bakara suresinin 153. ayeti olabilir?
a) "Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır…"
b) "Onlar harcadıkları zaman israf etmedikleri gibi cimrilik de etmezler. İkisi arasında doğru olanı yaparlar."
c) "Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık."
d) "Ey iman edenler! Sabır ve namazla (Allah’tan) yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir."4. Akıl Arapça bir kelime olup bağlamak, alıkoymak, korumak anlamlarına gelir. Akıl, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırabilme yeteneğidir. Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerden biri olan akıl, aynı zamanda her türlü sorumluluğun ön şartıdır. İslam dinine göre ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığı yerinde olan kişiler dinin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür ya da diğer bir söyleyişle mükelleftir.
Paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
a) Dinî sorumluluğun ön şartı nedir?
b) Akıl ve vahiy arasında nasıl bir ilişki vardır?
c) Akıl kelimesinin sözcük anlamları nelerdir?
d) İslam dinine göre Allah katında mükellef olanlar kimlerdir?5. Mesut yoğun bir çalışma temposu içinde memurluk sınavına hazırlanıyordu. Artık çalışmaya biraz ara verip dinlenmek gerektiğine karar verdi. O akşam arkadaşlarıyla eğlenmek için bir kafeye gittiler. Bu tür yerlere pek alışık değildi. Genelde boş vakti olduğunda kitap okurdu. Ama bu sefer nasıl olduysa arkadaşlarının yanındaydı işte. Derken sohbet koyulaştı ve bir arkadaşı ona içki uzattı. "Olmaz!" dedi Mesut. Kullanmadığını söyledi. "Yapma be dostum! Kırk yılın başı seni aramızda gördük. Şimdi burada bizi mi kıracaksın? Merak etme, bir iki yudumdan bir şey olmaz. Hem bu kadarcık alkol seni baymaz. Hadi kırma bizi!" Bir müddet devam eden ısrarlar sonucu kabul etti Mesut ve içkisini yudumlamaya başladı.
Paragrafta sözü edilen genç (Mesut), Peygamber Efendimizin aşağıdaki hadislerinden hangisini tam olarak kavrayamamıştır?
a) "...Birbirinizi sevmedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş olmazsınız."
b) "Müslüman, elinden ve dilinden diğer insanların güvende olduğu kimsedir."
c) "Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır."
d) "Sizden biriniz kendisi için sevdiğini mü'min kardeşi için de sevmedikçe gerçek mü'min olamaz."6. Akıl, sağlık ve zaman Allah’ın (c.c.) insanlara verdiği birer büyük nimettir. Çalışarak kazanmak yerine tembelliği ve hileyi teşvik etmek, zamanını boşa geçirmek, başkasının hakkını yemek dinimizin yasakladığı davranışlardandır. Çünkü insanın en değerli kazancı el emeği ile elde ettiği kazancıdır. Bu sebeple kumar, şans oyunları gibi kötü davranışlardan uzak durmalıyız.
Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aklın korunması
b) Alın teri ile kazanmanın önemi
c) Kötü alışkanlıkların zararları
d) Canın korunması7. Yapılan araştırmalar gençlerimizin dizilerden ve filmlerden olumsuz yönde etkilendiklerini ortaya koyuyor. Dizilerde gösterilen yalılara, lüks otomobillere, son model teknolojik cihazlara, dizi oyuncularının hiç elinden düşmeyen alkol şişelerine ve bu oyuncuların aile dışı serbest ilişkilerine büyük bir özentiyle bakan gençler, bir süre sonra hayal dünyasında yaşamaya ve ailelerine "şunu istiyorum, bana bunu alın, özgürlüğüme karışmayın" diyerek baskı uygulamaya başlıyorlar. Hayatlarını bu dizilerdekine benzetmeye, orada sergilenen olumsuz davranışları taklit etmeye çalışıyorlar.
Metindeki araştırma konusundan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılması düşünülebilir?
a) Malın korunması
b) Sıla-i rahim
c) Alkol bağımlılığı
d) Neslin korunmasıDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı