Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite Test-3

Dinin temel gayesi test-2. Kazanım 8.3.2.

1. İslam dininde neslin korunmasına önem verilmiştir. Toplumun devamı için bu bir zorunluluktur. Neslin korunması da ancak ..................... mümkündür.
Metinde yer alan boşluğu en doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) sağlıklı bir aile kurmakla
b) ticarette dürüst davranmakla
c) işçinin ücretini zamanında vermekle
d) israftan kaçınmakla2. "Ey gençler! Aranızda gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur." Hz. Muhammed s.a.v.
Peygamberimizin bu hadisinde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
a) İlim öğrenmenin
b) Aile kurmanın
c) Hoşgörülü olmanın
d) Gençlere iyi bir eğitim vermenin3. Aşağıdakilerden hangisinin Allah katında dini sorumluluğu yoktur?
a) Ergenlik çağına ulaşmamış çocuklar
b) Bedensel özrü bulunanlar
c) Askerlik görevini yerine getirenler
d) Dini eğitim almamış kişiler4. Kur'an ve sünnete dayanmayan, dinde sonradan ortaya çıkan ve dinin aslında varmış gibi algılanan hususlara ne ad verilir?
a) Sahih
b) Mezhep
c) Hurafe
d) Kıssa5. Aşağıdakilerden hangisi dinin korunması kapsamında uzak durmamız gereken hususlardan biridir?
a) Hurafelerden uzak durmak
b) Okuyup araştırmak
c) Allah'ın emirlerine uymak
d) İnancımızı bid'atlerle tahrif etmek6. Alkol ve uyuşturucu maddeler aklın sağlıklı işlemesine engel olur. Beyin ve sinir sistemini etkileyerek bireyi iradesiz kılar. Zararlı maddeler insanı bağımlı hale getirir. Bağımlılık insanın kaygı ve stresini artırır. Bunları kullanan kimseler hem kendilerine hem de topluma zarar verirler.
Metinde verilen bilgiler aşağıdaki konu başlıklarından hangisiyle yakından ilgilidir?
a) Malın Korunması
b) Neslin Korunması
c) Aklın Korunması
d) Ticaretin Korunması7. (I)Allah’ın (c.c.) insana verdiği en önemli nimetlerden biri de bizim Allah katında sorumlu olmamıza sebep olan akıldır. (II) Bu yüzden kişinin dinen mükellef olabilmesi için bedensel ve fiziksel açıdan sağlıklı olması gerekir. (III)İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir. (IV)Bu nedenle akla zarar veren içki, uyuşturucu maddeler ve diğer zararlı maddelerin kullanımını yasaklamıştır.
Paragrafta yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IVDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı.