Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite Test-3

1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli, hoşgörülü ve affedici bir peygamber olmasının en önemli sonuçlarındandır?
a) İnsanlar O'na daha çok eziyet ettiler.
b) İnsanlar O'nun etrafında toplanıp İslamiyet'i kolayca kabul ettiler.
c) Müslümanlar daha da zengin oldular.
d) Müslümanlar savaşlarda daha çok zafer kazandılar.
www.huseyinarasli.com

2. Peygamberimiz 630 yılında Mekke'yi fethettiğinde O'na peygamberliğinin ilk yıllarında eziyet eden, sıkıntılar yaşatan Mekkeli müşriklere karşı nasıl bir tavır izledi?
a) Onlara Yusuf Peygamberin kardeşlerine yaptığı gibi davranıp serbest bıraktı, evlerine gönderdi.
b) Onların kimini affetti, kimini cezalandırdı.
c) Onlara hapis ve ölüm gibi cezalar verdi.
d) Onları, her biri 10 Müslümana okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bıraktı.


3. "Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir." (Tevbe suresi, 128. ayet)
Bu ayette Peygamber efendimizin hangi ahlakî özelliğine vurgu yapılmaktadır?
a) Sabırlı olmasına
b) Çalışkan olmasına
c) Merhametli olmasına
d) Adaletli olmasına


4. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları bir yolculuk sırasında dinlenmek için durmuşlardı. Durdukları yerde kuş yumurtaları buldular. Birisi yumurtaları alınca kuş büyük bir korku içinde kanatlarını çırpmaya başladı. Peygamberimiz o kişiye hemen yumurtaları yerine koymasını söyledi.
Bu olayda anlatılanlar Peygamber Efendimizin hangi ahlakî özelliğiyle yakından ilgilidir?
a) Danışarak iş yapması
b) Doğaya önem vermesi
c) Merhametli olması
d) Bilgiye önem vermesi
www.huseyinarasli.com

5. Bir gün Necran Hristiyanları Hz. Muhammed'i (s.a.v.) ziyarete geldiler. Tam ziyaret saatinde Müslümanlar ikindi namazına yöneldiler. Bu sırada Hristiyanlar da mescidin doğu tarafına yönelerek kendi ibadetlerini yapmaya başladılar. Bunu gören bazı sahabeler Hristiyanlara engel olmak istediler ama Peygamberimiz onların da kendi ibadetlerini yapmalarına izin verilmesini sağladı.
Yukarıda anlatılanlar Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?
a) Sabırlı ve cesaretli olması
b) Hoşgörülü olması
c) İbadete önem vermesi
d) Bilgiye önem vermesi


6. Ortaokul son sınıfta okuyan Alperen, okul kantininde arkadaşlarıyla bir şeyler yiyordu. O esnada, kendisiyle aynı okulda okuyan ve mahalleden komşuları olan 5. sınıf öğrencisi Mehmet'i gördü. Mehmet'in babası iki ay önce vefat etmişti. Mehmet o günden beri çok üzgün görünüyordu. Alperen Mehmet'i yanına çağırdı ve elindeki bisküviden birkaç tane ona verdi. Bu duruma çok sevinen Mehmet, Alperen'e teşekkür etti ve koşarak sınıfına gitti.
Buna göre Alperen Peygamber Efendimizin aşağıdaki hadislerinden hangisini ilke edinmiştir?
a) "Yetimi sevindirmek kalbi yumuşatır."
b) "Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve iyi bir özellik verilmemiştir."
c) "Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez."
d) "Bizi aldatan bizden değildir."
www.huseyinarasli.com

7. Aşağıdaki sözlerden hangisi insanları çalışmaya teşvik etmektedir?
a) Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.
b) Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.
c) Kişiye her gün bir balık vereceğine ona balık tutmasını öğret.
d) Danışan asla pişman olmaz.


8. Peygamberimizin aşağıda yer alan hadislerinden hangisi çalışmanın önemiyle ilgili değildir?
a) İki günü eşit olan zarardadır.
b) Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği kişidir.
c) Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.
d) Kişinin sırtında odun taşıyarak geçimini sağlaması, ... birisinden bir şey istemesinden daha hayırlıdır.


9. Hz. Muhammed (s.a.v.) bütün Peygamberler gibi kazancını çalışarak sağlamış, insanların rızıklarına ulaşmak için çalışmalarını, helal yoldan ve emek harcayarak kazanç elde etmelerini tavsiye etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin rızkını kazanmak için yaptığı işlerden değildir?
a) Denizcilik
b) Çobanlık
c) Alış veriş
d) Ticaret
www.huseyinarasli.com

10. Hz. Muhammed (s.a.v.), zamanın insan için önemli bir değer olduğunu kabul etmiştir. Bu nedenle zamanını en iyi şekilde değerlendirmiş ve Müslümanların da değerlendirmesini istemiştir.
Aşağıdaki hadislerden hangisinde Peygamberimiz vakit kavramının değerini vurgulamıştır?
a) "Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır."
b) "Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır."
c) "Güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman kendine hakim olabilen kimsedir."
d) "İnsanların çoğu iki nimetin değerini takdir etmezler (bilmezler). Bunlardan biri sağlık, diğeri boş zamandır."


Sorular Hüseyin Araslı tarafından hazırlanmıştır.

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.