Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite Test-3

DİNİN TEMEL GAYESİ-2

1. Aşağıda yer alan hadislerden hangisinde Peygamber Efendimiz emeğin korunması ve gözetilmesinin önemine dikkat çekmiştir?
a) "İlim mü'minin yitik malıdır. Nerede bulursa alsın." Hz. Muhammed (s.a.v.)
b) "Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez." Hz. Muhammed (s.a.v.)
c) "Elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet kopmaya başlasa bile onu dikecek vaktiniz olursa mutlaka dikin." Hz. Muhammed (s.a.v.)
d) "İşçinin ücretini alnının teri kurumadan veriniz" Hz. Muhammed (s.a.v.)


2. Aşağıdakilerden hangisi dinimize göre malın korunması ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Rüşvetten uzak durmak
b) İsraftan kaçınmak
c) Ticarette hile yapmamak
d) Doğaya zarar vermemek


3. İslam dininde neslin korunmasına önem verilmiştir. Toplumun devamı için bu bir zorunluluktur. Neslin korunması da ancak ..................... mümkündür.
Metinde yer alan boşluğu en doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) sağlıklı bir aile kurmakla
b) ticarette dürüst davranmakla
c) işçinin ücretini zamanında vermekle
d) israftan kaçınmakla


4. "Ey gençler! Aranızda gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur." Hz. Muhammed s.a.v.
Peygamberimizin bu hadisinde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
a) İlim öğrenmenin
b) Aile kurmanın
c) Hoşgörülü olmanın
d) Gençlere iyi bir eğitim vermenin


5. Aşağıdakilerden hangisinin Allah katında dini sorumluluğu yoktur?
a) Ergenlik çağına ulaşmamış çocuklar
b) Bedensel özrü bulunanlar
c) Askerlik görevini yerine getirenler
d) Dini eğitim almamış kişiler
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI