Din Kültürü 8. Sınıf 2. Ünite Test-4

ZEKAT-2

1. Aşağıdakilerden hangisine zekat verilebilir?
a) Anne
b) Amca
c) Çocuk
d) Büyükbaba


2. Aşağıdaki şartlardan hangisi zekat ibadetine ait değildir?
a) Yol güvenliğinin olması
b) Müslüman olmak
c) Zengin olmak
d) Nisap miktarı mala sahip olmak


3. Zekat verilecek malların belirli miktarları vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin zekat miktarı diğerlerinden farklıdır?
a) Ticaret malları
b) Küçükbaş hayvanlar
c) Büyükbaş hayvanlar
d) Para ve menkul değerler


4. Aşağıdakilerden hangisinin zekat oranı 1/40 değildir?
a) Ticaret malları
b) Altın-gümüş
c) Koyun ve keçi
d) Toprak ürünleri


5. Aşağıdakilerden hangisinin zekat oranı 1/30'dur?
a) Sığır ve manda
b) Deve
c) Küçükbaş hayvan
d) Nakit para




Hazırlayan: Hüseyin ARASLI