Din Kültürü 8. Sınıf 2. Ünite Test-4

Yardımlaşma Kurumlarımız

1. "Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder. Kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarından birini giderir."
Peygamberimizin bu hadisi Müslümanları aşağıdakilerden hangisini yapmaya yöneltmiştir?
a) İlim öğrenmeye
b) Toplumsal yardımlaşmaya
c) Allah yolunda savaşmaya
d) Oruç tutmaya


2. "İmarethane" kavramının tam karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hastane
b) Huzurevi
c) Okul
d) Aşevi
www.huseyinarasli.com

3. "Darulaceze" kavramının tam karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hastane
b) Huzurevi
c) Okul
d) Aşevi


4. Aşağıdakilerden hangisi vakıfların verdiği hizmetlerden değildir?
a) Hukuk kurallarının toplum içinde uygulanmasını sağlamak
b) Öğrencilere yardım etmek
c) Fakirleri doyurmak, giydirmek
d) Kış mevsiminde hayvanlara yiyecek sağlamak


5. Aşağıdakilerden hangisi bir yardım kuruluşu değildir?
a) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
c) Türkiye İstatistik Kurumu
d) Milli Eğitim Vakfı
www.huseyinarasli.com

6. Aşağıdakilerden hangisi Kızılay’ın kuruluş amaçlarındandır?
a) İhtiyaç sahibi öğrencilere burs vb yardımlarda bulunmak
b) Engelli ve yaşlı insanların barınmalarını sağlamak
c) Eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım etmek
d) Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde afetzedelere yardım etmek


7. Tarihimizde bireysel ve toplumsal birtakım ihtiyaçların karşılanması, yoksul ve kimsesizlerin korunup gözetilmesi amacıyla çeşitli vakıflar ve yardımlaşma kurumları kurulmuştur.
Atalarımız;
» yoksul ve kimsesizlerin beslenmeleri için ...............,
» yoksul ve kimsesizlerin tedavileri için ...............,
» yolcuların konaklayıp dinlenmeleri için ...............,
yaptırmışlardır.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
a) Darulaceze - Daruşşifa - Kervansaray
b) Aşevi - Daruşşifa - Kervansaray
c) Daruşşifa - Kervansaray - Darulaceze
d) Aşevi - Darulaceze - Kervansaray
www.huseyinarasli.com

8. Yardımlaşma kurumlarımız ve görevleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Milli Eğitim Vakfı → Okullara ve öğrencilere yardım etmek
b) Kızılay → Deprem, sel vb doğal afetlerden zarar görenlere yardım etmek
c) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı → Kimsesiz çocuklara yardım etmek
d) Belediye aşevleri → Aç ve açıkta olan kimsesizlere yiyecek temini


Sorular Hüseyin Araslı tarafından hazırlanmıştır.