Din Kültürü 8. Sınıf 2. Ünite Test-4

Sadaka İbadeti Test-1
Kazanım 8.2.2.

1. Aşağıdakilerden hangisi zekatı sadakadan ayıran farklardan birisidir?
a) Belirli bir miktarının olması
b) Allah rızası için yapılması
c) Sevap kazandırması
d) Karşıdakini incitmeden verilmesi2. Sadaka ibadeti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sadakayı ramazan ayında vermek gerekir.
b) Sadaka Allah rızası için yapılır.
c) Sadaka sadece söz ve davranış olarak da yapılabilir.
d) Sadaka maddi ve manevi olarak yerine getirilebilir.3.
» İki kimsenin arasını bulup barıştırman sadakadır.
» Güzel söz sadakadır.
» Gözleri görmeyene rehberlik etmen bir sadakadır.
Yukarıda verilen hadis-i şerifler hangi sadaka türüne işaret etmektedir?
a) Fıtır sadakası
b) Maddi sadaka
c) Manevi sadaka
d) Sadaka-i cariye4. Fıtır sadakası ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ramazan ayında bayramdan önce verilir.
b) Zengin olan her Müslümanın vermesi gerekir.
c) Halk arasında bu sadaka türüne "fitre" denir.
d) Fıtır sadakası vermek farzdır.5. Fıtır sadakasının miktarı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Altın, gümüş, para gibi varlıklardan 1/40 oranında verilir.
b) Buğday, arpa gibi toprak ürünlerinden 1/10 oranında verilir.
c) Fıtır sadakasını veren kişinin bir günlük yiyecek masrafı kadar verilir.
d) Fıtır sadakasını veren kişinin üç günlük yiyecek masrafı kadar verilir.6. Herkesin yararlanacağı hastane, okul, cami, çeşme gibi hayır kurumları yaptırmak, bunların yapımına katkıda bulunmak da bir sadakadır. Bu tür sadakaların sevabı, sadakayı yapan kişi vefat ettikten sonra da devam eder.
Yukarıda tanımı verilen sadaka türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fitre
b) Sadaka-i cariye
c) Maddi sadaka
d) Zekat7. İstanbul'un Üsküdar semtinde yer alan İmrahor Camii'nin avlusunda bir sütun bulunmaktadır. Bir metre yüksekliğinde, yaklaşık otuz santimetre çapında, ortası çukur ve pembe renkli bu sütun İstanbul'da sayıları oldukça azalan sadaka taşlarından birisidir. Bu sadaka taşının Kanuni Sultan Süleyman devrinden kaldığı tahmin edilmektedir. O dönemde taşın yanından geçen varlıklı insanlar, mahallenin fakir insanları için belirli miktarda parayı taşın üzerindeki çukurlara bırakırlarmış. Mahallenin fakirleri de bir öğün açlıklarını giderecek kadar para alır, gerisini diğer ihtiyaç sahiplerine bırakırlarmış. Böylece bu taşlar, zenginler ile fakirler arasında köprü vazifesi görürmüş.
Paragrafta verilen bilgilere göre sadaka taşları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Sadaka taşları varlıklı insanların tanınmasında büyük rol oynarmış.
b) Sadaka taşları zenginler ile fakirler arasında bir köprü görevi görürmüş.
c) Sadaka taşları sayesinde fakir ve muhtaç insanlar ihtiyaçlarını karşılarmış.
d) Sadaka taşları sayesinde fakirlerin gururu incitilmeden yardım yapılırmış.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı