Din Kültürü 6. Sınıf 3. Ünite Test-6

Kul Hakkına Riayet
Kazanım 6.3.1.


1. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Üzerinde kul hakkı olan, ölmeden önce ödeyip helalleşsin! Çünkü ahirette altının, malın değeri olmaz. O gün, hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınır. Sevapları olmazsa, hak sahibinin günahları buna yüklenir."
Bu hadisi kendisine ilke edinen bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenemez?
a) Trafik kurallarına uyar.
b) Komşusunu gürültü ile rahatsız etmez.
c) Sevmediği bir kişinin gıybetini yapar.
d) Devlet malını korur.2. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bireysel kul hakkı ihlallerinden sayılır?
a) Rüşvet alıp vermek
b) Lakap takmak
c) Vergi kaçakçılığı yapmak
d) Trafik kurallarına uymamak3. Başkalarına maddi-manevi zarar verecek bir söz söylemek veya davranışta bulunmak, kul hakkı yemektir. İnsan hakları kapsamına giren her şey, aynı zamanda kul hakkı kapsamına da girer. Kul hakkı yemek hem kişiye hem de topluma ...............
Paragrafta yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) maddi yönden zarar verir.
b) manevi yönden zarar verir.
c) ekonomik yönden zarar verir.
d) yüzeysel zararlar verir.4. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "Aranızda mallarınızı haksız yere yemeyin." Bakara suresi, 188. ayet
b) "Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın..." Hûd suresi, 85. ayet
c) "Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini (dosdoğru) yaparlar." Mearic suresi, 32, 33. ayetler
d) "Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın..." İsra suresi, 35. ayet5. Kul hakkı yiyen kişi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) Hacca gitmeli, bol bol oruç tutmalı ve Allah'tan af dilemelidir.
b) Hakkını yediği kişiyle helalleşmeli, onun hakkını vermeli ve sonra da Allah'tan af dilemelidir.
c) Namaz kılmalı ve işlediği günahın affı için Allah'a yalvarmalıdır.
d) Cami, okul gibi hayır kurumları yaptırmalı, yediği paraları bunlara harcamalıdır.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı