Din Kültürü 6. Sınıf 3. Ünite Test-6

MEDİNE DÖNEMİ-2

1. Peygamberliğin Medine döneminde Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen savaşların tarihsel sıralaması aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Bedir - Hendek - Uhud
b) Uhud- Bedir - Hendek
c) Bedir - Uhud - Hendek
d) Bedir - Uhud - Hudeybiye


2. Hicretin altıncı yılında Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılmıştır. Mekkeli müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları ilk anlaşmadır. Bu anlaşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Medine sözleşmesi
b) Akabe biatları
c) Hudeybiye anlaşması
d) Veda hutbesi


3. Mekke'nin fethiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Müslümanlar tarafından 627 yılında fethedilmiştir
b) Müslümanların on bin kişilik ordusuna müşrikler karşı koymamış, önemli bir çatışma olmadan Mekke fethedilmiştir
c) Kabe putlardan temizlenmiştir
d) Peygamberimiz genel af ilan edince Mekkelilerin büyük çoğunluğu İslam'ı kabul etmiştir


4. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefat tarihi tam ve doğru olarak aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
a) 12 Nisan 632
b) 8 Haziran 632
c) 8 Nisan 630
d) 12 Haziran 630


5. Peygamber Efendimizin mübarek kabirlerinin ismi ve bulunduğu şehir, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Cennetül Bakî-Mekke
b) Ravza-i Mutahhara-Mekke
c) Cennetül Bakî-Medine
d) Ravza-i Mutahhara-Medine


6. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi'nde "Ey mü'minler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız." dediği emanetler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünneti
b) Kur'an-ı Kerim ve İslam tarihi kitapları
c) İslam tarihi kitapları ve ansiklopediler
d) Peygamberimizin sünneti ve hadisleri


Sorular Hüseyin Araslı tarafından hazırlanmıştır.

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.