Din Kültürü 8. Sınıf 2. dönem 1. Yazılı

Din kültürü 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı soruları. Test şeklinde hazırladığımız bu sınav 20 sorudan oluşmaktadır. Word belgesi olup düzenleme ve değişiklik yapabilirsiniz.


İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


NOT: Google hesabınızla giriş yaparak bilgisayardan indirin.

Örnek Soru: İnsan, hem maddi hem de manevi yönü olan bir varlıktır. Maddi anlamda yemek, barınmak, giyinmek gibi şeylere; manevi anlamda da sevmek, güvenmek, sığınmak gibi şeylere ihtiyaç duyar. İnsanın manevi ihtiyaçlarından biri de inanmaktır. Her birey, doğuştan getirdiği inanma ihtiyacını karşılamak ve bunu doğru temellere dayandırmak ister. Din, insanın aklına ve duygularına hitap ederek onun fıtratında var olan bu inanma duygusunu en doğru bir biçimde eğitir.
Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Din-toplum ilişkisi
b) İslam’da aklın önemi
c) Akıl-inanç ilişkisi
d) Din-birey ilişkisi