Din Kültürü 8. Sınıf 2. dönem 1. Yazılı

1. Peygamber Efendimizin şıklarda verilen güzel ahlaki özelliklerinden hangisi, O'nun (s.a.v.) insanlara değer verdiğine örnek olarak gösterilebilir?
a) İşlerini danışarak yürütmesi
b) Kendisi için istemediği bir şeyi başkaları için istememesi
c) Rızkına ulaşmak için bir meslek edinip çalışması
d) Yük hayvanlarına eziyet edilmesine karşı çıkması
2. Hz. Muhammed, insanların onurunun korunmasını istemiştir. Yaşadığı toplumda güçsüz, kimsesiz ve haksızlığa uğrayanların haklarını savunmuştur. Savaş esirlerine iyi davranılmasını öğütlemiştir. Kadınların ve kız çocuklarının aşağılanmasına karşı çıkmıştır. O, kimseyi küçük görmemiştir.
Metinde verilen bilgiler Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?
a) Dürüst ve güvenilir olması
b) Sabırlı ve cesaretli olması
c) Bilgiye önem vermesi
d) İnsanlara değer vermesi


3. Peygamberimiz bir gün Medine çarşısında gezerken buğday dükkanının birinde buğday çuvalına elini daldırıp altının nemli, üstünün ise kuru olduğunu gördü. Bunun nedenini sorduğunda satıcı bunun yağmurdan kaynaklandığını söyledi. Bunun üzerine Hz. Muhammed "Bizi aldatan bizden değildir." diyerek satıcıyı ikaz etti.
Bu olay Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir?
a) Ticaret yapmaya
b) Cesaretli olmaya
c) Bilgili olmaya
d) Güvenilir olmaya


4. Peygamberimiz ilim öğrenmeye çok önem vermiş, hicretten sonra Medine'de Mescid-i Nebi'nin bitişiğine hemen bir okul yapmış, burada eğitim görenlerin her türlü ihtiyacıyla bizzat ilgilenmiştir. İslam tarihinin ilk yatılı okulu kabul edilen bu okulun adı nedir?
a) Mescid
b) Medrese
c) İstişare
d) Suffe


5. Müslümanların galibiyetiyle sonuçlanan BEDİR savaşında esir alınanların fidye karşılığı serbest bırakılmaları mümkün iken Peygamberimiz onlara "İçinizde okuma-yazma bilenler on çocuğa okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest kalabilirler." demiştir.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi Peygamberimizin bu tutumunu en iyi ifade eder?
a) Galibiyete önem vermesi
b) Bilgiye değer vermesi
c) Allah yolunda savaşmaya önem vermesi
d) Merhametli olması


6. Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi, bir insanın Allah katında iman ve ibadet yükümlülüğü taşıması için akıl sahibi olması gerektiğini vurgular?
a) Danışan asla pişman olmaz.
b) Allah'a inandım de, dosdoğru ol.
c) Bizi aldatan bizden değildir.
d) Aklı olmayanın dini de yoktur.


7. Aşağıdakilerden hangisi "akıl" kelimesinin sözlük anlamlarından değildir?
a) Yükümlü olmak
b) Bağlamak
c) Alıkoymak
d) Korumak


8. Akıl Arapça bir kelime olup bağlamak, alıkoymak, korumak anlamlarına gelir. Akıl, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırabilme yeteneğidir. Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerden biri olan akıl, aynı zamanda her türlü sorumluluğun ön şartıdır. İslam dinine göre ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığı yerinde olan kişiler dinin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür ya da diğer bir söyleyişle mükelleftir.
Paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
a) Dinî sorumluluğun ön şartı nedir?
b) Akıl ve vahiy arasında nasıl bir ilişki vardır?
c) Akıl kelimesinin sözcük anlamları nelerdir?
d) İslam dinine göre Allah katında mükellef olanlar kimlerdir?


9. Kur'an akla büyük önem verir; insanın aklıyla düşünmesini, araştırmasını ve doğruya ulaşmasını ister. Kur'an'daki birçok ayette "Düşünmez misiniz, aklınızı kullanmıyor musunuz, anlamaz mısınız" gibi ifadeler, insanı düşünmeye ve aklını kullanmaya çağırır.
Metinde verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
a) İnsan düşünen ve araştıran bir varlıktır.
b) İnsan doğru bilgiye sadece düşünerek ulaşır.
c) Kur'an aklımızı kullanmamızı ister.
d) Kur'an insanı araştırma yapmaya teşvik eder.


10. Aşağıda yer alan ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü, aklını kullanmayan sağırlar ve dilsizlerdir." Enfâl suresi, 22. ayet
b) "Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın..." Hûd suresi, 85. ayet
c) "Aranızda mallarınızı haksız yere yemeyin." Bakara suresi, 188. ayet
d) "Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın..." İsra suresi, 35. ayet


11. Aşağıdakilerden hangisi doğru bilgi edinmemizin yararlarından değildir?
a) Doğru davranışlar sergileriz.
b) Daha şüpheci yaklaşımlar sergileriz.
c) İnancımız güçlenir.
d) Doğru tercihlerde bulunuruz.


12. Aşağıdaki ayet meallerinden hangisinde şüpheli bilgilerden uzak durmamız istenmektedir?
a) "Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık." (İsra-70.)
b) "Onların işleri, aralarında danışma iledir." (Şûra-38.)
c) "Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size haber getirirse onun doğruluğunu araştırın." (En'am-119.)
d) "Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur." (Necm-39.)


13. "Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz." (Hucurat suresi, 6. ayet)
Verilen bu ayet doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bilginin kaynağı önemli değildir.
b) Şüpheli bilgiden uzak durulmalıdır.
c) Yanlış bilgi topluma zarar verebilir.
d) Yalancıların her söylediğine inanmamak gerekir.


14. Kur'an'da, aklını kullanarak Allah'ın varlığı ve birliği bilgisine ulaştığı haber verilen peygamberin adı nedir?
a) Hz. Adem
b) Hz. Nuh
c) Hz. Musa
d) Hz. İbrahim


15. Aşağıdaki bilgi edinme yollarından hangisi ilahi kaynaklı olduğu için kesin ve doğru bilgiler içerir?
a) Vahiy
b) Akıl
c) Duyular
d) Kıssalar


16. "Alkol; karaciğer, mide ve kalp rahatsızlıklarına yol açıyor. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarına, yuvaların dağılmasına, canların yanmasına sebep oluyor. Bunun yanında milyarlarca liralık maddi zararlar oluşturarak hem bireyin, hem de ülkenin ekonomisini olumsuz etkiliyor."
Yukarıdaki paragrafta alkolün zararlarından hangisine değinilmemiştir?
a) Beden sağlığına zararları
b) Ruh sağlığına zararları
c) Toplumsal yaşama olumsuz etkileri
d) Ülke ekonomisine olumsuz etkileri


17. "Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?" Maide suresi, 90, 91. ayetler
Verilen ayet mealinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
a) Falcılık ve kumar kötü alışkanlıklardandır.
b) Şans oyunları bir emeğin ürünüdür.
c) İçki ve kumar insanı Allah'tan uzaklaştırır.
d) Kötü alışkanlıklar toplumsal huzuru bozar.


18. Uyuşturucunun beden sağlığına verdiği zararlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Kansızlığa neden olur.
b) Mide ve bağırsak hastalıklarına sebep olur.
c) Deride yaraların ortaya çıkmasına sebep olur.
d) İnsanın aklını ve iradesini kullanmasını engeller.


19. (I)Sigara damar sertliğine, ağız ve boğaz kanserine, kalp hastalıklarına sebep olur. (II)İçerisinde bulunan nikotin bir çok uyuşturucu gibi bağımlılık yapar. (III)Sigaranın külü, dumanı, izmariti çevre kirliliği oluşturur. (IV)Sigara içen kişi, çevresine pek zarar vermemekle birlikte kendi sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atar.
Paragraftaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


20. Çalışarak kazanmak yerine tembelliği ve hileyi teşvik eden, aileleri ekonomik sıkıntıya sürükleyen, zaman israfına sebep olan kötü alışkanlık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uyuşturucu
b) Kumar
c) Alkol
d) Sigara

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.