Din Kültürü 6. Sınıf 3. Ünite Test-8

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN NASIL KORUNALIM-2

1. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlık ve davranışlardan korunma konusunda aileye düşen görev ve sorumluluklardan birisi değildir?
a) Aileler davranışlarıyla çocuklarına örnek olmalıdır.
b) Aileler uyuşturucu satışı konusunda yasal düzenlemeler yapmalıdır.
c) Aileler çocuklarını terbiye etmelidir.
d) Aileler çocuklarının arkadaş çevresinden, gittikleri yerlerden haberdar olmalıdır.


2. Bir toplumda huzur, barış ve güven ortamının oluşması için herkes elinden geleni yapmalı, bütün vatandaşlar görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Özellikle kötü alışkanlıklar konusunda bireyler duyarsız kalmamalı, bu alışkanlıkların önlenmesi için el ele vermelidir.
Bu paragraftaki düşünce aşağıda verilen ayetlerden hangisiyle uyuşmaktadır?
a) "Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Çünkü o size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir." Tevbe suresi, 128. ayet
b) "Ey inananlar! Allah için adaletle şahitlik edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın..." Maide suresi, 8. ayet
c) "...İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve düşmanlık konusunda yardımlaşmayın..." Maide suresi, 2. ayet
d) "Çirkin bir iş işledikleri vakit, 'Biz atalarımızdan böyle gördük.' derler..." Âraf suresi, 28. ayet


3. Anayasamızın 58. maddesinde "Devlet; gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır." ifadesi yer alır. Devletimiz bu yasa gereğince çalışmalar yapar.
Aşağıdakilerden hangisi devletimizin bu yasa gereği yaptığı çalışmalara örnek olarak gösterilemez?
a) Uyuşturucu satışını yasa ile engellemek
b) Çeşitli eğitici ve kültürel faaliyetler düzenlemek
c) Alkol satışını yasal düzenlemeler ile kontrol altına almak
d) Yerel yönetimlerin faaliyetlerini denetlemek


4. "Onlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi insanlardandır." Âl-i İmran suresi, 114. ayet.
Verilen bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a) Ekonomik durumumuzu iyileştirmeliyiz.
b) Allah'ın varlığına ve birliğine inanmalıyız.
c) Kötü alışkanlığı olan sevdiklerimizi uyarmalıyız.
d) Faydalı işler yapmaya gayret etmeliyiz.


5. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlık ve davranışlardan korunma konusunda devlete düşen görev ve sorumluluklardan değildir?
a) Uyuşturucu satışını yasa ile engellemek
b) Gençlere güzel alışkanlıklar kazandırmak için spor alanları, tiyatrolar açmak
c) Davranışlarıyla çocuklarına örnek olmak
d) Küçük yaştaki çocuklara alkol ve sigara satışını engellemek
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.