Din Kültürü 6. Sınıf 3. Ünite Test-8

Tebbet suresi konu testi
Kazanım 6.3.6.

1. Tebbet suresi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur'an'ın son suresidir.
b) Mekke'de indirilmiştir.
c) 5 ayettir.
d) "Mesed suresi" olarak da adlandırılır.


2. Tebbet suresi, Peygamberimizin öz amcası olduğu halde İslam'ın en büyük düşmanlarından olan ............... hakkında indirilmiştir.
Cümlede bırakılan boşluğu en doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ebu Cehil
b) Velid bin Muğire
c) Ebu Leheb
d) Ümeyye bin Halef


3.
1. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe.
2. Mâ ağnâ anhu mâluhu ve mâ keseb.
3. Seyaslâ nâran zâte leheb.
4. Vemraetuhû, hammâletel hatab.
5. ...............
Tebbet suresinde boş bırakılan yere aşağıdaki ayetlerden hangisi yazılırsa sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
a) Fesalli lirabbike venhar.
b) Velâ yehuddü alâ taâmil miskin.
c) Feveylün lil musallîn.
d) Fî cîdihâ hablun min mesed.


4.
1. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe.
2. Seyaslâ nâran zâte leheb.
3. Mâ ağnâ anhu mâluhu ve mâ keseb.
4. Fî cîdihâ hablun min mesed.
5. Vemraetuhû, hammâletel hatab.
Yukarıda Tebbet suresinin ayetleri karışık olarak verilmiştir. Surenin ayetlerinin doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
a) 1-3-5-2-4
b) 1-3-2-5-4
c) 1-2-3-4-5
d) 1-5-2-3-4


TEBBET SURESİ HAKKINDA
Tebbet suresi Kur'an-ı Kerim'in 111. suresidir ve 5 ayetten oluşur. Mekke döneminde Fâtiha suresinden sonra indirilmiştir. Adını ilk kelimesi “tebbet”ten alır. Sûrenin ilk üç âyetinde Peygamberimizin amcası Ebu Leheb'e beddua edilmekte, sahip olduğu servetin ve çocuklarının kendisini cehennem ateşinden kurtaramayacağı haber verilmektedir. Son iki âyette Ebû Leheb’in karısı Ümmü Cemîl Avra’nın da alev alev tutuşan cehenneme gireceği bildirilmektedir. Çünkü o Hz. Peygamber’e eziyet etmek için dikenler taşıyıp O'nun (s.a.v.) geçeceği yola sermekteydi.

5. ve 6. soruları “Tebbet Suresi Hakkında” adlı paragrafa göre cevaplayınız.

5. Peygamber Efendimize yaptığı eziyet sebebiyle Tebbet suresinde cehenneme gireceği vurgulanan kadın aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ümmü Cemil Avra
b) Hind binti Utbe
c) Ümmü Eymen
d) Fatıma binti Esed


6. Paragrafta verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tebbet suresi Mekke döneminde Fatiha suresinden sonra indirilmiştir.
b) Bu surede 5 ayet bulunmaktadır.
c) Tebbet suresinde Peygamberimizin tüm düşmanlarına beddua edilmektedir.
d) Tebbet suresi, adını en başında yer alan “tebbet” sözcüğünden alır.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı