Din Kültürü 8. Sınıf 4. Ünite Test-6

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi
Kazanım 8.4.6.

1. Peygamberimiz;
» İnsanlar arasında ırk, cinsiyet, zengin, fakir ayrımı yapmaz, herkese sevgiyle yaklaşırdı.
» İnsanlara içten, samimi, güler yüzlü davranır, herkesle konuşur, selamlaşırdı.
» Kendisi için istemediği bir şeyi başkaları için de istemezdi.
Yukarıda anlatılanlar Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?
a) Sözünde durması
b) Sabırlı oluşu
c) Güvenilir olması
d) İnsanlara değer vermesi2. Peygamberimiz bir Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkmıştır. Bu O'nun hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?
a) İnsana verdiği değer
b) Cesareti
c) Doğa sevgisi
d) Affedici olması3. İslam dinine göre insan üstün ve şerefli bir varlıktır. Bu nedenle her türlü saygıya lâyıktır. Peygamberimiz de insanlara değer vermiş, insanlara saygılı davranmış ve insanlar arasında ayırım yapmamıştır.
Metinde verilen bilgilere göre insanlara değer verme konusunda Peygamber Efendimiz aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?
a) Kendisi için istemediği bir şeyi başkaları için de istememiştir.
b) Hangi dinden olursa olsun insana insan olduğu için değer verilmesini istemiştir.
c) Medine'deki Yahudi ve Hristiyanlara karşı daha ayrımcı bir tutum izlemiştir.
d) İnsanlar arasında zengin, yoksul, yaşlı, genç, ırk, cinsiyet, inanç ayrımı yapmamış, herkese sevgiyle yaklaşmıştır.4. Bir gün Peygamberimizin yanına gelen yaşlı bir kadın "Ey Allah'ın Resulü, sana anlatacak bazı sorunlarım var. Yanıma gelir misin?" der. Peygamberimiz de "Medine'nin neresine dersen geleyim. Derdini söyle, dinleyip sana yardımcı olayım." der.
Bu olayda Peygamber Efendimizin hangi özelliği ön plana çıkmıştır?
a) Zengin, yoksul, yaşlı, genç, ırk, cinsiyet, inanç ayrımı yapmadan herkese değer vermesi
b) Rızkını temin etmek için bir meslek edinip çalışması
c) İslam dinini tebliğ ederken sabırlı ve cesaretli davranması
d) Bilgiye önem vererek insanları bilim öğrenmeye teşvik etmesi5.
I. Kendisini davet edenlerin davetlerine katılır, verilen armağanları (küçük ve değersiz olsa bile) geri çevirmezdi.
II. Çocuklarla (özellikle yetim çocuklarıyla) ilgilenir, şakalaşır, başlarını okşar, onlara hediyeler verirdi.
III. İnsanlar arasında zengin, yoksul, yaşlı, genç, ırk, cinsiyet, inanç ayrımı yapmaz, herkese sevgiyle yaklaşırdı.
IV. Bir konuyla ilgili karar vermeden önce uzman kişilere danışır, onlarla fikir alış verişinde bulunur ve "Her şeyi ben bilirim." anlayışıyla hareket etmezdi.
Peygamber Efendimizin yukarıda verilen ahlakî özelliklerinden hangisi "Hz. Muhammed (s.a.v.) İnsanlara Değer Verirdi" konusuna örnek olarak gösterilemez?
a) I
b) II
c) III
d) IV6. Peygamber Efendimizin şıklarda verilen güzel ahlaki özelliklerinden hangisi, O'nun (s.a.v.) insanlara değer verdiğine örnek olarak gösterilebilir?
a) Davasında cesur ve kararlı davranması
b) Kendisi için istemediği bir şeyi başkaları için istememesi
c) Rızkına ulaşmak için bir meslek edinip çalışması
d) Zorluklar karşısında sabırlı davranması7. Bir gün Peygamberimiz ve arkadaşları otururken önlerinden bir Yahudi cenazesi geçer. Peygamberimiz ayağa kalkar. Yanındakiler de cenazenin Müslüman olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hz. Muhammed "Bu da bir insan değil mi?" diyerek her insanın saygıya değer olduğunu vurgular.
Peygamber Efendimizin gösterdiği bu tutumdan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cenazelere karşı saygı gösterilmelidir.
b) İnsana insan olduğu için değer verilmelidir.
c) Diğer dinlerin cenaze adetleri öğrenilmelidir.
d) Cenazelerin ardından fatiha okunmalıdır.8. Hz. Muhammed, insanların onurunun korunmasını istemiştir. Yaşadığı toplumda güçsüz, kimsesiz ve haksızlığa uğrayanların haklarını savunmuştur. Savaş esirlerine iyi davranılmasını öğütlemiştir. Kadınların ve kız çocuklarının aşağılanmasına karşı çıkmıştır. O, kimseyi küçük görmemiştir.
Metinde verilen bilgiler Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?
a) Dürüst ve güvenilir olması
b) Sabırlı ve cesaretli olması
c) Bilgiye önem vermesi
d) İnsanlara değer vermesiDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı