Din Kültürü 8. Sınıf 4. Ünite Test-7

KUREYŞ SURESİ VE ANLAMI

1. Kureyş suresi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Medine döneminde indirilmiştir.
b) 4 ayetten oluşur.
c) Namaz surelerinden biridir.
d) Kureyş kabilesinden bahsedildiği için bu isimle anılmıştır.


2. Kureyş sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peygamber Efendimizin arkadaşlarının genel adı
b) Peygamber Efendimizin hicret ettiği beldenin adı
c) Peygamber Efendimizin mensup olduğu kabilenin adı
d) Medine'de bir mahallenin adı


3. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın (Yemen'e) ve yazın (Şam'a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsin.
Yukarıda verilen Kureyş suresinde aşağıdakilerden hangisi hakkında net bir hüküm vardır?
a) Kureyş'in yoksullara yardım etmesi
b) Kureyş'in Allah'a karşı görevlerini yerine getirmesi
c) Kureyş'in düşmanla savaşırken kararlı olması
d) Kureyş'in Peygamberimize sahip çıkması


4.
Bismillahirrahmanirrahim
Li iylâfi kureyş. İylâfihim rıhleteş şitâi vessayf. Felya'büdü rabbe hêzel beytillezî et'amehüm min cûin. .....................
Kureyş suresindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulursa sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
a) Ve min havfi
b) Ve âmentühüm min havf.
c) Veleddâllîn
d) Ve âmenehüm min havf
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI