Din Kültürü 8. Sınıf 4. Ünite Test-7

Kureyş Suresi ve Anlamı
Kazanım 8.4.9.

1. Kureyş suresi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Medine döneminde indirilmiştir.
b) 4 ayetten oluşur.
c) Namaz surelerinden biridir.
d) Kureyş kabilesinden bahsedildiği için bu isimle anılmıştır.2. Kureyş sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peygamber Efendimizin arkadaşlarının genel adı
b) Peygamber Efendimizin hicret ettiği beldenin adı
c) Peygamber Efendimizin mensup olduğu kabilenin adı
d) Medine'de bir mahallenin adı3. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın (Yemen'e) ve yazın (Şam'a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kabe'nin) Rabb'ine kulluk etsin.
Yukarıda verilen Kureyş suresinde aşağıdakilerden hangisi hakkında net bir hüküm vardır?
a) Kureyş'in yoksullara yardım etmesi
b) Kureyş'in Allah'a karşı görevlerini yerine getirmesi
c) Kureyş'in düşmanla savaşırken kararlı olması
d) Kureyş'in Peygamberimize sahip çıkması4.
Bismillahirrahmanirrahim
Li iylâfi kureyş. İylâfihim rıhleteş şitâi vessayf. Felya'büdü rabbe hêzel beytillezî et'amehüm min cûin. .....................
Kureyş suresindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulursa sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
a) Ve min havfi
b) Ve âmentühüm min havf.
c) Veleddâllîn
d) Ve âmenehüm min havf5. Peygamber Efendimizin de mensubu olduğu Kureyş kabilesi, İslam dini gönderilmeden önce Kabe’nin bakımını ve gözetimini üstlendiği için diğer Arap kabileleri tarafından büyük saygı görürdü. Başkaları çölde haydutlar tarafından saldırıya uğrarken Kureyşliler yazın Şam’a, kışın da Yemen’e serbestçe ve güven içinde ticari seyahatler yaparlar ve bu seyahatlerden büyük paralar kazanırlardı. Diğer taraftan hac mevsiminde hacıların Kabe’yi ziyaret için Mekke’ye gelmeleri de Kureyşlilere ticari yönden çok avantajlar sağlardı. İşte Kureyş suresinde Allah’ın Kureyş’e lütfettiği bu nimetler hatırlatılır ve onlardan …………………
Kureyş suresi ve paragrafta verilen bilgiler dikkate alınarak metindeki boşluk, en iyi şekilde aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Peygamber Efendimizi her zaman ve her yerde koruyup kollamaları istenmektedir.
b) Kabe’ye gelen hacılara her türlü ikram hususunda cömert davranmaları istenmektedir.
c) bu nimetlerin şükrünü eda etmek için Allah’a kulluk etmeleri istenmektedir.
d) diğer Arap kabileleriyle ticari ilişkilerin yanı sıra Kabe’nin bakımı konusunda da işbirliği yapmaları istenmektedir.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı