Din Kültürü 6. Sınıf 3. Ünite Test-7

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN NASIL KORUNALIM-1

1. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlık ve davranışlardan korunma konusunda birey olarak bize düşen görev ve sorumluluklardan biridir?
a) Kötü alışkanlığı olan arkadaşlardan ve kötü alışkanlıkların olduğu yerlerden uzak durmak
b) Uyuşturucu satıcılarıyla mücadele etmek
c) Küçük yaştaki çocuklara alkol ve sigara satışını engellemek
d) Alkol içilen yerlerin eğitim kurumlarına yakın olmasını engellemek


2. Arkadaşlarımızı seçerken onların güzel ahlaklı olmasına dikkat etmeliyiz. Kötü davranışları ve alışkanlıkları olan insanlardan uzak durmalıyız. Çünkü pek çok kötü alışkanlık, arkadaş çevresinin etkisiyle ve bu arkadaşlara özenmeyle başlar. Bundan dolayı kötü alışkanlığı olmayan dürüst ve güvenilir kimseleri arkadaş edinmeliyiz.
Aşağıdaki özlü sözlerden hangisi paragrafta verilen bilgilerle uyuşmaz?
a) "Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim." Atasözü
b) "Üzüm üzüme baka baka kararır." Atasözü
c) "İyilerle dost olmayan kötülere komşu olur." Mevlana Celaleddin-i Rumî
d) "Yalnız taş duvar olmaz." Atasözü


3. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlık ve davranışlardan korunma konusunda birey olarak bize düşen görev ve sorumluluklardan birisi değildir?
a) Küçüklere sigara ve alkol satışını yasa ile engellemek
b) Boş vakitlerimizi faydalı etkinliklerle değerlendirmek
c) İletişim araçlarını bilinçli kullanmak
d) Sorunumuz olduğunda aile büyüklerimizden yardım istemek


4. Kötü alışkanlıklardan korunma konusunda birey olarak bize düşen bazı görev ve sorumluluklar vardır. Bunların başında kötü alışkanlığı olan arkadaşlardan ve kötü alışkanlıkların olduğu yerlerden uzak durmak gelir. Bunun yanında boş vakitlerimizi spor yaparak, kitap okuyarak değerlendirmeliyiz.  Kötü davranışlardan korunmak istiyorsak ailemize bağlı olmalıyız. Sıkıntılarımızı ve sorunlarımızı aile büyüklerimizle paylaşarak onların tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlanmalıyız.
Bu metinde kötü alışkanlık ve davranışlardan korunma konusunda bireye düşen görev ve sorumluluklardan hangisine değinilmemiştir?
a) Boş vakitleri faydalı aktivitelerle değerlendirmek
b) Aile büyüklerimizin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak
c) İletişim araçlarının kötü davranışları özendirici yayınlarından uzak durmak
d) Kötü alışkanlığı olan arkadaşlardan uzak durmak


5. Peygamber Efendimiz bir hadisinde "Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli ve üstün bir miras bırakamaz." buyurmuştur.
Bu hadise göre kötü alışkanlıklardan korunma konusunda aileler öncelikle aşağıdakilerden hangisine özen göstermelidir?
a) Çocuklarını sıkı bir şekilde takip etmelidir.
b) Çocuklarına iyi bir eğitim vermelidir.
c) Çocuklarının giyim kuşamlarına özen göstermelidir.
d) Çocuklarına mutlaka bir miras bırakmalıdır.
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI