Din Kültürü 6. Sınıf 3. Ünite Test-7

Hz. Yahya’nın (a.s.) Hayatı konu testi
Kazanım 6.3.5.

1. Hz. Yahya'nın (a.s.) kendisi gibi peygamber olan babasının adı nedir?
a) Hz. Zekeriya (a.s.)
b) Hz. İsa (a.s.)
c) Hz. Nuh (a.s.)
d) Hz. Davud (a.s.)2. Hz. Zekeriya (a.s.) bir gün hayırlı bir evlat vermesi için Allah'a dua etti. Yüce Allah duasına karşılık verdi. "Ey Zekeriya! Biz sana bir oğul müjdeleriz ki onun adı Yahya’dır." (Meryem,7) diyerek ona Hz. Yahya’yı (a.s.) müjdeledi. Hz. Zekeriya (a.s.) kendisi ve eşi ihtiyarlık çağına ulaşmışken bir evlatla müjdelenmiş olmanın şaşkınlığıyla Rabbine şöyle seslendi: "Rabbim! Karım kısır, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir?" (Meryem,8) Yüce Allah, Hz. Zekeriya’nın (a.s.) şaşkınlığını şu sözlerle giderdi: "Rabbin böyle buyurdu. Çünkü bu bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım." (Meryem, 9)
Aşağıdakilerden hangisi bu paragraftan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Hz. Yahya bir mucize eseri olarak babasız doğmuştur.
b) Hz. Yahya doğduğunda annesi ve babası çok yaşlıydı.
c) Kur'an'da Hz. Yahya'nın adı geçmektedir.
d) Allah'ın her şeye gücü yeter.3. (I)Hz. Yahya (a.s.) güzel yaratılışlı, merhametli ve iffetliydi. (II)Öfke, nefret, kıskançlık gibi kötü duygulardan arınmıştı. (III)Allah’ın (c.c.) sevgisini kaybetmekten korkan bir kul, anne-babasına itaat eden hayırlı bir evlattı. (IV)Yüce Allah ona Tevrat kitabını vermiştir.
Metinde yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV4. Hz. Yahya (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Babası Zekeriya’nın (a.s.) vefatından sonra tebliğ görevine o devam etti.
b) Hz. Yahya (a.s.) kendisinden önce gelen peygamberleri ve kendisinden sonra gelecek olan Hz. İsa'yı (a.s.) tasdik etti.
c) Yüce Allah Hz. Yahya'ya (a.s.), büyüyüp olgunlaşınca Tevrat'a sahip çıkıp hükümlerine uymasını ve halkı doğru yola çağırmasını emretti.
d) Hz. Yahya (a.s.) uzun yıllar peygamberlik yaptı ve ömrünün sonuna doğru Mekke'ye göçtü.5. Yüce Allah tarafından gönderilen peygamberlerden biri de Hz. Yahya’dır. Hz. Yahya (a.s.) İsrailoğullarına gönderilmiş peygamberlerden biridir. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) oğludur ve Kudüs’te doğup büyümüştür. Hz. Yahya (a.s.) küçük yaşlardan itibaren babası ile birlikte Kudüs’teki kutsal mabede (Beytül Makdis) giderdi. Burada babasının İsrailoğullarına yaptığı konuşmaları, verdiği öğütleri dinlerdi.
Bu metinde Hz. Yahya (a.s.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bir bilgi yoktur?
a) Peygamber olarak gönderildiği kavim
b) Beytül Makdis’te halka yönelik verdiği öğütler
c) Babasının adı
d) Doğduğu ve büyüdüğü şehir6. “Zekeriya mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah sana kendisi tarafından bir kelimeyi (İsa’yı) tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler.” (Âl-i İmrân suresi, 39. ayet)
Yukarıda verilen Âl-i İmran suresinin 39. ayetine göre Hz. Yahya (a.s.) ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
a) Hz. İsa’yı (a.s.) doğrulayıcı bir peygamber olarak gönderilmiştir.
b) İsrailoğullarından salih kimselere peygamber olarak gönderilmiştir.
c) Efendiliği ve namuslu hayatıyla örnek bir insandır.
d) Allah tarafından Hz. Zekeriya’ya (a.s.) müjdelenmiştir.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı