Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite Peygamber ve İlahi Kitap İnancı Özet

Bu ünitede sırasıyla; "Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler", "Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri", "Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir", "Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı", "İlahi Kitaplar", "Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.)", "Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları" konularına yer verilmiştir.

1. ÜNİTE PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
• Allah'ın Elçileri: Peygamberler
• Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri
• Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir
• Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı
• İlahi Kitaplar
• Hz. Âdem (a.s.)
• Kunut Duaları ve Anlamları


KAZANIMLAR

1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden örnekler verilir.

2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. Mucize kavramına, öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak kısaca yer verilir.

3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.

4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır. Vahiy kavramı öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.

5. İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. Kur’an-ı Kerim’i okumanın ve anlamanın önemine kısaca değinilir. Kültürümüzden Kur’an’a saygıyla ilgili örneklere yer verilir.

6. Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. Kazanım, Bakara ve A’râf surelerindeki ilgili ayetler çerçevesinde ele alınır.

7. Kunut dualarını okur, anlamını söyler. Kunut duaları ile ilgili kısa açıklamalara ve duanın nerelerde okunduğunu içeren bilgilere öğrenci seviyesine göre yer verilir.
© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.