Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite

Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç


PEYGAMBERLERE İMAN

Peygamber: Allahü Teala'nın emirlerini, yasaklarını, mesajlarını insanlara açıklayıp öğretmek amacıyla insanlar arasından seçip görevlendirdiği mübarek kişilerdir.

Resul: Allah'ın kendilerine ilahi kitap gönderdiği peygamberler.

Nebi: Allah'ın kendilerine ilahi kitap göndermediği, kendinden önce gönderilen kitabın hükümlerini devam ettiren peygamberler.

Vahiy: Allah'ın peygamberlere mesaj göndermesi.


• Yüce Allah, ilk insan topluluklarından başlayarak son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) kadar her topluma peygamber veya peygamberler görevlendirmiştir.

» devamını okumak için tıklayınİLAHİ KİTAPLARA İMAN

İlahi Kitap: Yüce Allah'ın Peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği ve içinde Allah'ın emirlerinin, yasaklarının, mesajlarının yer aldığı kitaba ilahi kitap denir.

Suhuf: Sayfalar halinde gönderilen ilahi kitaplara suhuf denir.

Vahiy: Allah'ın Peygamberlere gönderdiği mesajlara vahiy denir.

Yüce dinimiz İslam, sadece Kur'an-ı Kerim'e değil, Allah tarafından daha önce indirilen kutsal kitaplara da inanmamızı emretmiştir.

"Onlar sana indirilene de senden önce indirilene de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar." (Bakara suresi, 4. ayet)

» devamını okumak için tıklayınASR SURESİ VE ANLAMI

Bismillâhirrahmânirrâhim.

» Vel asr. İnnel insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr.

» Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. (Onlar ziyanda değillerdir.)