Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite Test-2

Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri
Kazanım 6.1.2.

1. Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberlerin sıfatları bir arada verilmiştir?
a) Sıdk-Nebi-Fetanet-Vahiy-İsmet
b) Mucize-Tebliğ-Emanet-Fetanet-Sıdk
c) Sıdk-Emanet-Fetanet-İsmet-Tebliğ
d) Sıdk-Emanet-Fetanet-Mucize-Tebliğ2. Peygamberlerin "doğru sözlü ve doğru davranışlı" olmalarını ifade eden sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıdk
b) Emanet
c) Fetanet
d) İsmet3. Peygamberlerin "güvenilir" olmalarını ifade eden sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıdk
b) Emanet
c) Fetanet
d) İsmet4. Peygamberlerin "akıllı ve zeki" olmalarını ifade eden sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıdk
b) Emanet
c) Fetanet
d) İsmet5. Peygamberlerin "günah işlemek"ten kaçındıklarını ifade eden sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıdk
b) Emanet
c) Fetanet
d) İsmet6. Peygamberlerin "Allah'tan aldıkları mesajları, hiç değiştirmeden insanlara aktarmalarını, öğretmelerini" ifade eden sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıdk
b) Tebliğ
c) Fetanet
d) İsmetDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı