Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite Test-2

PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ VE GÖREVLERİ

1. Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberlerin sıfatları bir arada verilmiştir?
a) Sıdk-Nebi-Fetanet-Vahiy-İsmet
b) Mucize-Tebliğ-Emanet-Fetanet-Sıdk
c) Sıdk-Emanet-Fetanet-İsmet-Tebliğ
d) Sıdk-Emanet-Fetanet-Mucize-Tebliğ


2. Peygamberlerin "doğru sözlü ve doğru davranışlı" olmalarını ifade eden sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıdk
b) Emanet
c) Fetanet
d) İsmet


3. Peygamberlerin "güvenilir" olmalarını ifade eden sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıdk
b) Emanet
c) Fetanet
d) İsmet


4. Peygamberlerin "akıllı ve zeki" olmalarını ifade eden sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıdk
b) Emanet
c) Fetanet
d) İsmet


5. Peygamberlerin "günah işlemek"ten kaçındıklarını ifade eden sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıdk
b) Emanet
c) Fetanet
d) İsmet


6. Peygamberlerin "Allah'tan aldıkları mesajları, hiç değiştirmeden insanlara aktarmalarını, öğretmelerini" ifade eden sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıdk
b) Tebliğ
c) Fetanet
d) İsmet
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI