Din Kültürü 8. Sınıf 2. Ünite Test-3

Zekat İbadeti Test-2
Kazanım 8.2.2.

1. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden proje ödevi alan Yusuf’un ödev konusu zekat ibadeti ile ilgili bir tablo hazırlamaktır. Tabloda zekat verilecek mallar ve zekat oranları kısmını yazmaya başlayan Yusuf, zekat oranı 1/40 olan kısma gelmiştir.
Buna göre tablonun bu kısmına aşağıdakilerden hangisini yazması doğru olmaz?
a) Ticaret malları
b) Altın-gümüş
c) Koyun ve keçi
d) Toprak ürünleri2. Aşağıdakilerden hangisinin zekat oranı 1/30'dur?
a) Sığır ve manda
b) Deve
c) Küçükbaş hayvan
d) Nakit para3. "Öyleyse yetimi sakın üzme. İsteyeni sakın azarlama." (Duha suresi, 9.-10. ayetler)
Yukarıda verilen ayet mealine göre zekat verirken hangi durumlara dikkat etmeliyiz?
a) Zekatı sadece zekat memurlarına vermeliyiz.
b) Zekatı verirken fakiri incitecek davranışlardan kaçınmalıyız.
c) Zekatı banka havalesi olarak vermeliyiz.
d) Sadece yetim kişilere zekat vermeliyiz.4. Aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetinin bireysel faydalarındandır?
a) Toplumda fakirlerin sayısının azalmasını sağlar.
b) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirir.
c) Kişiyi cimrilikten ve bencillikten uzaklaştırır.
d) Birlik ve beraberliği güçlendirir.5. Aşağıdakilerden hangisi zekatı sadakadan ayıran farklardan birisidir?
a) Belirli bir miktarının olması
b) Allah rızası için yapılması
c) Sevap kazandırması
d) Karşıdakini incitmeden verilmesi6. Zekat; zengin Müslümanların yılda bir kez mallarından belli bir miktarı fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine vermek suretiyle yerine getirdiği bir ibadettir. İbadet olduğu için de yerine getirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi zekat verilirken uyulması gereken önemli bir kuraldır?
a) Zekat herkese ilan edilerek açıkça verilmelidir.
b) Zekat verilirken fakiri incitecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
c) Zekat vermek için herkesin görebileceği yerler tercih edilmelidir.
d) Zekat verilecek malın miktarına değil niteliğine bakılmalıdır.7. Toprak ürünlerinin zekatı ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sulanan toprak ürünlerinin zekatı yirmide bir oranındadır.
b) Sulanmayan toprak ürünlerinin zekatı onda bir oranındadır.
c) Toprak ürünlerinden alınan zekata öşür denir.
d) Toprak ürünlerinin zekatının verilebilmesi için hasat döneminden itibaren bir yıl geçmesi gerekir.8. Yoğun geçen bir çalışma döneminin ardından Serdar Bey’in şirketi iyi bir kazanç elde etmişti. Kazancının üzerinden bir yıl geçtikten sonra sıra bu gelirin zekatını vermeye geldi. Serdar Bey 300 bin TL tutarındaki parasının zekatını, önceden belirlediği ihtiyaç sahibi öğrencilere %2 oranında verdi.
Buna göre Serdar Bey, zekat verirken aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir yanlışlık yapmıştır?
a) Zekatın şartlarında
b) Zekat verdiği kişide
c) Zekat verdiği oranda
d) Zekatın zamanındaDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı