Din Kültürü 5. Sınıf 3. Ünite Test-1

Nezaket Kuralları Test. Kazanım 5.3.1.

1. Toplumda, insanlar arası ilişkilerde uyulması gereken davranışları ifade eden, aynı zamanda "âdâb-ı muâşeret" olarak adlandırılan kurallara ne ad verilir?
a) Yönetmelik
b) Disiplin kuralları
c) Yasa
d) Nezaket kuralları2. Dinin ve aklın beğendiği, insanın söz ve davranışlarında başkaları tarafından takdir edilmesini, her türlü hata ve kusurdan korunmasını sağlayan ve ona üstün meziyetler kazandıran ahlaki davranışlar, ............... kavramıyla ifade edilir.
Cümlede yer alan boşluğu doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adap
b) İman
c) Kibir
d) Kural3. "Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, gururlananı sevmez." (Lokman suresi, 18. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi, bu ayette eleştirilen davranışlardan değildir?
a) İnsanları küçümsemek
b) Dürüst olmak
c) Büyüklük taslamak
d) Asık suratlı olmak4. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) hayatı boyunca güzel ahlaklı bir insan olmaya ve nezaket kurallarına uymaya önem vermiştir. O, çevresindeki insanlarla her zaman iyi ilişkiler içinde olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.) birçok hadisinde bizleri de başkalarıyla iyi geçinmeye, çevremizdeki insanları rahatsız edecek söz ve davranışlardan kaçınmaya teşvik etmiştir.
Peygamber Efendimizin aşağıdaki hadislerinden hangisi, metinde verilen bilgilerle ilişkilendirilebilir?
a) "Müslüman; başkaları ile hoş geçinen ve kendisi ile hoş geçinilen kimsedir..."
b) "İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır."
c) "Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez."
d) "Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir."5. Her insanın, kendisine ait özel bir hayatı vardır. Mesela kişinin aile ilişkileri, mektupları, elektronik postaları, günlüğü, telefon görüşmeleri, fotoğrafları vb. özel hayat kapsamında değerlendirilir. Başkalarının özel hayatına ve kişisel mahremiyetine saygısızlık etmek dinî açıdan günah, yasal açıdan ise suçtur. Bu nedenle her Müslüman, dinî ve hukuki kurallara uyma konusunda duyarlı olmalı, kişisel mahremiyete saygı göstermelidir.
Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Aile İlişkilerinde Saygının Rolü
b) Din ve Hukuk Kurallarının Değerlendirilmesi
c) Hoşgörülü Olmanın Önemi
d) Özel Hayata Saygı6. Dinimizde güzel ahlaklı olmaya büyük önem verilir. Peygamber Efendimizin gönderiliş amaçlarından biri de güzel ahlakı yaygınlaştırmaktır.
Aşağıda yer alan hadis-i şeriflerden hangisi metinde verilen bilgilerle ilişkilidir?
a) "İki nimet vardır ki insanların çoğu değerini bilmez: Sağlık ve boş vakit."
b) "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim."
c) "Namaz dinin direğidir."
d) "Kur'an'ı sesinizle süsleyin."7. Aşağıdaki davranışlardan hangisi görgü kuralları kapsamında değerlendirilemez?
a) İnternet sitelerinde yorum yazarken edepli davranmak.
b) Yediğimiz güzel bir yemeğin resmini sosyal medyada paylaşmak.
c) Hasta olan birine yaptığımız ziyareti kısa tutmak.
d) Kendi aralarında özel konuşma yapanların yanına gitmemek.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı.