Din Kültürü 7. Sınıf 5. Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar Özet

Ünite özetine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İslam Düşüncesinde Yorumlar Özet


KAZANIMLAR

1. Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri ayrıntıya girilmeden ele alınır.

2. İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerini sınıflandırır. İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorumlar; inançla ilgili yorumlar, fıkhi yorumlar ve tasavvufi yorumlar şeklinde ele alınır.

3. Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları ayırt eder. Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlardan; Yesevilik, Kadirilik, Mevlevilik, Nakşibendilik ve Alevilik Bektaşilik konularına öğrenci düzeyine uygun olarak yer verilir.

4. Alevilik-Bektaşilikle ilgili temel kavram ve erkânları açıklar. Cem ve cemevi, musahiplik, razılık ve kul hakkının sorulması, cemde on iki hizmet, semah, gülbank, Hızır ve Muharrem orucuna ve uygulanma şekline yer verilir.

Bu kapsamda;

• Alevilik-Bektaşilikteki "ocak kültürü"ne ve "el ele, el hakka ikrarı"na yer verilir; Bektaşilikte musahipliğe "ikrar ve nasip alma" da denildiğine ve bu kavramın İslam tarihindeki muhacir ensar kardeşliğine dayandırıldığına değinilir.

• Cemevi; âyin-i cem erkânının yapıldığı, "yol, adap ve erkân yeri" olarak nitelendirilir; Bektaşilikte ise cemevi yerine "meydan evi" ifadesinin kullanıldığına değinilir. "Görgü cemi", "İkrar cemi" ve "Abdal Musa Cemi"nden bahsedilir. Âyin-i cem ve cemevi ile ilgili görsellere yer verilir.

• Alevilik-Bektaşilikte duaların başında, "Bismişah", sonunda ise "Allah Allah" lafzının söylendiğine değinilir. "Gülbank" konusunda ise "Lokma Duasına" yer verilir.
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.