Din Kültürü 7. Sınıf 5. Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar Özet

Bu ünitede sırasıyla; "Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri", "İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri", "İslam düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar", "Kurban İbadeti ve Önemi", "Hz. İsmail (a.s.)", "En'am Suresi 162. ayet ve Anlamı" konularına yer verilmiştir.

5. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
• Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
• İnançla İlgili Yorumlar
• Fıkhî Yorumlar
• Tasavvufî Yorumlar
• Alevilik - Bektaşilik


KAZANIMLAR

1. Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri ayrıntıya girilmeden ele alınır.

2. İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerini sınıflandırır. İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorumlar; inançla ilgili yorumlar, fıkhi yorumlar ve tasavvufi yorumlar şeklinde ele alınır.

3. Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları ayırt eder. Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlardan; Yesevilik, Kadirilik, Mevlevilik, Nakşibendilik ve Alevilik Bektaşilik konularına öğrenci düzeyine uygun olarak yer verilir.

4. Alevilik-Bektaşilikle ilgili temel kavram ve erkânları açıklar. Cem ve cemevi, musahiplik, razılık ve kul hakkının sorulması, cemde on iki hizmet, semah, gülbank, Hızır ve Muharrem orucuna ve uygulanma şekline yer verilir.

Bu kapsamda;

• Alevilik-Bektaşilikteki "ocak kültürü"ne ve "el ele, el hakka ikrarı"na yer verilir; Bektaşilikte musahipliğe "ikrar ve nasip alma" da denildiğine ve bu kavramın İslam tarihindeki muhacir ensar kardeşliğine dayandırıldığına değinilir.

• Cemevi; âyin-i cem erkânının yapıldığı, "yol, adap ve erkân yeri" olarak nitelendirilir; Bektaşilikte ise cemevi yerine "meydan evi" ifadesinin kullanıldığına değinilir. "Görgü cemi", "İkrar cemi" ve "Abdal Musa Cemi"nden bahsedilir. Âyin-i cem ve cemevi ile ilgili görsellere yer verilir.

• Alevilik-Bektaşilikte duaların başında, "Bismişah", sonunda ise "Allah Allah" lafzının söylendiğine değinilir. "Gülbank" konusunda ise "Lokma Duasına" yer verilir.
© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.