Din Kültürü 7. Sınıf 5. Ünite Test-6

TASAVVUFİ MEZHEPLER-1

1. Tasavvufi yorumlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ahlaki esasları hayata geçirmeyi amaçlamışlardır.
b) Peygamber Efendimizin sünnetine dayalı bir yaşam tarzını benimsemişlerdir.
c) Müslümanların maddi refah seviyelerinin yükseltilmesini ilke edinmişlerdir.
d) Sade ve gösterişten uzak bir hayatı yaşamayı ilke edinmişlerdir.


2. Hoca Ahmed Yesevi, insanlara İslam'ın ilkelerini anlatmak için .................... adı verilen şiirlerini kullandı. Sade, akıcı ve anlaşılır bir Türkçe ile yazdığı bu şiirleri, halkın İslam dinini anlayıp öğrenmesinde çok etkili oldu.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
a) Hikmet
b) Hatim
c) Nakşibend
d) Yesi


3. Peygamberimizin soyundan gelmekte olup İran'ın Geylan kasabasında doğdu. Küçük yaşlardan itibaren ilim tahsiline başladı. İlk eğitimini Geylan'da aldı. Ardından devrin önemli ilim ve kültür merkezlerinden Bağdat'a giderek orada meşhur alimlerden ilim tahsil etti. Önce Kur'an'ı ezberledi. Sonra da tefsir, hadis, fıkıh, kelam, mantık, matematik ve tıp ilimlerinde eğitim aldı. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra öğrencilerine dersler vermeye, halka İslam'ın ilkelerini anlatmaya başladı. Sohbetleriyle ve verdiği derslerle insanlar üzerinde derin etkiler bıraktı. Eserleri yüzlerce yıl beğeniyle okundu.
Paragrafta sözü edilen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şah-ı Nakşibend
b) Abdülkadir Geylani
c) Mevlana Celaleddin Rumi
d) Ahmed Yesevi


4. Aşağıdaki eserlerden hangisi Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye ait değildir?
a) Divan-ı Hikmet
b) Mesnevi
c) Divan-ı Kebir
d) Fihi Ma Fih
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.