Din Kültürü 7. Sınıf 5. Ünite Test-6

Alevilik-Bektaşilik Test-2
Kazanım 7.5.4.

1. Alevilik ekolünde cem töreninin düzenini sağlayan ve cemi yöneten dedeye yardım eden aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gözcü
b) Rehber
c) Sakacı
d) Bekçi2. Alevilikte cem törenini yöneten manevi öndere ne ad verilir?
a) Dede
b) Peykçi
c) Zakir
d) Rehber3. Alevilikte cem törenine katılanlara su ve şerbet dağıtan görevli hangisidir?
a) Çerağcı
b) Sofracı
c) Gözcü
d) Sakacı4. Alevilikte insanları cem töreninden haberdar eden aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peykçi
b) İznikçi
c) Bekçi
d) Rehber5. Alevilikte cem töreni yapılacağı zaman cemevindeki aydınlatma araçlarını yakan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Süpürgeci
b) Semahçı
c) Çerağcı
d) Sakacı6. Alevilikte cem törenine katılanların ayakkabılarını düzenleyen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zakir
b) İznikçi
c) Peykçi
d) Gözcü7. Alevilikte cem törenine katılanların manevi coşku halinde kendilerinden geçerek ilahi aşkla ayakta dönmelerine ne ad verilir?
a) Dua
b) Gülbenk
c) Semah
d) Oruç8. Alevilik ekolünde "gülbenk" kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zakir
b) Müsahip
c) Oruç
d) Dua9. Alevi-Bektaşi kültüründe şubat ayının 13. 14. ve 15. günlerinde tutulan oruç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hızır orucu
b) Muharrem orucu
c) Ramazan orucu
d) Kaza orucu10. Alevilikte müsahiplik kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yol kardeşliği demektir.
b) Cem töreninde yerine getirilen hizmetlerin genel adıdır.
c) İki ailenin birbirlerine kardeşlik sözü vermesiyle gerçekleşir.
d) Temeli ensar-muhacir kardeşliğine dayanır.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı