Din Kültürü 6. Sınıf 4. Ünite Test-2

MEKKE DÖNEMİ-2

1. Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ilk vahiy geldikten sonra eşi Hatice O'nu amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'in yanına götürdü. Varaka, Tevrat ve İncil hakkında geniş bir bilgiye sahipti. Hz. Muhammed'i dikkatlice dinledikten sonra O'na şöyle dedi: "Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Sana gelen melek, Musa'ya (a.s.) gelen melektir. Kavmin sana eziyet edecek ve seni yurdundan çıkaracaklar. Şayet o günlere yetişirsem Allah için sana yardım ederim."
Varaka'nın Hz. Muhammed'e (s.a.v.) söylediği sözlerden, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
a) Hz. Muhammed'in Peygamber olduğunu haber vermiştir.
b) Hz. Muhammed'in Musa aleyhisselama yardım edeceğini bildirmiştir.
c) Hz. Muhammed'e gelen meleğin Cebrail (a.s.) olduğunu bildirmiştir.
d) Mekkeliler'in Hz. Muhammed'e eziyet edeceklerini haber vermiştir.


2. "Ey bürünüp sarınan! Kalk ve (insanları) uyar, sadece Rabb'ini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terket." (Müddessir suresi, 1.-5. ayetler)
Yukarıda yer alan Müddessir suresinin ilk ayetleri Peygamberimize ikinci vahiy olarak geldikten sonra Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi görevi başlamış oldu?
a) Ticaret görevi
b) Hicret görevi
c) Tebliğ görevi
d) Başkanlık görevi


3. Peygamber Efendimize ilk iman eden dört kişinin isimleri, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Hz. Hatice-Hz. Ebu Bekir-Hz. Ali-Hz. Zeyd
b) Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer-Hz. Osman-Hz. Ali
c) Hz. Hatice-Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer-Hz. Ali
d) Hz. Aişe-Hz. Ebu Bekir-Hz. Ali-Hz. Zeyd


4. Peygamberimiz İslam davetini ilk başlarda kaç yıl boyunca gizli bir şekilde yapmıştır?
a) 1
b) 3
c) 2
d) 5


5. Peygamberimiz tebliğ görevini açık bir şekilde yapmaya başladıktan sonra İslam dini Mekke'de yayılmaya başlayınca müşriklerin Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ilk tepkileri ne olmuştur?
a) Peygamberimizi öldürmeye karar verdiler.
b) Peygamberimizi Mekke'den göç etmeye zorladılar.
c) Peygamberimizi desteklediler.
d) Peygamberimize makam, mevki, para teklif ettiler.
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI