Din Kültürü 6. Sınıf 4. Ünite Test-2

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi Test-2
Kazanım 6.4.1.

1. Peygamber Efendimize ilk iman eden dört kişinin isimleri, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Hz. Hatice-Hz. Ebu Bekir-Hz. Ali-Hz. Zeyd
b) Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer-Hz. Osman-Hz. Ali
c) Hz. Hatice-Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer-Hz. Ali
d) Hz. Aişe-Hz. Ebu Bekir-Hz. Ali-Hz. Zeyd2. Peygamberimiz İslam davetini ilk başlarda kaç yıl boyunca gizli bir şekilde yapmıştır?
a) 1
b) 3
c) 2
d) 53. Peygamberimiz tebliğ görevini açık bir şekilde yapmaya başladıktan sonra İslam dini Mekke'de yayılmaya başlayınca müşriklerin Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ilk tepkileri ne olmuştur?
a) Peygamberimizi öldürmeye karar verdiler.
b) Peygamberimizi Mekke'den göç etmeye zorladılar.
c) Peygamberimizi desteklediler.
d) Peygamberimize makam, mevki, para teklif ettiler.4. Peygamberliğin Mekke döneminde müşriklerin Müslümanlar üzerindeki zulüm ve baskılarının artması sonucu Müslümanlardan bir grup, 615 yılında Cafer bin Ebu Talip (r.a.) başkanlığında .......................... ülkesine göç etti.
Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) Medine
b) Habeşistan
c) Yemen
d) Şam5. Peygamber Efendimizin 620 yılında İslam'ı tebliğ etmek amacıyla gittiği, ancak halkı tarafından taşlanarak çıkarıldığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şam
b) Basra
c) Taif
d) Medine6. Peygamberliğin onuncu yılına "hüzün yılı" adı verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice'nin ve amcası Ebu Talip'in vefat etmesi
b) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice'nin ve amcası Hamza'nın vefat etmesi
c) Müslümanların Mekke'den göç etmek zorunda kalmaları
d) Hz. Hamza'nın şehit edilmesi7. "Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O; hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir." (İsra suresi, 1. ayet)
Bu ayette vurgulanan olayın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mevlid
b) Hicret
c) Boykot
d) İsraDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı