Din Kültürü 10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı

2017-2018

1. Tevhid kavramı İslam dinindeki inanç esaslarından hangisini ifade eder?
a) Ahiret inancı
b) Kader inancı
c) Melek inancı
d) Allah inancı
e) Peygamber inancı


2. Aşağıdakilerden hangisi Allahü Teala'nın zatî sıfatlarından değildir?
a) Vücut
b) Kıdem
c) Beka
d) Kudret
e) Kıyam binefsihi


3. Allah'ın subuti sıfatlarından "kudret"in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah her şeyi yaratandır
b) Allah hayat sahibidir
c) Allah'ın her şeye gücü yeter
d) Allah her şeyi bilir
e) Allah her şeyi işitir


4. Allah'ın subuti sıfatlarından "irade"nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah dilediği her şeyi yapar. O'nun dilemesi sonsuzdur
b) Allah her şeyi yoktan var edendir
c) Allah her şeyi bilir
d) Allah'ın varlığı kendisindendir
e) Allah'ın varlığının sonu yoktur


5. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın subuti sıfatlarından değildir?
a) İlim
b) Basar
c) Kudret
d) Tekvin
e) Vahdaniyet


6. Aşağıdakilerden hangisi meleklere ait bir özellik değildir?
a) İrade sahibi değildirler
b) Erkeklik, dişilik özellikleri yoktur
c) Sadece cennet nimetlerinden yerler
d) Çok hızlı hareket ederler
e) Yorulmazlar, dinlenmezler


7. Namaz ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur'an'da namaz kelimesinin karşılığı olarak "savm" kelimesi kullanılır
b) Namaz kılmak farzdır
c) Günde beş vakit kılınması gereken farz namaz vardır
d) Namazın tekbir, kıyam, rüku, secde gibi bölümleri vardır
e) Namaz dinin direğidir


8. Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki (namaza hazırlık) şartlarından biridir?
a) İstikbal-i kıble
b) İftitah tekbiri
c) Rüku
d) Secde
e) Kade-i ahire


9. Namaza hazırlık şartlarından "necasetten taharet" ne anlama gelir?
a) Abdest veya gusül abdesti almak
b) Namazda kıbleye yönelmek
c) Namaz kılınacak yerin ve elbiselerin temiz olması
d) Kılınacak namazın vaktinin girmiş olması
e) Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek


10. Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki (kılınış) şartlarından biridir?
a) Niyet
b) Secde
c) Vakit
d) Setr-i avret
e) Hadesten taharet


11. Namaz insanlar arasında birlikte yaşama, dayanışma, sevgi, dostluk, kardeşlik bilincini geliştirir. Bu nedenle dinimizde bazı namazların ..............................
Cümlede yer alan boşluk aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Tek başına kılınması emredilmiştir
b) Abdest alarak kılınması emredilmiştir
c) Sabah vakti kılınması emredilmiştir
d) On rekat kılınması emredilmiştir
e) Cemaatle kılınması emredilmiştir


12. "Namazın sonunda tahiyyat duası okuyacak kadar oturmak" olarak ifade edilen ve namazın kılınış şartlarından (içindeki farzlar) olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) İftitah tekbiri
b) Kıyam
c) Rüku
d) Kade-i ahire
e) Selam


13. Namazın kılınış şartlarından olan "kıraat" kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Namaza "Allahü ekber" diyerek başlamak
b) Namazda eğilmek ve tesbih okumak
c) Namazda ayaktayken Kur'an'dan sure veya ayetler okumak
d) Namazda secdeye varmak
e) Namazın sonunda selam vermek


14. Namazın rükû bölümünde okunan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sübhane rabbiyel azim
b) Sübhane rabbiyel a'lâ
c) Rabbena lekel hamd
d) Allahü ekber
e) Semi Allahü limen hamideh


15. Sübhaneke duası namazların başında, başlangıç tekbirinden hemen sonra okunur. Ancak iki namaz vardır ki bunlar müstesnadır. Bu namazların üçüncü rekatının başında da sübhaneke duası okunur. Bu namazlar aşağıdakilerden hangileridir?
a) Sabah ve öğle namazlarının 2 rekatlık sünnetleri
b) İkindi ve öğle namazlarının 4 rekatlık sünnetleri
c) Yatsı namazının son sünnetiyle ikindi namazının sünneti
d) Öğle namazının ilk sünnetiyle yatsı namazının ilk sünneti
e) İkindi ve yatsı namazlarının 4 rekatlık sünnetleri


16. Farzı dört rekat olan namazlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Sabah, öğle ve ikindi namazları
b) Öğle, akşam ve yatsı namazları
c) Öğle, ikindi ve yatsı namazları
d) İkindi, sabah ve akşam namazları
e) İkindi ve yatsı namazları


17. Ramazan ayında oruç tutmaya engel özrü bulunan kimseler, özür durumu geçtikten sonra Ramazan'da tutamadıkları bu oruçlarını başka bir zaman tutarlar. Bu oruca ne ad verilir?
a) Muharrem orucu
b) Adak orucu
c) Nafile oruç
d) Kaza orucu
e) Fidye


18. Muharrem ayı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Ramazandan sonraki en faziletli oruç, bu ayda tutulan oruçtur
b) Muharrem ayı, farz olan orucun tutulduğu aydır
c) Muharrem ayı, miladi takvimin aylarından biridir
d) Adak oruçları Muharrem ayında tutulur
e) Hac ibadeti Muharrem ayında yerine getirilir


19. Zekat ibadeti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Zekat verirken karşıdaki insanın gururu incitilmemelidir
b) Zekat öncelikle (ihtiyaç sahibi ise) anne-babaya verilmelidir
c) Zekat malın iyisinden verilmelidir
d) Zekat verirken Allah'ın rızasını kazanmak esas amaç olmalıdır
e) Zekatın şartlarından birisi de nisap miktarı mala sahip olmaktır


20. Hac ibadetinin farzları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) İhram-sa'y-vakfe
b) Sa'y-tavaf-vakfe
c) Tavaf-Şeytan taşlama-İhram
d) İhram-vakfe-kurban kesme
e) İhram-tavaf-vakfe


21. Hac ibadetini yerine getirirken Safa ve Merve tepeleri arasında yedi kez gidip gelmek suretiyle yapılan ibadetin adı nedir?
a) Şeytan taşlama
b) Tavaf
c) Vakfe
d) Sa'y
e) Mina


22. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'a göre Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir özelliği değildir?
a) İnsanlığa bir rahmet olması
b) İnsanlık için bir uyarıcı olması
c) Kur'an-ı Kerim'i açıklayıcı olması
d) Kendisine kitap verilen bir resul olması
e) İnsanüstü bir varlık olması


23. Hz. Muhammed'i (s.a.v.) diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah'tan yardım alması
b) Devlet başkanı olması
c) Öksüz ve yetim olması
d) Arap ve Müslüman olması
e) Allah'tan vahiy alması


24. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin insanî yönünü gösteren bir durum değildir?
a) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir anne babadan dünyaya gelmesi
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik dönemlerini yaşaması
c) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) evlenmesi, çocuk sahibi olması
d) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vahiy alması
e) Hz. Muhammed 'in (s.a.v.) çobanlık yapması


25. Kur'an ayetlerini ayrıntılarıyla açıklayıp yorumlayan bilim dalına ne ad verilir?
a) Hadis
b) Fıkıh
c) Tefsir
d) Tarih
e) Edebiyat