Din Kültürü 4. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı

2017-2018

1. Hasta olan birisi için söylediğimiz dinî ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah rahmet eylesin
b) Allah analı babalı büyütsün
c) Allah şifa versin
d) Allah bağışlasın


2. Aşağıdakilerden hangisi vedalaşırken söylediğimiz dinî ifadelerden değildir?
a) Allah'a ısmarladık
b) Allah'a emanet ol
c) Allah bereket versin
d) Allah yolunu açık etsin


3. Aşağıdakilerden hangisi selamlaşmanın faydalarından değildir?
a) İnsanlar arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirir
b) İnsanları mutlu eder
c) İnsanların birbirlerine saygı duymalarını sağlar
d) İnsanların birbirlerini yüksek sesle rahatsız etmelerini sağlar


4. "Lâ ilâhe illallah ............................"
Yukarıda verilen Kelime-i Tevhid'in boş kalan kısmı, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur?
a) Muhammeden abdühü ve resulühü
b) Muhammedün resûlullah
c) Muhammeden resul
d) Eşhedü enne Muhammeden resûlullah


5. Kelime-i Tevhid ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Allah'ın bir ve tek olduğunu belirtmek için söylenir
b) Allah inancının en kısa ve özlü ifadesidir
c) Allah'tan başka ilah (yaratıcı) olmadığını belirtmek için söylenir
d) Yanından ayrıldığımız kişinin kötülüklerden uzak olmasını dilemek için söylenir


6. Kelime-i Şehadetin söylenişi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.
b) Eşhedü en lâ illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.
c) Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden ve resûlüh.
d) Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eşhedü lâ ilâhe illallah.


7. Tanıklık etme sözü anlamına gelir. Bu sözü diliyle söyleyip kalbiyle ona inanan kimse Müslüman olur. Bu söz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kelime-i Tevhid
b) Kelime-i Şehadet
c) Besmele
d) Sübhaneke


8. "Din" kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Din insana Allah'ı tanıtır
b) Din Allah'a nasıl ibadet edileceği konusunu insana öğretir
c) Dinin tarihi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamber oluşu ile başlar
d) Din insanın Allah'a karşı sorumluluklarını öğretir


9. Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen emirlere, mesajlara ne ad verilir?
a) Kelime-i Tevhit
b) Din
c) Kültür
d) Selam


10. Toplum içinde insanların benimsedikleri güzel huy ve davranışlara ne ad verilir?
a) Din
b) Yasa
c) Ahlak
d) Sure


11. Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlak sahibi bir insanın yapması gereken davranışlardan değildir?
a) Kendini üstün görmek
b) Anne babaya iyi davranmak
c) Çevreyi temiz tutmak
d) Doğru sözlü olmak


12. "Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır" atasözü, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgular?
a) Temiz olmanın
b) Sure ve dua ezberlemenin
c) Hayvanları sevmenin
d) Güzel söz söylemenin


13. "Toplum içinde sevilen, sayılan bir insan olmak istiyorsak, ...................................."
Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz
a) Konuşmalarımıza dikkat etmeli, güzel sözler söylemeliyiz
b) Güzel ahlak sahibi olmalıyız
c) Yalan söylememeli, dürüst olmalıyız
d) Her zaman kendimizi düşünmeliyiz


14. "Sübhâneke Allâhümme ve bihamdik. Ve tebârekesmük. ....................................... Ve celle senâük. Ve lâ ilâhe ğayruk."
Yukarıda yer alan "sübhaneke" duasında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse, dua doğru bir şekilde tamamlanır?
a) ve teâlâ ğayruk
b) ve teâlâ ceddük
c) ve lâ ilâhe ceddük
d) ve teâlâ senâük


15. "Sübhaneke" duası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Bu duada zekat ve sadaka vermenin önemi anlatılır
b) Bu dua namazların ilk rekatının başında okunur
c) Bu dua Allah'a övgüler içerir
d) Bu dua Allah'tan başka ilah olmadığını belirtir


16. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in, temizliğin önemini vurgulamak için söylediği bir hadistir?
a) Aslan yattığı yerden belli olur
b) Akan su yosun tutmaz
c) Temizlik imandandır
d) Temiz avlu evin süsüdür


17. İslam dininde namaz kılmak gibi bazı ibadetleri yapabilmek için temiz olmak gerekir. Dinimizde bu temizliğe ne ad verilir?
a) Duş almak
b) Abdest almak
c) Traş olmak
d) Misvak kullanmak


18. Namaz kılmak için aşağıdaki temizliklerden hangisine dikkat etmemiz şart değildir?
a) Cami ve mescit temizliği
b) Araba temizliği
c) El, yüz,ayak temizliği (abdest)
d) Elbise temizliği


19. Aşağıdakilerden hangisi, bedenimizi temiz tutmak için yapmamız gereken davranışlardan değildir?
a) Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamak
b) Her gün en az iki defa dişlerimizi fırçalamak
c) Oyun oynadıktan sonra elimizi, yüzümüzü, ayaklarımızı yıkamak
d) Ayda bir kez banyo yapmak


20. Aşağıdakilerden hangisi beden temizliğine önem vermenin yararlarından değildir?
a) Sağlıklı olmamızı sağlar
b) Gergin ve mutsuz olmamızı sağlar
c) İnsanlar tarafından saygı görmemizi sağlar
d) Huzurlu olmamızı sağlar


21. "Kıyafetinizle karşılanır, konuşmanız ve bilginizle uğurlanırsınız." sözü, hangi temizliğin önemini vurgulamaktadır?
a) Elbise temizliği
b) Beden temizliği
c) Çevre temizliği
d) Diş temizliği


22. Elbise temizliğine dikkat etmek isteyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) Çamurlu yerlerden yürümelidir
b) Tozlu yerlere oturmalıdır
c) Temiz yerlerde oynamalıdır
d) Yemek yerken üzerine dökmelidir


23. "Eğer müminlere (müslümanlara) güçlük vereceğini düşünmeseydim, her namaz vaktinde onlara misvak kullanmalarını emrederdim." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Peygamber Efendimizin yukarıda yer alan hadisinde hangi temizliğin önemi vurgulanmaktadır?
a) Elbise temizliği
b) Beden temizliği
c) Çevre temizliği
d) Diş temizliği


24. "Yolları ve gölgelikleri, insanların oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Peygamber Efendimizin yukarıda yer alan hadisinde hangi temizliğin önemi vurgulanmaktadır?
a) Elbise temizliği
b) Beden temizliği
c) Çevre temizliği
d) Diş temizliği


25. Okulumuz, günümüzün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz önemli bir yaşam alanımız. Sağlıklı ve verimli bir öğretim görebilmemiz için okulumuzu temiz tutmamız gerekmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi okulumuzun iç ve dış temizliği konusunda yapılmaması gereken yanlış bir davranıştır?
a) Gerek okul içinde, gerekse bahçede çöplerimizi mutlaka çöp kutusuna atmalıyız
b) Koridorlarda top oynamalı, nöbetçi öğretmenlerimizi de oyuna davet etmeliyiz
c) Teneffüslerde sınıflarımızı havalandırmalı, sınıf içinde koşup toz kaldırmamalıyız
d) Kitap dolabımızı, sıramızı ve masamızı temiz, düzenli kullanmalıyız


26. Aşağıdakilerden hangisi bir manevi temizlik ögesidir?
a) Güvenilir olmak
b) Banyo yapmak
c) Elimizi yıkamak
d) Ayakkabılarımızı boyamak


27. "Dürüstlük" kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Dürüst kişilerden oluşan toplumlar huzurlu ve mutlu olurlar
b) Dürüst insanlar sevilmezler
c) Dürüst insanları Allah sever
d) Dürüstlük manevi bir temizliktir


28. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) nerede doğmuştur?
a) Arabistan'ın Mekke kentinde
b) Arabistan'ın Medine kentinde
c) Türkiye'nin Mekke kentinde
d) Arabistan'ın Riyad kentinde


29. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu dönemde (Peygamberlikten önce) Arabistan'da yaşayan halkın dini inanışları hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Halkın büyük çoğunluğu putlara tapıyordu
b) Halkın bir kısmı Hıristiyanlık ve Musevilik inancını benimsiyordu
c) Halkın az bir bölümü "hanif" idi. Yani Allah'a inanıyordu
d) Halkın büyük çoğunluğu İslam dinine inanmışlardı


30. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) annesinin ve babasının isimleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Ümmü Eymen-Abdülkerim
b) Amine-Abdullah
c) Ümmü Seleme-Vehb
d) Halime-Haris


31. Peygamberimizin sütannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şeyma
b) Rukiye
c) Halime
d) Amine


32. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin amcalarından değildir?
a) Abbas
b) Zübeyr
c) Ebu Bekir
d) Ebu Talip


33. Peygamber Efendimiz doğduğu zaman ailesi çok sevindi. Dedesi Abdülmuttalip, onun doğumundan dolayı ziyafetler verdi, yoksulları doyurdu ve torununa 'çok övülen' anlamında ...................... adını koydu.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Abdullah
b) Muhammed
c) Hamza
d) Ebu Talip


34. Annesi Amine vefat ettiğinde Peygamberimiz kaç yaşındaydı?
a) 2
b) 1
c) Henüz doğmamıştı
d) 6


35. Dedesi Abdülmuttalip vefat ettikten sonra Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bakımını kim üstlendi?
a) Amcası Ebu Talip
b) Annesi Amine
c) Amcası Hamza
d) Dedesi Vehb


36. Peygamberimiz gençlik yıllarındayken birçok etkinliğe katıldı. Yirmi yaşındayken de "Hılful fudul (Erdemliler Hareketi)" isimli topluluğa katıldı. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin bu topluluğa katılma amaçlarından değildir?
a) Ticarette daha çok kazanç sağlamak
b) Haksızlıklarla mücadele etmek
c) İnsanların can ve mal güvenliğini sağlamak
d) Mekke'ye gelen yabancıların emniyetini sağlamak


37. Mekkeliler Hz. Muhammed'e (s.a.v.) niçin "el-emin" diyorlardı?
a) Babası vefat ettiği için
b) Ticaret hayatında çok para kazandığı için
c) Dürüst ve güvenilir olduğu için
d) Soylu bir ailesi olduğu için


38. Hz. Muhammed (s.a.v.) 25 yaşındayken kiminle evlendi?
a) Ümmü Habibe
b) Mariye
c) Aişe
d) Hatice


39. Hz. Muhammed (s.a.v.) erdemli davranışlarıyla herkes tarafından sevilir ve sayılırdı. O; hoşgörülü, adaletli, güleryüzlü, yardımsever, dürüst, güvenilir bir insandı. Bu yüzden biz de ............................
Paragrafta yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Hz. Muhammed'in nerede ve ne zaman doğduğunu iyi bilmeliyiz
b) Hz. Muhammed'in davranışlarını örnek almalıyız
c) Hz. Muhammed'in yaşadığı yerleri mutlaka görmeliyiz
d) Hz. Muhammed'in aile büyüklerinin isimlerini iyi bilmeliyiz


40. Hz. Muhammed zamanında Mekkeliler Kabe'yi tamir ettiler. Tamirat bitince "Hacerül Esvet" isimli taşı Kabe'deki yerine koymak konusunda kabileler arasında anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlığı çözmek için Peygamberimiz hakem oldu ve Mekkeliler onun hakemliğine çok sevindiler. Onun verdiği kararı itirazsız kabul ettiler. Bu durum Hz. Muhammed'in Mekke'de nasıl bir kişi olarak kabul edildiğini gösterir?
a) Güvenilir
b) Cesur
c) Zengin
d) Çalışkan


41. Peygamber Efendimizin isimlerinden biri de "Ahmed"dir. O'na bu ismi kim vermiştir?
a) Dedesi Abdülmuttalip
b) Babası Abdullah
c) Dedesi Vehb
d) Annesi Amine


42. Peygamberimiz kendisine emanet edilen eşyaları özenle korumuş, hiç kimseyi aldatmamış, davranışlarıyla insanların güvenini kazanmıştır. İnsanlar ona "el-emin" lakabını vermişler, böylece ona ne kadar güvendiklerini göstermişlerdir. Peygamberimize verilen "el-emin" isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cesur
b) Bilgili
c) Güvenilir
d) İleri görüşlü


Hazırlayan: Hüseyin Araslı