Din Kültürü 5. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı

Yeni Müfredat

1. "Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. ............... Ve lem yekün lehû küfüven ehad."
İhlas suresinde boş bırakılan yer, aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doldurulursa sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
a) Ve lem yûled
b) Lem yelid ve yekün
c) Lem yelid ve lem yûled
d) Fesalli li rabbike venhar


2. Kur'an'da hayatıyla ilgili bilgi verilen bir Peygamberdir. Yaşadığı toplumda yaygın olan "putlara tapma" inancını asla benimsememiş, halkını her zaman doğru yola ve Allah'ı inanmaya çağırmıştır. Hatta bu yüzden ülkesinin kralı tarafından cezalandırılmış, ateşe atılmış, ancak Allah'ın bir mucizesi gereği ateş O'nu yakmamıştır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen Peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. İbrahim (a.s.)
b) Hz. İsa (a.s.)
c) Hz. Musa (a.s.)
d) Hz. Nuh (a.s.)


3. Peygamberimizin aşağıda yer alan hadislerinden hangisi duaya örnek gösterilebilir?
a) Temizlik imandan gelir.
b) Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emniyette olduğu kişidir.
c) Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet.
d) Danışan asla pişman olmaz.


4. Yüce Allah'ın her şeyi bildiğini ifade eden sıfatının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vücud
b) Kıdem
c) Semi
d) İlim


5. Yüce Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ifade eden sıfatının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlim
b) Hayat
c) Kudret
d) İrade


6.
» "Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir." (Rahman suresi, 5. ayet)
» "O, geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler." (Enbiya suresi, 33. ayet)
Verilen ayetlerde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dünya, Güneş'in etrafında dönmektedir.
b) Gök cisimlerinin yörüngeleri vardır.
c) Ay, Dünya'nın uydusudur.
d) Evrende bir düzen ve uyum vardır.


7. Aşağıdakilerden hangisinde Ramazan ayını önemli kılan nedenler bir arada verilmiştir?
a) Hac ibadetinin yerine getirilmesi - Kur'an'ın bu ayda indirilmesi
b) Farz olan orucun bu ayda tutulması - Hac ibadetinin yerine getirilmesi
c) Kur'an'ın bu ayda indirilmesi - Kurban kesilmesi
d) Farz olan orucun bu ayda tutulması - Kur'an'ın bu ayda indirilmesi


8. Yüce Rabbimizin yapılmasını kesin ve açık bir şekilde emrettiği ibadetlere ne ad verilir?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Nafile


9. Farz kadar kesin olmamakla birlikte Allah'ın bizden yapmamızı istediği ibadetlere ne ad verilir?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Nafile


10. Peygamber Efendimizin söylediği sözlere, yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği iş ve davranışlara ne ad verilir?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Nafile


11. Oruç tutmak için geceleyin imsak vaktinden önce kalkıp yemek yenen vakte ne ad verilir?
a) Sahur
b) İmsak
c) İftar
d) Mukabele


12. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte yeme-içmenin serbest olduğu ve orucun açıldığı vakte ne ad verilir?
a) Sahur
b) İmsak
c) İftar
d) Mukabele


13. Sahur vaktinde yeme-içmenin sona erip oruç tutmaya başlanılan vakte ne ad verilir?
a) Sahur
b) İmsak
c) İftar
d) Mukabele


14. Kur'an-ı Kerim'i ister ezbere, ister yüzünden olsun baştan sona okuyup bitirmeye ne ad verilir?
a) Hatim
b) Hafız
c) Mukabele
d) İmsak


15. Ramazan ayında bir kişinin sesli olarak Kur'an okuması, diğer kişilerin de önlerindeki Kur'an-ı Kerim'den okuyan kişiyi takip etmeleri şeklinde yapılan ibadetin adı nedir?
a) Teravih
b) Mukabele
c) Fitre
d) İftar


16. Ramazan ayında, çifte minareli camilerde, iki minare arasına gerilen iplere kandiller veya elektrik ampulleri asılması suretiyle yazılan yazılara ne ad verilir?
a) Tablo
b) Pano
c) Mihrap
d) Mahya


17. Peygamber Efendimiz vefatı yaklaşınca hırkasını ............... hazretlerine hediye etti. O da bu güzel hediyeyi ömrü boyunca canı gibi muhafaza etti.
Cümlede yer alan boşluğu doğru tamamlanması için aşağıdaki isimlerden hangisi yazılmalıdır?
a) Veysel Karani
b) Hz. Ebubekir
c) Sultan II. Osman
d) Hz. Ömer


18. Ramazan ayında bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmelerine ne ad verilir?
a) Kaza orucu
b) Tekne orucu
c) Muharrem orucu
d) Adak orucu


19. Yüce Allah Hz. Davud'a (a.s.) hangi kutsal kitabı vermiştir?
a) Zebur
b) İncil
c) Tevrat
d) Kur'an


20. Hz. Davud (a.s.) geçimini temin etmek için hangi meslek ile uğraşmıştır?
a) Marangozluk
b) Gemicilik
c) Çiftçilik
d) Demircilik

Hazırlayan: Hüseyin Araslı1-C 2-A 3-C 4-D 5-C 6-D 7-D 8-A 9-B 10-C 11-A 12-C 13-B 14-A 15-B 16-D 17-A 18-B 19-A 20-D