Din Kültürü 5. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı

1. Allah'a karşı kulluk görevimizi yerine getirmek ve verdiği nimetlere teşekkür etmek için yaptığımız güzel davranışlara ne ad verilir?
a) Hutbe
b) İbadet
c) Tevekkül
d) Tevhid


2. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ımıza ibadet yapma amaçlarımızdan değildir?
a) Allah'ın rızasını (sevgisini) kazanmak
b) Allah'ın verdiği nimetlere şükür etmek
c) Sevap kazanmak
d) Makam ve şöhret kazanmak


3. Peygamber Efendimizin söylediği sözlere, yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği iş ve davranışlara ne ad verilir?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Nafile


4. Cami ve mescitlerde kıble yönünü gösteren girintili kısıma ne ad verilir?
a) Mihrap
b) Minber
c) Kubbe
d) Şadırvan


5. Camilerde mihrabın sağ tarafında bulunan ve imamın hutbe okuduğu basamaklı yüksek yere ne ad verilir?
a) Mihrap
b) Minber
c) Kubbe
d) Şadırvan


6. Camilerin bahçesinde yer alan ve abdest alınan bölüme ne ad verilir?
a) Mihrap
b) Minber
c) Kubbe
d) Şadırvan


7. Camilerde ezan okuyan ve kamet getiren din görevlisine ne ad verilir?
a) Müezzin
b) Vaiz
c) Yönetici
d) İmam


8. Namaz ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sadece beden ile yapılan bir ibadettir
b) Hem mal hem beden ile yapılan bir ibadettir
c) Allah'a kulluk etmek için kılınır
d) Tekbir, rüku, secde gibi bölümleri vardır


9. Hacıların hac ibadeti gereği ziyaret ettikleri şehrin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mekke
b) İstanbul
c) Kudüs
d) Bağdat


10. Bayram namazı, vitir namazı, kurban kesmek gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sadece mal ile yapılan ibadetlerdir
b) Sadece ekonomik durumu iyi olanların yapmaları gereken ibadetlerdir
c) Yapılması vacip olan ibadetlerdir
d) Yapılması sünnet olan ibadetlerdir


11. Kabe ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yeryüzünde yapılan ilk mabettir.
b) Müslümanların kıblesidir.
c) Namaz kılarken yöneldiğimiz yerdir.
d) Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından yapılmıştır.


12. Dinimizde namaz, oruç gibi temel ibadetlerden başka insanın kendisine, dinine, vatanına, milletine faydalı olmak amacıyla Allah rızası için yaptığı her iş ve davranışa ne ad verilir?
a) Vacip
b) Mükellef
c) Alçak gönüllülük
d) Salih amel


13. Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İnsanın Allah ile iletişim kurmasıdır.
b) Allah'tan yardım dilemektir.
c) Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükretmektir.
d) Toplumsal itibarımızı artırmaktır.


14. Aşağıdaki hadislerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir."
b) "Dua ibadetin özüdür."
c) "Dua ibadettir."
d) "Allah katında duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur."


15. Yattım Allah kaldır beni
    Nur içine daldır beni
    Can bedenden çıkmadıkça
    İmanla uyandır beni
Kültürümüzde yer alan dua örneklerinden biri olan bu şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Yemek duası
b) Yatma duası
c) Yolculuk duası
d) Cenaze duası


16. Dedesi Abdülmuttalib'in ölümünden sonra gençlik çağına kadar Peygamberimizi koruyup gözeten, evini paylaşan ve aynı zamanda Peygamberimizin akrabası olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Süt annesi Halime
b) Amcası Ebu Talip
c) Amcası Hamza
d) Dedesi Vehb


17. Peygamberimiz eşi Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı?
a) 25
b) 20
c) 30
d) 43


18. Hz. Hatice, önceleri yanında çalıştırdığı Hz. Muhammed'in hangi özelliklerinden etkilenerek O'nunla evlenmeye karar verdi?
a) Zengin ve varlıklı olmasından
b) Soylu biri olmasından
c) Çok para kazanmasından
d) Dürüst ve güvenilir olmasından


19. Peygamber Efendimiz ve Hz. Hatice'nin evliliklerinden kaç çocukları dünyaya gelmiştir?
a) 2
b) 4
c) 5
d) 6


20. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kız çocuklarından biri değildir?
a) Zeynep
b) Rukiye
c) Ümmü Eymen
d) Ümmü Gülsüm

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.