Din Kültürü 6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı

Çalışma Soruları

1. Peygamberlerin özelliklerinden “emanet” ne demektir, tanımlayınız.

2. Peygamberlerin özelliklerinden "tebliğ" ne demektir, tanımlayınız.

3. Dört büyük ilahi kitabın isimlerini yazınız.

4. Vahyin gönderiliş amacını açıklayınız.

5. İslam'da namaz ibadetinin önemini kısaca açıklayınız.

6. Dinî bayramlarda yılda iki defa kılınan ve kılınması vacip olan namazın adı nedir, yazınız.

7. Namaz vakitlerinin girdiğini Müslümanlara duyurmak için yapılan günde beş defa yapılan çağrıya ne ad verilir, yazınız.

8. Abdest nasıl alınır, açıklayınız.

9. “Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena” duaları namazın hangi bölümünde okunur, yazınız.

10. Öğle namazının bölümlerini ve rekât sayılarını yazınız.