Din Kültürü 6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı

Yeni Müfredat

1. Peygamberlerin "güvenilir" olmalarını ifade eden sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıdk
b) Emanet
c) Fetanet
d) İsmet


2.Yüce Allah’ın (c.c.) emirlerini, yasaklarını, ögütlerini ve hükümlerini doğrudan doğruya ya da Cebrail aracılığıyla peygamberlerine ve onlar vasıtasıyla da insanlara bildirmesine ne ad verilir?
a) Vahiy
b) Mucize
c) Mükâfat
d) İman


3. Yüce Allah'ın Peygamberleri aracılığıyla insanlara gönderdiği ve içinde Allah'ın emirlerinin, yasaklarının yer aldığı kitaba ne ad verilir?
a) İlmihal kitabı
b) Kural kitabı
c) İlahi kitap
d) Hadis kitabı


4. "Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, senden bizi hidayete erdirmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Seni asla inkar etmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız."
Metinde verilen Kunut duasının anlamında aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir ifade yoktur?
a) Ancak Allah'tan yardım istemeliyiz.
b) Merhametli ve hoşgörülü olmalıyız.
c) Verdiği nimetler için Allah'a şükretmeliyiz.
d) Allah'a güvenmeliyiz.


5. Peygamber Efendimiz bir hadisinde "Secde kulun Rabb'ine en yakın olduğu andır." buyurmuştur. Peygamberimiz bu hadisinde hangi ibadetin önemini vurgulamıştır?
a) Oruç
b) Sadaka
c) Kurban
d) Namaz


6. Yüce Allah'ın kılınmasını kesin olarak emrettiği namazlara ne ad verilir?
a) Vacip namazlar
b) Farz namazlar
c) Nafile namazlar
d) Tesbih namazı


7. Aşağıdakilerden hangisi, günde beş defa kılınması farz olan vakit namazlarından değildir?
a) Sabah namazı
b) Öğle namazı
c) Bayram namazı
d) Yatsı namazı


8. Aşağıdakilerden hangisi, kılınması sünnet olan namazlara bir örnektir?
a) Teravih namazı
b) Cuma namazı
c) Bayram namazı
d) Cenaze namazı


9. Aşağıdakilerden hangisi, namaz kılabilmesi için bir kişinin taşıması gereken şartlardan değildir?
a) Akıllı olması
b) Ergenlik çağına ulaşmış olması
c) Müslüman olması
d) Zengin olması


10. Namaza hazırlık şartlarından "hadesten taharet" ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Abdest almak
b) Örtülü giyinmek
c) Sure okumak
d) Kıbleye yönelmek


11. Namaza hazırlık şartlarından "setr-i avret" ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Namazda kıbleye yönelmek
b) Elbiselerin temiz olması
c) Örtülmesi gereken yerleri örtmek
d) Gusül abdesti almak


12. Namaza hazırlık şartlarından "istikbal-i kıble" ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Abdest almak
b) Kıbleye yönelmek
c) Kılacağımız namaza niyet etmek
d) Örtülü giyinmek


13. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan değildir?
a) Bir şey yiyip içmek
b) Tuvalet ihtiyacını gidermek
c) Uyumak veya bayılmak
d) Bir yerimizin kanaması


14. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
a) Abdestin farzı iki tanedir.
b) Boy abdestinde bütün vücut yıkanır.
c) Boy abdestinin farzı üç tanedir.
d) Su bulunmadığı zamanlarda teyemmüm yapılır.


15. Namazın kılınış şartlarından "iftitah tekbiri" ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ayaktayken sure okumak
b) Kılınacak namazın vaktinin girmesi
c) Kıyamdan sonra eğilmek
d) Tekbir alarak namaza başlamak


16. Namazın kılınış şartlarından "kade-i ahire" ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Namazın sonunda "tahiyyat" duası okuyacak kadar oturmak
b) Namazda elleri bağlayarak ayakta durmak
c) Başlama tekbiri almak
d) Namazda kıbleye yönelmek


17. "Günde beş vakit namaz kılmak, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslümana ..............."
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluk, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümle doğru olur?
a) Müstehaptır
b) Sünnettir
c) Farzdır
d) Mübahtır


18. Aşağıdaki sure veya dualardan hangisi namazın kıyam (ayakta durmak) bölümünde okunur?
a) Fatiha suresi
b) et-Tahiyyatü duası
c) Rabbena duaları
d) Salli-Barik duaları


19. Aşağıdaki namaz-rekat sayıları eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
a) Sabah namazı-2 rekat
b) Akşam namazı-10 rekat
c) İkindi namazı-10 rekat
d) Öğle namazı-10 rekat


20. "Et-Tahiyyatü" duası namazın hangi bölümünde okunur?
a) Kıyam
b) Secde
c) Kade-i ahire
d) Rüku

Hazırlayan: Hüseyin Araslı1-B 2-A 3-C 4-B 5-D 6-B 7-C 8-A 9-D 10-A 11-C 12-B 13-A 14-A 15-D 16-A 17-C 18-A 19-D 20-C