Din Kültürü 7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı

Çalışma Soruları

1. "Meleklere 'Âdem'e secde edin!' demiştik. Hemen secde ettiler. Yalnız İblis direndi, kibirlendi, nankörlerden oldu." (Bakara suresi, 34. ayet)
Bu ayete göre şeytanın Hz. Âdem'e (a.s.) secde etmemesinin nedeni nedir, açıklayınız.


2. Vefat eden insanları kabir hayatında sorgulamakla görevli olan meleklerin adlarının yazınız.


3. Meleklerin özelliklerinden beş tanesini yazınız.


4. "Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Sorumluluk sahibi olanlar için ahiret yurdu muhakkak daha hayırlıdır. Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz?" (En'am suresi, 32. ayet)
Bu ayette vurgulanan konu nedir, açıklayınız.


5. Ahiret hayatında yeniden dirilen insanların, Allah'ın (c.c.) huzurunda toplanacakları büyük alana ne ad verilir, yazınız.


6. Hac ne demektir, tanımlayınız.


7. Hac görevini yerine getiren kişinin asıl ve en önemli amacı ne olmalıdır, yazınız.


8. Hac ibadetinin yapılışını kısaca açıklayınız.


9. Haccın farzlarından vakfe hakkında bilgi veriniz.


10. Kurban ibadeti kimlere vaciptir, yazınız.