Din Kültürü 6. Sınıf 4. Ünite Test-1

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi Test-1
Kazanım 6.4.1.

1. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın durumuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kabile savaşları ve kan davaları vardı.
b) İnsanların çoğu putlara tapıyorlardı.
c) Toplumda kölelik vardı.
d) Kadınlar ailede ve yönetimde etkili bir rol oynuyorlardı.2. Hz. Muhammed (s.a.v.) toplumdaki adaletsizliklere, zulümlere çok üzülüyordu. Bu sebeple 40'lı yaşlarına yaklaşırken yalnız kalmak ve tefekkür etmek amacıyla sık sık Mekke yakınlarındaki ............... Mağarası'na gitmeye başladı.
Yukarıdaki boş yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır?
a) Hira
b) Sevr
c) Kuba
d) Arafat3. Peygamberimize ilk vahiy ne zaman gelmiştir?
a) 571 yılı Ramazan ayında
b) 610 yılı Ramazan ayında
c) 622 yılı Muharrem ayında
d) 622 yılı Ramazan ayında4. Yüce Allah'ın Peygamberimize ve dolayısıyla biz Müslümanlara ilk emri aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
a) Oruç tutmak
b) Namaz kılmak
c) Temiz olmak
d) Okumak5. 610 yılında Peygamberimize Allah'tan ilk gelen vahiyler, hangi surenin ayetleridir?
a) İhlas suresi
b) Fatiha suresi
c) Bakara suresi
d) Alak suresi6. Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ilk vahiy geldikten sonra eşi Hatice onu amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'in yanına götürdü. Varaka, Tevrat ve İncil hakkında geniş bir bilgiye sahipti. Hz. Muhammed'i dikkatlice dinledikten sonra ona şöyle dedi: "Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Sana gelen melek, Musa'ya (a.s.) gelen melektir. Kavmin sana eziyet edecek ve seni yurdundan çıkaracaklar. Şayet o günlere yetişirsem Allah için sana yardım ederim."
Varaka'nın Hz. Muhammed'e (s.a.v.) söylediği sözlerden, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
a) Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu haber vermiştir.
b) Hz. Muhammed'in Musa aleyhisselama yardım edeceğini bildirmiştir.
c) Hz. Muhammed'e gelen meleğin Cebrail (a.s.) olduğunu bildirmiştir.
d) Mekkelilerin Hz. Muhammed'e eziyet edeceklerini haber vermiştir.7. "Ey bürünüp sarınan! Kalk ve (insanları) uyar, sadece Rabb'ini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terket." (Müddessir suresi, 1.-5. ayetler)
Yukarıda yer alan Müddessir suresinin ilk ayetleri Peygamberimize ikinci vahiy olarak geldikten sonra Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi görevi başlamış oldu?
a) Ticaret görevi
b) Hicret görevi
c) Tebliğ görevi
d) Başkanlık göreviDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı