Din Kültürü 8. Sınıf 4. Ünite Test-2

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu
Kazanım 8.4.2.

1. Peygamberimiz;
» İslam'ı tebliğ için gittiği Taif şehrinde hakarete uğradı ve taşlandı. Ancak yine de onlara beddua etmedi.
» Kendisini ziyarete gelen Necran Hristiyanları kendi ibadetlerini yapmak istediklerinde onlara engel olmadı.
» İnsanlara, özellikle çocuklara sevgi ve şefkatle yaklaştı.
Yukarıda anlatılanlar Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?
a) Sabırlı ve cesaretli olması
b) İlim öğrenmeyi teşvik etmesi
c) Dostlarını sık sık ziyaret etmesi
d) Merhametli ve hoşgörülü olması2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli, hoşgörülü ve affedici bir peygamber olmasının en önemli sonuçlarındandır?
a) İnsanlar O'na daha çok eziyet ettiler.
b) İnsanlar O'nun etrafında toplanıp İslamiyet'i kolayca kabul ettiler.
c) Müslümanlar daha da zengin oldular.
d) Müslümanlar savaşlarda daha çok zafer kazandılar.3. Peygamberimiz 630 yılında Mekke'yi fethettiğinde kendisine peygamberliğinin ilk yıllarında eziyet eden, sıkıntılar yaşatan Mekkeli müşriklere karşı nasıl bir tavır izledi?
a) Onlara, Yusuf Peygamber’in kardeşlerine yaptığı gibi davranıp serbest bıraktı, evlerine gönderdi.
b) Onların kimini affetti, kimini cezalandırdı.
c) Onlara hapis ve ölüm gibi cezalar verdi.
d) Onları, her biri 10 Müslümana okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bıraktı.4. "Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir." (Tevbe suresi, 128. ayet)
Bu ayette Peygamber Efendimizin hangi ahlakî özelliğine vurgu yapılmaktadır?
a) Sabırlı olmasına
b) Çalışkan olmasına
c) Merhametli olmasına
d) Adaletli olmasına5. Peygamber Efendimiz namazdayken çocuk ağlaması duyduğunda namazını kısa tutardı. Bu O'nun hangi özelliğini gösterir?
a) Güvenilirliğini
b) Sabır ve cesaretini
c) Uzun namaz kılmamasını
d) Sevgi ve merhametini6. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları bir yolculuk sırasında dinlenmek için durmuşlardı. Durdukları yerde kuş yumurtaları buldular. Birisi yumurtaları alınca kuş büyük bir korku içinde kanatlarını çırpmaya başladı. Peygamberimiz o kişiye hemen yumurtaları yerine koymasını söyledi.
Bu olayda anlatılanlar Peygamber Efendimizin hangi ahlakî özelliğiyle yakından ilgilidir?
a) Danışarak iş yapması
b) Doğaya önem vermesi
c) Merhametli olması
d) Bilgiye önem vermesi7. Bir gün Necran Hristiyanları Hz. Muhammed'i (s.a.v.) ziyarete geldiler. Tam ziyaret saatinde Müslümanlar ikindi namazına yöneldiler. Bu sırada Hristiyanlar da mescidin doğu tarafına yönelerek kendi ibadetlerini yapmaya başladılar. Bunu gören bazı sahabeler Hristiyanlara engel olmak istediler ama Peygamberimiz onların da kendi ibadetlerini yapmalarına izin verilmesini sağladı.
Yukarıda anlatılanlar Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?
a) Sabırlı ve cesaretli olması
b) Hoşgörülü olması
c) İbadete önem vermesi
d) Bilgiye önem vermesi8. Ortaokul son sınıfta okuyan Alperen, okul kantininde arkadaşlarıyla bir şeyler yiyordu. O esnada, kendisiyle aynı okulda okuyan ve mahalleden komşuları olan 5. sınıf öğrencisi Mehmet'i gördü. Mehmet'in babası iki ay önce vefat etmişti. Mehmet o günden beri çok üzgün görünüyordu. Alperen Mehmet'i yanına çağırdı ve elindeki bisküviden birkaç tane ona verdi. Bu duruma çok sevinen Mehmet, Alperen'e teşekkür etti ve koşarak sınıfına gitti.
Buna göre Alperen, Peygamber Efendimizin aşağıdaki hadislerinden hangisini ilke edinmiştir?
a) "Yetimi sevindirmek kalbi yumuşatır."
b) "Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve iyi bir özellik verilmemiştir."
c) "Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez."
d) "Bizi aldatan bizden değildir."9. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir rahmet peygamberi olduğuna vurgu yapılmaktadır?
a) "Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir." ( Bakara suresi, 153. ayet)
b) "Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini (dosdoğru) yaparlar." (Mearic suresi, 32. 33. ayetler)
c) "Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık." (İsra suresi, 70. ayet)
d) "Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir." (Tevbe suresi, 128. ayet)DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı