Din Kültürü 8. Sınıf 4. Ünite Test-3

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi
Kazanım 8.4.3.

1. Bir iş için bilgi veya yol yöntem sormak, görüş almak, fikir alışverişinde bulunmak olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tevekkül
b) İbadet
c) İstişare
d) İhram2. Aşağıdaki olaylardan hangisi Peygamberimizin işlerini istişare ile yaptığına doğrudan bir örnektir?
a) Hendek savaşında Selman-ı Farisi'nin görüşü doğrultusunda şehrin etrafına hendek kazılması
b) Peygamberliğin ilk yıllarında kendisine eziyet eden müşrikleri, Mekke'yi fethettikten sonra affetmesi
c) Çocukluğunda çobanlık yapmış olması
d) Gençliğinde Mekke'de "Hılful Fudul" topluluğuna katılması3. Sahabeden Ebu Hureyre (radiyallahü anh → Allah ondan razı olsun) "Resulullah'tan daha fazla arkadaşlarıyla istişare eden bir kimse görmedim." demiştir.
Ebu Hureyre (r.a.) bu sözüyle Peygamber Efendimizin hangi yönüne dikkat çekmiştir?
a) Güvenilir olduğuna
b) Sabırlı olduğuna
c) İnsanlara değer verdiğine
d) İşlerini danışma ile yürüttüğüne4. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "...(Ey Peygamber) işlerinde onlarla fikir alışverişinde bulun..." (Âl-i İmran suresi, 159. ayet)
b) "...Onların (müminlerin) işleri aralarında danışma iledir..." (Şûrâ suresi, 38. ayet)
c) "Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz." (Enbiya suresi, 7. ayet)
d) "Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka birşey yoktur." ( Necm suresi, 39. ayet)5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde bir iş yaparken istişare etmenin, fikir alışverişinde bulunmanın önemi vurgulanmıştır?
a) Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur.
b) Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.
c) Meyve veren ağaç taşlanır.
d) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.6. Peygamber Efendimiz;
» Kendisine ilk vahiy geldiğinde durumu eşi Hz. Hatice ile paylaşmış ve onun önerisiyle Varaka isimli din bilginiyle görüşmüştür.
» Bedir Savaşı’nda arkadaşlarının görüşleri doğrultusunda ordunun konumunu değiştirmiştir.
» Uhut Savaşı’nda savunma mı, meydan savaşı mı yapılacağı konusunda istişare etmiştir.
Yukarıda verilen örnek olaylar Peygamber Efendimizin hangi yönüyle ilgilidir?
a) Paylaşma ve yardımlaşmaya önem vermesi
b) Bilgiye önem vermesi
c) İşlerini danışma ile yürütmesi
d) Dürüst ve güvenilir olması7.
» "...(Ey Peygamber) işlerinde onlarla fikir alışverişinde bulun..." (Âl-i İmran suresi, 159. ayet)
» "...Onların (müminlerin) işleri aralarında danışma iledir..." (Şûrâ suresi, 38. ayet)
» "Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz." (Enbiya suresi, 7. ayet)
Bu ayetlerde vurgulanan ana konu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Danışarak iş yapmanın önemi
b) Müminlerin birbirlerini sevmeleri
c) İlim öğrenmenin önemi
d) Allah yolunda çalışmanın önemi8. Yusuf bu yıl Liselere Geçiş Sınavı'na girmiş ve sınavdan güzel bir puan almıştı. Şimdi ise sıra okul tercihine gelmişti. Bu konuda pek bilgi ve tecrübeye sahip olmayan Yusuf, tercih formunu alarak okuluna gitti. Okulda rehber öğretmeninin ve diğer öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda tercih sıralamasını yaptı.
Metinde verilen olayda Yusuf'un, Peygamber Efendimizin hangi hadisine uygun hareket ettiği söylenebilir?
a) "Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır."
b) "Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez."
c) "İki günü eşit olan aldanmıştır."
d) "Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir."9. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Peygamber Efendimizin işlerini danışma ile yürüttüğüne örnek gösterilemez?
a) Hz. Ali'nin Fatıma ile evlenmek istemesi üzerine Peygamberimizin kızına (Fatıma'ya) bu konudaki görüşünü sorması
b) Gatafan kabilesinin savaş tehdidinden kurtulmak isteyen Peygamberimizin, Medine'de yetişen hurmanın üçte ikisini vererek barış yapmak istemesi, ancak arkadaşlarının bunu uygun görmemesi üzerine vazgeçmesi
c) Peygamberliğin ilk yıllarında kendisine eziyet eden müşrikleri, Mekke'yi fethettikten sonra affetmesi
d) Hendek Savaşı’nda, yapılan istişare sonucu Selman-ı Farisi'nin görüşü doğrultusunda şehrin (Medine) etrafına hendek kazdırmasıDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı