Din Kültürü 8. Sınıf 4. Ünite Test-3

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ

1. Bir iş için bilgi veya yol yöntem sormak, görüş almak, fikir alışverişinde bulunmak olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tevekkül
b) İbadet
c) İstişare
d) İhram


2. Aşağıdaki olaylardan hangisi Peygamberimizin işlerini istişare (danışma) ile yaptığına doğrudan bir örnektir?
a) Hendek savaşında Selman-ı Farisi'nin görüşü doğrultusunda şehrin etrafına hendek kazılması
b) Peygamberliğin ilk yıllarında kendisine eziyet eden müşrikleri, Mekke'yi fethettikten sonra affetmesi
c) Çocukluğunda çobanlık yapmış olması
d) Gençliğinde Mekke'de "Hılful Fudul" topluluğuna katılması


3. Sahabeden Ebu Hureyre (radiyallahü anh → Allah ondan razı olsun) "Resulullah'tan daha fazla arkadaşlarıyla istişare eden bir kimse görmedim." demiştir.
Ebu Hureyre (r.a.) bu sözüyle Peygamber Efendimizin hangi yönüne dikkat çekmiştir?
a) Bilgiye önem verdiğine
b) Sabırlı olduğuna
c) İnsanlara değer verdiğine
d) İşlerini danışma ile yürüttüğüne


4. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "...(Ey Peygamber) işlerinde onlarla fikir alışverişinde bulun..." (Âl-i İmran suresi, 159. ayet)
b) "...Onların (müminlerin) işleri aralarında danışma iledir..." (Şûrâ suresi, 38. ayet)
c) "Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz." (Enbiya suresi, 7. ayet)
d) "Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka birşey yoktur." ( Necm suresi, 39. ayet)


5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde bir iş yaparken istişare etmenin, fikir alışverişinde bulunmanın önemi vurgulanmıştır?
a) Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur.
b) Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.
c) Meyve veren ağaç taşlanır.
d) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.


6. Peygamber Efendimiz;
» Kendisine ilk vahiy geldiğinde durumu eşi Hz. Hatice ile paylaşmış ve onun önerisiyle Varaka isimli din bilginiyle görüşmüş, istişare etmiştir.
» Bedir savaşında arkadaşlarının görüşleri doğrultusunda ordunun konumunu değiştirmiştir.
» Uhut savaşında savunma mı, meydan savaşı mı yapılacağı konusunda istişare etmiştir.
Yukarıda verilen örnek olaylar Peygamber Efendimizin hangi yönüyle ilgilidir?
a) Paylaşma ve yardımlaşmaya önem vermesi
b) Bilgiye önem vermesi
c) İşlerini danışma ile yürütmesi
d) Dürüst ve güvenilir olması


7. » "...(Ey Peygamber) işlerinde onlarla fikir alışverişinde bulun..." (Âl-i İmran suresi, 159. ayet)
    » "...Onların (müminlerin) işleri aralarında danışma iledir..." (Şûrâ suresi, 38. ayet)
    » "Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz." (Enbiya suresi, 7. ayet)
Bu ayetlerde vurgulanan ana konu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Danışarak iş yapmanın önemi
b) Müminlerin birbirlerini sevmeleri
c) İlim öğrenmenin önemi
d) Allah yolunda çalışmanın önemi


8. Yusuf bu yıl lise sınavlarına girmiş ve her iki sınavdan da çok güzel puanlar almıştı. Şimdi ise sıra okul tercihine gelmişti. Bu konuda pek bilgi ve tecrübeye sahip olmayan Yusuf tercih formunu alarak okuluna gitti. Okulda rehber öğretmeninin ve diğer öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda tercih sıralamasını yaptı.
Metinde verilen olayda Yusuf'un, Peygamber Efendimizin hangi hadisine uygun hareket ettiği söylenebilir?
a) "Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır."
b) "Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez."
c) "İki günü eşit olan aldanmıştır."
d) "Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir."


9. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Peygamber Efendimizin işlerini danışma ile yürüttüğüne örnek gösterilemez?
a) Hz. Ali'nin Fatıma ile evlenmek istemesi üzerine Peygamberimizin kızına (Fatıma'ya) bu konudaki görüşünü sorması
b) Gatafan kabilesinin savaş tehdidinden kurtulmak isteyen Peygamberimizin Medine'de yetişen hurmanın üçte ikisini vererek barış yapmak istemesi, ancak arkadaşlarının bunu uygun görmemesi üzerine vazgeçmesi
c) Peygamberliğin ilk yıllarında kendisine eziyet eden müşrikleri, Mekke'yi fethettikten sonra affetmesi
d) Hendek savaşında, yapılan istişare sonucu Selman-ı Farisi'nin görüşü doğrultusunda şehrin (Medine) etrafına hendek kazdırması


10. (I)İstişare (danışma); bir iş için bilgi veya yol-yöntem sormak, danışmak, görüş almak, fikir alışverişinde bulunmak demektir. (II)Danışarak yapılan işlerde hata yapma oranı daha da azalır. (III)Böylelikle diğer insanların fikirleri göz ardı edilmiş olur. (IV)Konuyla ilgili olarak atalarımız "Akıl akıldan üstündür." demişlerdir.
Paragrafta yer alan kaç numaralı cümlede bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.