Din Kültürü 11. Sınıf 7. Ünite

İslam ve Estetik

EVRENDEKİ ÖLÇÜ VE AHENK

• Allah kainatta yer alan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaratmıştır. Bu yaratılışta hiçbir düzensizlik ve dengesizlik görülmez. Dengeyi bozan insanlardır.


• Evrendeki ölçü ve ahenge örnekler;

» Gece ve gündüzün oluşumu

» Yerçekiminin işlevi

» Yağmurun ve karın belirli bir ölçüye ve miktara göre yağması

» Gök cisimlerinin yörüngelerinin olması

» Gök cisimlerinin birbirlerine belirli bir mesafede olması


• Evrendeki ölçü ve ahenk, bir yaratıcının varlığının delilidir. O yaratıcı, yani Allah, her şeyi bir amaca göre yaratmıştır. Yaratması sürekli devam etmektedir. Yarattığı her şeyde bir uyum vardır.
www.huseyinarasli.com

• Evrendeki ölçü, düzen ve dengeye Kur'an'dan örnekler;

"Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık." (Kamer suresi, 49. ayet)

"Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah'a) secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın." (Rahman suresi, 5.-8. ayetler)

"Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir." (Furkan suresi, 2. ayet)

"Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor musun?" (Mülk suresi, 3. ayet)İNSAN VE ESTETİK

Yüce Allah Tin suresi 4. ayetinde "Gerçek şu ki biz insanı en güzel şekilde yarattık." buyurmaktadır. İnsan güzel olanı fark eder, güzelden etkilenir ve güzelliğe ilgi duyar. Bu ilgi insanın estetik duygular taşımasına sebep olur. Dolayısıyla insandaki estetik duygusunun kaynağı, Allah'ın insanı güzel yaratması ve insan için birçok güzellik yaratmasıdır. İnsanda yer alan estetik duygu ve düşünceler ise somut bir şekilde yani mimari, sanat, edebiyat ve musiki alanlarında hayata yansır. Böylelikle insan güzel olandan aldığı ilham ile hayatına estetik bir boyut kazandırır. Güzel şehirler, musiki eserleri, görkemli mabedler, şiirler, resimler vb sanat eserleri oluşturur.KUR'AN VE GÜZELLİK

Kur'an-ı Kerim sözlerin en güzelidir. Güzelliğe değer verir. Güzel davrananlara müjdeler verir. Kur'an'ın bütün emir ve yasakları insanın güzel olana ulaşması içindir. Güzelliğin kaynağı Allahü Teala'dır. Çünkü Allah güzeldir ve her şeyi güzel yaratmıştır. En güzel isimler de O'na aittir.
www.huseyinarasli.com
"Ey Rabb'imiz! Bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru." (Bakara suresi, 201. ayet)HZ. MUHAMMED (S.A.V.) VE GÜZELLİK

Peygamberimiz hem ahlakı, hem yaşantısı, hem görüntüsü ve tüm yönleriyle güzel bir insandır. Bu sebeple Yüce Rabbimiz O'nun örnek alınmasını ister. Nitekim Hz. Muhammed de her davranışıyla Müslümanlar için güzel bir örnek olmuştur.
www.huseyinarasli.com
"Ve sen pek yüksek bir ahlak üzerindesin." (Kalem suresi, 4. ayet)

"Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir." (Tevbe suresi,128. ayet)


YAŞAMDA GÜZELLİK

Sözde Güzellik: Söz, doğru ve güzel olursa insanlar üzerinde çok etkilidir. Nitekim Peygamber Efendimiz güzel söz söyleyerek çok kısa bir sürede Arap Yarımadası'nın tamamına İslam dinini yaymayı başarmıştır. Güzel söz insanın gönlüne hitap eder, kişiyi mutlu eder, insanlar arasında iletişimi sağlar ve sevgi köprülerini kurar. Dinimizde güzel söz söylemek sadaka olarak değerlendirilmiştir.

"Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır." (İsra suresi, 53. ayet)

Davranışta Güzellik: Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde imandan sonra salih amel gelir. Salih amel, kişinin inancına uygun güzel davranışlarda bulunmasıdır. Allah güzel davranışlarda bulunanları ödüllendireceğini belirtir. www.huseyinarasli.com

"Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükafatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz." (Nahl suresi, 97. ayet)

Güzel davranış insanı Allah'a yaklaştırır. Aynı zamanda kişinin çevresi tarafından sevilen, sayılan bir insan olmasını sağlar. Peygamber Efendimiz de hoşgörüsüyle, merhametiyle, yardımseverliğiyle, güler yüzlülüğüyle, sabrıyla ve daha bir çok ahlaki üstünlükleriyle hayatının her alanında güzel davranışlar sergilemiş, bu konuda bize en iyi örnek olmuştur.

İş ve Üründe Güzellik: İnsanın yaptığı işi tam ve doğru yapması hem kendisi, hem de toplum açısından çok önemlidir. Ürettiği mallara hile karıştırmaması, yaptığı işin hakkını vermesi, işinde dürüst olması, hak ve hukuka riayet etmesi dinimizin tavsiye ettiği davranışlardır ve ibadet hükmündedir. İyi bir kul, yaptığı işlerde Allah'a hesap verme bilinciyle hareket etmeli, kimseyi kandırmamalı, haksız kazançtan uzak durmalıdır. Çünkü toplumda böyle dürüst çalışan insanlara her zaman ihtiyaç vardır.İSLAM MEDENİYETİNDE ESTETİK

Mimari: Yüce dinimiz İslam, hayır işlerinde yarışılmasını emretmektedir. Bu durum da atalarımızın hayır amaçlı birçok mimari eser yapmasına vesile olmuştur. Cami, mescit, külliye, sebil, imarethane, darülaceze, yetimhane vb türündeki bu eserler yapılırken insanların ihtiyaçları göz önüne alınmış, binaların kullanışlı ve estetik olmasına özen gösterilmiştir... devamını okumak için tıklayın