Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

VAHYE DAYALI DİNLER: İSLAMİYET, HRİSTİYANLIK, YAHUDİLİK

İslam Dini: Allahü Teala'nın insanlara gönderdiği son ilahi dindir. Peygamberimiz Hz. Muhammed aracılığıyla gönderilmiştir. İslam sözcüğünün anlamı Allah'a teslim olmak demektir. İslam dininin temelini tevhit inancı (Allah'ın varlığına ve birliğine iman) oluşturur. İslam dininde temel inanç esasları altı tanedir. Bunlar...

» devamını okumak için tıklayınHİNT DİNLERİ: HİNDUİZM, BUDİZM, CAYNİZM, SİHİZM

Hinduizm: Hindistan'da yaygın bir din olup M.Ö. 1500 yıllarında ortaya çıkmıştır. Bilinen bir kurucusu, sistemi ve ibadet şekli yoktur. Kutsal metinleri "Vedalar" adı verilen ve dört bölümden oluşan bir kitaptır. Vedaların "Rişi" denilen ve doğaüstü güçlerle ilişkiye geçtiği kabul edilen kişilere verildiğine inanılır. Kast sistemi Hinduizm'in en belirgin yönlerindendir. Kast; aynı işle meşgul olan, görev ve gelenekleriyle birbirine sımsıkı bağlanan...

» devamını okumak için tıklayınÇİN VE JAPON DİNLERİ: KONFÜÇYANİZM, TAOİZM, ŞİNTOİZM


Konfüçyanizm: Çin'de yaygındır. Konfüçyüs'ün (M.Ö. 551-479) görüş ve düşünceleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Bilge bir kişi olan Konfüçyüs, genç yaşından itibaren dersler vermeye, öğrenci yetiştirmeye başlamıştır. Bir süre de memurluk yapmış, sonra görevinden ayrılıp Çin ülkesini dolaşmış, gittiği yerlerde erdemli davranışlar ve Çin uygarlığının canlandırılması üzerine konuşmalar yaparak halkı aydınlatmaya çalışmıştır...

» devamını okumak için tıklayın


Dinlerde Önemli Günler ve Geceler:
www.huseyinarasli.com
• İslam dininde Ramazan ayı, cuma günü, kadir gecesi ve diğer kandil geceleri, Ramazan ve Kurban bayramları önemli gün ve gecelerdendir.

• Hristiyanlık'ta pazar günü, Meryem Ana Günü, Haç Yortusu, Paskalya, Noel önemli gün ve gecelerdendir.

• Yahudilik'te cumartesi günü, Roşhaşana, Pesah Bayramı önemli gün ve gecelerdendir.

• Budizm'de Uposattha Günü önemlidir.