Din Kültürü 7. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

Din kültürü 7. sınıf 2. dönem 2. yazılı soruları. Test şeklinde hazırladığımız bu sınav 20 sorudan oluşmaktadır. Word belgesi olup düzenleme ve değişiklik yapabilirsiniz.


İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


NOT: Google hesabınızla giriş yaparak bilgisayardan indirin.

Örnek Soru:
• İslam düşüncesindeki amelî yorumlardan biridir.
• Ebu Hanife’nin yöntem ve görüşlerine dayanır.
• Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Kafkaslar ve Balkanlarda yaygındır.
Bu bilgiler aşağıdaki fıkhi yorumlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Şafiilik
B) Malikilik
C) Hanbelilik
D) Hanefilik