Din Kültürü 7. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

Din kültürü 7. sınıf 2. dönem 2. yazılı çalışma soruları.

Soru Sayısı: 28

Sınav Süresi: 40 dakika

Sınav Konuları: 4 ve 5. ünitelerÖrnek Soru:
• İslam düşüncesindeki amelî yorumlardan biridir.
• Ebu Hanife’nin yöntem ve görüşlerine dayanır.
• Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Kafkaslar ve Balkanlarda yaygındır.
Bu bilgiler aşağıdaki fıkhi yorumlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Şafiilik
B) Malikilik
C) Hanbelilik
D) Hanefilik