Nida, Sehl-i Mümteni, Akrostiş

Nida: Dikkat çekmek, heyecan bildirmek amacıyla yapılan seslenmeye denir. Bu sanat yapılırken "ey, vay, hey..." gibi seslenme ünlemleri kullanılabilir.

Uyan ey ârif, uyan
Uyar uyuklayanı
Ki yerlerle gök şimdi
Ezanların vatanı (Arif Nihat Asya)Sehl-i Mümteni: Sade bir üslupla söylendiği için ilk bakışta yapılması kolay görünen, ancak denendiği zaman söylenmesinin ve taklidinin ne denli zor olduğu anlaşılan sanata denir. Bu sanatın ustası Yunus Emre'dir.

Söz ola kese savaşı söz ola bitire başı
Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ide bir söz (Yunus Emre)
www.huseyinarasli.com


Akrostiş: Şiirin her mısraında yer alan satır başı harfleriyle anlamlı bir sözcük oluşturma sanatına denir. Divan edebiyatında bu sanata muvaşşah veya istihrac denir.

Seviyorum ama kimi
En tatlı birisini
Nasıl anlatsam sana
İlk harflerine baksana

Bu dörtlüğün mısralarının ilk harfleriyle "seni" kelimesi oluşturulmuş ve böylece akrostiş yapılmıştır.