Seci, Aliterasyon, Asonans, İştikak

Seci: Nesirde cümlelerin ya da cümle içindeki birden fazla kelimenin kafiyeli söylenmesi sanatıdır.

Hak tebâreke ve teâlâ, nitekim ânın dinini müebbed ve şer'ini muhalled ve milletini haşre dek daim ve ümmetini kıyamete değin kaim eyledi. (Sinan Paşa)

Bu nesirde "müebbed, muhalled, daim, kaim" kelimelerinde seci yapılmıştır.Aliterasyon: Şiirde aynı ünsüz harflerin tekrarlanması sanatıdır. Böylelikle bir ahenk meydana getirilmiş olur.

Eylülde melül oldu gönül soldu da lale
Bir kâküle meyletti gönül geldi bu hâle (Edip Ayel)

Bu mısralarda "l" ünsüzü ile aliterasyon yapılmıştır. www.huseyinarasli.comAsonans: Şiirde aynı ünlü harflerin tekrarlanması sanatıdır. Böylelikle bir ahenk meydana getirilmiş olur.

Neyzen sen, nefes sen, neylersin neyi
Neyzensen, nefessen, neylersin neyi (Ziya Osman Saba)

Bu mısralarda "e" ünlüsünün ahenkli tekrarıyla asonans yapılmıştır.İştikak: Aynı kökten türetilmiş kelimelerin bir arada kullanılmasıyla yapılan sanata denir.

Hâl ü müstakbeli ne olsa gerek
Sevmedi, sevmemişdi, sevmeyecek (Muallim Naci)

Beytin ikinci mısraında aynı kökten türemiş sözcükler kullanılarak iştikak yapılmıştır.