Nabî - Hayriyye Mesnevisi (Matlab-ı Dâniş-i Envâ-i Ulûm)

İlme sa'y eylememekden hazer it
İlm ü sa'y ikisi birdür nazar it

Bulamaz ilm bilâ-sây vücud
Biri gitse biri olur nâbûd

Dahi emr eyledi ol sâhib-i ilm
Mehdden lahde dek ol tâlib-i ilm

İlm bir lücce-i bî-sâhildir
Anda âlim geçinen câhildir

Cehle Hak mevt didi ilme hayat
Olma hemhâl-i gürûh-ı emvât

Bilmek elbette degül mi ahsen
Sorsalar ben onu bilmem dimeden

Etme âr öğren oku ehlinden
Her şeyin ilmi güzel cehlinden

Cehldür ademe zindan-ı belâ
Ki düşenler göremez rûy-ı rehâ

Olmaya ilm kadar emr-i bülend
İlmden görmedi hiç kimse gezend

Ger re'âyâ vü gerek sâhib-i tâc
Lâ-büd olur ulemaya muhtâc

fe'ilâtün fe'ilün

Nabî

Açıklaması

Öğrenmeye çalışmamaktan sakın; ilim ve çalışmak, dikkat et, bunların ikisi birdir.

Çalışma yoksa, ilim de ortaya çıkmaz; biri olmazsa diğeri de olmaz.

İlim sahibi o zât (Hz. Muhammed s.a.v.) emretti; "Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi talep et."

İlim, kıyısı olmayan bir büyük denizdir;onda alim geçinen, ben bilirim diyen cahildir.

Allah, cahilliğe ölüm, ilme de hayattır dedi; öyleyse ölüler topluluğuyla birlikte olma.

Sordukları bir şeyi "bilmiyorum" demektense, "biliyorum" demek daha iyi değil mi?

Utanma, bilenlerden oku, öğren; bir şeyi bilmek, bilmemekten daha güzeldir.

Bilgisizlik, insan için bela zindanıdır; o zindana düşenler artık rahat yüzü görmezler.

İlim kadar yüce bir iş yoktur; ilimden hiç kimse zarar görmedi.

Gerek sıradan halk olsun, gerekse tac sahibi (padişah) olsun, mutlaka bilginlere muhtac olurlar.

© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.