Fecr-i Âtî Edebiyatı Şair ve Yazarları

Ahmet Samim, Ahmet Haşim, Emin Bülent (Serdaroğlu), Emin Lâmi, Tahsin Nahit, Celal Sahir (Erozan), Cemil Süleyman (Alyanakoğlu), Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Refik Halit (Karay), Şahabettin Süleyman, Abdülhak Hayri, İzzet Melih (Devrim), Ali Canip (Yöntem), Ali Süha, Faik Ali (Ozansoy), Fazıl Ahmet (Aykaç), Mehmet Fuat (Köprülü), Mehmet Behçet (Yazar), Mehmet Rüştü, Müfit Ratip, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu)

Ahmet Haşim (1884-1933): (Ayrıntılı bilgi için tıklayın)


Emin Bülent Serdaroğlu (1886-1942): Fecr-i Ati topluluğunun kurucularından Emin Bülent, aynı zamanda bir futbolcudur. Galatasaray Futbol Takımı'nın kurucularındandır ve takımın ilk kaptanıdır. Sanat hayatında Fecr-i Ati'den başka bir toplulukta yer almamıştır. Şiirlerinde bireysel ve toplumsal konuları işlemiştir. Victor Hugo'nun "Mavi Gözlü Yunan Çocuğu" adlı şiirine tepki olarak "Kin" adlı şiirini yazmıştır. O devirde geniş yankılar uyandıran bu şiir, Atatürk'ün de övgüsünü kazanmıştır. Şair, hayattayken şiirlerini kitap olarak bastıramamıştır.


Tahsin Nahit (1887-1919): Fecr-i Ati topluluğunun diğer bir sanatçısı olan Tahsin Nahit, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucu üyelerindendir. Bireysel bir sanat anlayışını benimsemiş, genelde "aşk" temalı şiirler yazmıştır. Şiirlerinde Ahmet Haşim'den etkilenmiştir. Şairin en tanınmış şiiri "Adalar, Kamer ve Zühre"dir. Bu sebeple kendisine "Adalar Şairi" denilmiştir. Şiirin yanında eleştiri ve tiyatro ile ilgilenmiştir.


Celal Sahir Erozan (1883-1935): Şiir yazmaya 14 yaşında başlamıştır. Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan şiirlerinde dönemin "Sanat, sanat içindir." anlayışına uymuş, sanatlı bir üslupla bireysel temaları ele almıştır. Şiirlerinde en çok "kadın" ve "aşk" temalarını işlemiştir. Bu sebeple "kadın şairi" olarak anılır. 1908'den sonra Fecr-i Âti topluluğuna katılmış, ardından Milli Edebiyat anlayışını benimsemiş, "Yeni Lisan" hareketini desteklemiş, Türkçülük fikrini savunmuş, bu düşünce doğrultusunda hece ölçüsüyle ve sade bir dille şiirler yazmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine vatan konulu şiirler yazmıştır.
www.huseyinarasli.com

Hamdullah Suphi Tanrıöver (1885-1966): Siyasetçi, yazar, milletvekili, devlet adamı. Güçlü bir hitabet tekniği olan Hamdullah Suphi "milli hatip" olarak tanınır. Fecr-i Ati'nin kuruluşunda yer almış, Fecr-i Ati beyannamesine imza atmıştır. Bir ara Fecr-i Ati'nin başkanlığını yapmıştır. 1925 yılında Milli Eğitim Bakanlığı görevinde bulunmuş, bu görevi sırasında Mehmet Akif'in "Kahraman Ordumuza" hitabıyla yazdığı şiirin İstiklal Marşı olarak seçilmesinde çaba harcamıştır.


Mehmet Behçet Yazar (1890-1980): Fecr-i ati mensupları arasında en uzun yaşayan sanatçıdır. Fecr-i Ati'nin kuruluşunda yer almış, başka bir topluluğa katılmamıştır.Ahmet Haşim ve Tahsin Nahit'ten sonra Fecr-i Ati şiirini temsil edebilecek üçüncü şairdir. Şiirlerini genelde aruz ölçüsüyle kaleme almıştır. Bir ilim adamı olarak şiir dışında edebiyat tarihi ve eleştiri ile uğraşmıştır.


Ali Canip Yöntem (1887-1967): Fecr-i Ati topluluğundan erken ayrılan bir sanatçıdır. Bunun sebebi, Ömer Seyfettin'den "Yeni Lisan" hareketini başlatma teklifi almış olmasıdır. 1913 yılına kadar ki şiirlerinde aruz veznini, 1913'ten sonra ise hece veznini tercih etmiştir. Türkçülük fikrinin etkisiyle kaleme aldığı toplumsal konulu birkaç manzumesi dışında şiirlerinde bireysel temaları işlemiştir. "Sokak Feneri" isimli şiiri saf (öz) şiir anlayışının en güzel örneklerindendir. Ömer Seyfettin ile birlikte "Genç Kalemler" dergisini çıkarmış, bu derginin başyazarı olarak Milli Edebiyat Hareketi'ne öncülük etmiştir.

Araştıran ve yazan: Hüseyin Araslı.