Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

Kaynağını halk şiirinden alan bu edebiyat anlayışında Anadolu'ya, Anadolu insanının yaşayışına bir yöneliş vardır. Zaferle neticelenen Kurtuluş Savaşı'nın etkilerinin sürmekte olduğu bir dönemde bu edebiyat anlayışı ortaya çıkmış, verilen eserlerde gerek tema, gerek nazım şekli, gerekse ölçü bakımından milli unsurlar kullanılmıştır.


Özellikleri:

• Halk şiirinin nazım şekillerden yararlanılmıştır.

• Ölçü olarak hece vezni kullanılmıştır.

• Tema olarak milli konular işlenmiş, memleket sorunları ve vatan sevgisi ele alınmıştır.

• Bu bağlamda Anadolu coğrafyası ve Anadolu insanının yaşamı şiirlerin ana konusudur.

• Kurtuluş Savaşı ile ilgili konular da işlenmiştir.

• Milli unsurlar, modern batı şiiriyle sentezlenmiştir.

• Sade bir söyleyişle eserler verilmiştir.

• Milli Edebiyat zevkini sürdüren şairler şiirlerini Hisar, Çınaraltı gibi dergilerde yayımlamışlardır.

• Kelimeler ilk anlamlarıyla kullanılmıştır.

• Memleket manzaralarıyla ilgili söyleyişlere yer verilmiştir.


Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken
Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muz.
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz.

(Sanat - Faruk Nafiz Çamlıbel)


TEMSİLCİLERİ

► Ömer Bedrettin Uşaklı (1904-1946): Şiirlerinin kaynağını, görevi icabı pek çok yerini gezip gördüğü Anadolu manzaraları oluşturur. İlham alırken kişisel izlenimlerinden ve gözlemlerinden yararlanmıştır. Faruk Nafiz'in yolundan giden şair, şiirlerinde hece ölçüsü geleneğine bağlı kalmış, çağdaş Fransız şiirinin yapısal özelliklerinden yararlanmıştır. Şiirlerinin önemli bir bölümü (örneğin; yıldızların altında, eğilmez başın gibi, kapıldım gidiyorum...) bestelenmiştir.

Eserleri:
Şiir:Deniz Sarhoşları (1926), Yayla Dumanı (1934), Sarıkız Mermerleri (1940)


► Zeki Ömer Defne (1903-1992): Zeki Ömer, halk şiiri geleneğine bağlı kalarak modern şiirler yazmış, aşıkların halk ağzı söyleyişlerinden etkilenmiştir. Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde Anadolu coğrafyasını ve Anadolu insanının yaşamını ele almıştır. Anadolu'nun doğal güzelliklerini işlediği yurt güzellemeleriyle tanınır.

Eserleri:
Şiir: Denizden Çalınmış Ülke (1971), Sessiz Nehir (1985), Kardelenler (1988)


► Behçet Kemal Çağlar (1908-1969): Cumhuriyet'in kuruluş dönemi coşkusunu, ilkelerini ve Atatürk'e olan bağlılığını şiirleriyle dile getiren Behçet Kemal, hafızalarda özellikle Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte yazdığı "Onuncu Yıl Marşı" ile yer edinmiştir. Şiirlerinde Atatürk, cumhuriyet, yurt sevgisi gibi temalara yer vermiş, yurt güzellemeleri yazmıştır. Halk edebiyatından etkilenen sanatçı, halk şiirinin biçim özellikleriyle şiirler yazmıştır. Şiirlerinde "Ankaralı Âşık Ömer" mahlasını kullanmıştır. Şiir dışında oyun, inceleme, gezi yazısı vb türlerde eserler vermiştir.

Eserleri:
Şiir: Erciyes'ten Kopan Çığ (1933), Burada Bir Kalp Çarpıyor (1933), Benden İçeri (1966), Behçet Kemal Son Şiirleri (1970, ölümünden sonra)
Oyun: Çoban (1933), Atilla (1935)


► Orhan Şaik Gökyay (1902-1994): Orhan Şaik Gökyay, "Bu Vatan Kimin" şiiriyle hafızalarda yer edinmiş bir şair, öğretmen, edebiyat tarihi araştırmacısıdır. "Dede Korkut Hikayeleri" ve Fars edebiyatının ünlü eseri "Kâbusname" ile ilgili çalışmaları vardır.
www.huseyinarasli.com
Eserleri:
Şiir: Bu Vatan Kimin Şiirler (1994)
Eleştiri: Destursuz Bağa Girenler (1982)
Araştırma-İnceleme: Dede Korkut Hikayeleri (1938), Kâbusname (1944), Katip Çelebi Hayatı Şahsiyeti Eserleri (1957)


► Arif Nihat Asya (1904-1975): 5 Ocak Adana'nın kurtuluş günü münasebetiyle yazdığı meşhur "Bayrak" şiirinden dolayı edebiyatımızda "Bayrak şairi" olarak anılır. Şiirlerinde milli duyguları ön planda tutmuş, yurt güzelliklerine yer vermiştir. Aruz ölçüsüyle rubailer ve gazeller yazmıştır. Rubai nazım şekliyle şiirler yazan son usta şairlerdendir. Sonraları hece ölçülü ve serbest ölçülü şiirler yazmıştır.

Eserleri:
Şiir: Heykeltıraş (1924), Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor (1946), Rubaiyyat-ı Arif (1956), Kubbe-i Hadrâ (1956), Dualar ve Aminler (1967), Kıbrıs Rubaileri (1964)...