Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

• Yunanlıların 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'i işgal etmesiyle başlayan ve üç yıl boyunca aralıksız devam eden Milli Mücadele'yi, milletimizin Kurtuluş Savaşı'nı bütün yönleriyle anlatan edebiyat, Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı olarak adlandırılır. Bu dönemi yaşayan şairler ve yazarlar bazen fiilen savaşa iştirak etmişler, bazen de yazdıkları eserleriyle askerimizi yüreklendirmiş, halkın duygularına tercüman olmuşlar, milli heyecan uyandırmak istemişlerdir.

• Bu dönemde eserler veren sanatçıların çoğu Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat dönemi sanatçılarıdır. Dil ve sanat görüşü bakımından Milli Edebiyat akımının devamı niteliğinde olan bu dönemde sanatçılar vatan, bağımsızlık, Türk tarihi, Kurtuluş Savaşı, Atatürk gibi konuları işlemişlerdir.

• Milli duyguları konu edinen, askerin moral ve motivasyonunu artıran şiirler; işgal altındaki kentlerin durumunu, aydın-halk çatışmasını, yanlış batılılaşmayı işleyen romanlar; savaşa ait izlenimleri, askerin kahramanlığını, insanımızın fedakarlığını anlatan hikayeler bu dönemin başlıca edebiyat ürünleridir. Bunun yanında çeşitli gazete ve dergilerde Kurtuluş Savaşı'nı konu edinen yazılar (makale, deneme, fıkra) kaleme alınmış, mitingler ve söylevler (nutuk) düzenlenmiştir.

• Bu dönemin en önemli edebiyat olayı ise Mehmet Akif Ersoy tarafından İstiklâl Marşı'mızın yazılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu marşı 12 Mart 1921 tarihinde "milli marş" olarak kabul etmesidir. www.huseyinarasli.com

• Milli Mücadele döneminde eser veren başlıca sanatçılar; Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Akif Ersoy, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yahya Kemal Beyatlı, Falih Rıfkı Atay, Faruk Nafiz Çamlıbel, Ziya Gökalp, Süleyman Nazif, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Enis Behiç Koryürek, Ruşen Eşref Ünaydın, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Halide Nusret Zorlutuna, İsmail Habip Sevük.

Araştıran ve yazan: Hüseyin Araslı