Rubik Küpü ve Eğitim Yönetimi İlişkisi

Dünyanın en çok satılan oyuncaklarından biri olan Rubik Küpü, 1974 yılında Ernô Rubik (Macar heykeltraş ve mimar) tarafından icat edilmiş bir çeşit mekanik bulmacadır. Birkaç değişik modeli olmakla birlikte bu küpün standart modeli 3x3x3 şeklinde olup her yüzünde 9 kare vardır. Toplamda ise 54 karedir ve ortadaki görünmeyen küp hariç hacmi 26 birim³'tür. Yüzeyinde bulunan kareler genelde altı farklı renkte olan bu mekanik bulmacanın çözümü bittiğinde küpün her yüzü tek renkten oluşur.

Rubik Küpünün Çalışma Sistemi: Standart bir rubik küpü yüzeydeki 26 küpçükten oluşur. Her yüzün orta küpçüğü de merkez mekanizmaya bağlıdır. Oyundaki amaç, merkez parçanın etrafında bu küp yüzeylerini döndürerek her yüzeyin tek renk küpçüklerden oluşmasını sağlamaktır.

Rubik Küpü ve Eğitim Yönetimi İlişkisi: Rubik Küpünün çalışma sistemi ve amacı ile eğitim yönetimi arasında bir ilişki kurulabilir. Bu mekanik bulmaca çalıştırılırken merkeze bağlı olarak dönebilen diğer küplerin, Rubik Küpünün her yüzeyinde tek renk oluncaya kadar çalıştırılması gerektiğini söylemiştik. Bütün yüzeyler tek renge dönüşünce oyun bitirilmiş ve hedefe ulaşılmış olur. Aynı bir eğitim kurumundaki gibi. Rubik küpünü bir eğitim kurumuna benzetirsek küpün merkez küpçüklerini de eğitim kurumunun yönetilmesi aşamasında uyulması gereken kanun ve yönetmelikler olarak ele alalım. Yüzeydeki küpçükler ise eğitim kurumunun personeli (öğretmen, yardımcı personel ve öğrenciler) olsun. Bu küpçükleri merkeze (kanun ve yönetmeliğe) bağlı olarak yöneten, çekip çeviren ise Rubik Küpünü oynayan kişi, yani eğitim kurumunun yöneticisidir. Yönetici, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yönetim görevini başarılı bir şekilde yerine getirdiği zaman eğitim kurumundaki işleyiş amacına ulaşır. Yöneticinin görevinde başarılı olması için aynı Rubik Küpü'ndeki gibi merkezde yer alan kanun ve yönetmeliklere uyması, bunların dışına çıkıp şahsi davranmaması gerekir. Aksi takdirde kurumda çözülmeler başlar. Hem maddi hem manevi anlamda negatif bir çalışma ortamı oluşur ki bu da kurumun başarısını olumsuz yönde etkiler. Zaten Rubik Küpünde de durum böyledir. Küpün yüzeyleri tek renk yapılmazsa her taraf rengarenk olur. Küpün yüzeyi bir renk cümbüşüne döner. Hatta biraz zorlanırsa küpün parçaları tamamen dağılabilir.Eğitim kurumundaki kişiler de başarısız yönetim sonucu birlikteliği yakalayamazlar. Her kafadan ayrı bir ses çıkar. İnsanlar görevlerini gereğince yerine getirmezler. Bu sebeple oyunu kuralına göre oynamak gerekmektedir. Eğitim kurumu yöneticisi de görevini yaparken sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeli ve böylece kurumundaki personelinden en üst düzeyde verim alabilmelidir.

Araştıran ve yazan: Hüseyin Araslı - 03.03.2016, Denizli.