Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (—)

KISA ÇİZGİ ( - )

Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi konur.

Noktalama işaretleri konusunu daha dik-
katli takip etmek, örneklerle kurallar ara-
sındaki ilişkiyi iyi kurmak, doğru yorumla-
mak gerekir.

» Yukarıdaki örnekte satıra sığmayan "dikkatli, arasındaki ve yorumlamak" kelimeleri bölünerek yazılmış, satır sonlarına kısa çizgi konulmuştur.

www.huseyinarasli.com
Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır.

Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. (Ömer Seyfettin)


Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.

Dur(kök) - ak(ek)

Aşçı(gövde) - lar(ek)


Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.

Fiil Kökleri
Al-
Dur-
Gör-

Fiil Gövdeleri
Başar-
Okut-
Yazdır-


İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin ise başına ve sonuna kısa çizgi konur.

İsim Yapma Ekleri
-ak
-den
-ış

Fiil Yapma Ekleri
-ımsa-
-la-
-tır-


Heceleri göstermek için kullanılır.

A-raş-tır-ma

Ku-yum-cu-luk

Prog-ram


Arasında, ve, ile, ila, ...-den, ...-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır.

Denizli-Muğla yolu

Türk-Alman ilişkileri

05.00-07.00 arası

Türkçe-Almanca sözlük

NOT: Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz.

Toplantıya üç beş kişi geldi.


Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır.

10-1=9


Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır.

Bugün hava sıcaklığı -2° C olacakmış.UZUN ÇİZGİ ( — )

Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için uzun çizgi kullanılır. Buna "konuşma çizgisi" de denir.

Frankfurt'a gelene herkesin sorduğu soru şunlardır:
— Eski şehri gezdin mi?
— Rothschild'in evine gittin mi?
— Goethe'nin evini gezdin mi?
(Ahmet Haşim)


Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir.

Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister.
İslam Bey — Ben daha ölmedim.
(Namık Kemal)

NOT: Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz.

NOKTALAMA İŞARETLERİ DERS NOTLARI
Nokta ( . )
Virgül ( , )
İki Nokta ( : )
Üç Nokta ( ... )
Soru İşareti ( ? )
Noktalı Virgül ( ; )
Eğik Çizgi ( / )
Yay Ayraç ( )
Tırnak İşareti ( " " )
Ünlem İşareti ( ! )
Kesme İşareti ( ' )
Kısa Çizgi ( - ), Uzun Çizgi ( ─ )