Tırnak İşareti (" "), Ünlem İşareti (!)

TIRNAK İŞARETİ

Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içinde gösterilir.

» Bakınız, şair vatanı ne güzel tarif ediyor:

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır."
www.huseyinarasli.com
NOT: Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem vb.) tırnak içinde kalır.

» "İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!" diyorlar. (Yahya Kemal Beyatlı)


Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır.

» Yeni bir "barış taarruzu" başladı.


Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır.

» Bugün öğrenciler "Kendi Gök Kubbemiz" adlı şiiri incelediler.

» "Noktalama İşaretleri" bölümünde virgülün yazımı ile ilgili kuralları öğrendik.

NOT: Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap ve dergi adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın eğik yazıyla dizilerek de gösterilebilir.

» Höyük sözü Anadolu'da tepe olarak geçer.

NOT: Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz.

» İskender Pala'nın "Mihmandar"ını okudunuz mu?


Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır.

» Ali Berat Alptekin, "Azerbaycan ve Türkiye'de Tanınan Ortak Aşıklar", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 7, Ankara 1999, s. 33.ÜNLEM İŞARETİ

Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur.

» Aşk olsun!

» Ne garip insanlar var!

» Vah vah!

» Ne mutlu Türk'üm diyene! (Atatürk)


Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.

» Ey Türk gençliği!

» Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!

NOT: Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir.


Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır.

» İsteseymiş bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (!).

NOKTALAMA İŞARETLERİ DERS NOTLARI
Nokta ( . )
Virgül ( , )
İki Nokta ( : )
Üç Nokta ( ... )
Soru İşareti ( ? )
Noktalı Virgül ( ; )
Eğik Çizgi ( / )
Yay Ayraç ( )
Tırnak İşareti ( " " )
Ünlem İşareti ( ! )
Kesme İşareti ( ' )
Kısa Çizgi ( - ), Uzun Çizgi ( ─ )