Ek Fiil

İsim ve isim soylu sözcükleri yüklem yapan; basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapan ek halindeki "i-mek" fiiline ek fiil denir.


EK FİİLİN GÖREVLERİ

1. İsim Soylu Sözcükleri Yüklem Yapmak: Ek fiil isim soylu sözcükleri yüklem yaparken dört kip ekinden yararlanır;

» Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman: Görülen geçmiş zamanda isimlere "-idi" eki getirilerek cümlede yüklem görevi üstlenmeleri sağlanır.

devamı