Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması

Anlam (Zaman) Kayması: Bir fiil kipinin bildirdiği zamandan uzaklaşarak başka bir kip yerine kullanılmasıdır.

» Önümüzdeki hafta Burdur'a gidiyoruz. → Bu cümlede "gidiyoruz fiili şimdiki zaman kipine göre çekimlenmiş. Ancak burada asıl kastedilen zaman, gelecek zamandır. Yani "Önümüzdeki hafta Burdur'a gideceğiz." denilmek istenmiştir. Bu cümlede şimdiki zaman ve gelecek zaman arasında bir değişim olduğu için anlam kayması yaşanmıştır. devamı