Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller

Fiilde Çatı Nedir: Fiillerin özne ve nesneye bağlı olarak kazandığı anlama ve girdiği biçime ÇATI denir. Bu konuda yer alan fiillerde nesne ve fiil arasındaki ilişki anlatılmıştır.Geçişli Fiiller: Nesne alabilen fiillere geçişli fiiller denir. Bir fiilin geçişli olup olmadığını anlamak için fiile "Neyi, kimi, ne?" sorularını yöneltiriz. Fiile yönelttiğimiz bu sorulara cevap alabiliyorsak fiil geçişlidir. Diğer bir yöntem ise; fiilin başına "onu" zamirini getirebiliyorsak fiil geçişlidir. Geçişli fiiller iş (kılış) fiilleridir.

devamı