Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller

Fiilde Çatı Nedir: Fiillerin özne ve nesneye bağlı olarak kazandığı anlama ve girdiği biçime ÇATI denir. Bu konuda yer alan fiillerde özne ve fiil arasındaki ilişki anlatılmıştır.


Etken Fiil: Yüklemin gösterdiği işi doğrudan doğruya öznenin kendisi (gerçek özne) yapıyorsa fiil etken çatılıdır. Etken çatılı fiillerde işin kim tarafından yapıldığı bellidir. İşi yapan bizzat gerçek öznedir. Gizli özne de gerçek özne olarak kabul edilir. Etken fiillerde yükleme "Kim?" diye sorduğumuzda cevap alabiliriz.

devamı