Kök - Gövde

KÖK: Sözcüğün anlamlı en küçük parçasıdır.

gözlük → göz - lük

sevgi → sev - gi

evli → ev - li

sucu → su - cu

görgü → gör - gü
www.huseyinarasli.com
Yukarıdaki örnek sözcüklerde yer alan koyu renkli bölümler, ilgili sözcüğün köküdür. Bu sözcüklere birer tane ek getirildiğini görüyoruz. Bu ekler çoğaltılabilir. Çünkü Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Örneğin; devamını oku ››