7. Sınıf Türkçe Testleri

7. sınıf test. 7. sınıf konularına yönelik Türkçe dersi kazanım testleri. 7. sınıf konu kazanım soruları. Yönlendirileceğiniz sayfa Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne (ÖDSGM) ait resmi web sitesidir. Burada yer alan testler MEB tarafından belirlenmiş ve alanında uzman kişilerce hazırlanmıştır. Altta yer alan bağlantıya tıklayarak testlere erişebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Kazanım Testleri İndir

Testlerin Cevapları

CEVAPLAR: Testlerin cevapları, yukarıdaki indirme bağlantısına tıklayınca açılan sayfada yer almaktadır. MEB uzman kadrosu tarafından hazırlanan bu testler, kaliteli sorulardan oluşan PDF dökümanları şeklindedir. Türkçe dersi ile ilgili olarak ders notlarına web sitemizin menüsünden "Türkçe Dersi"ne tıklayarak ulaşabilirsiniz.


► Mecaz Anlam: Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak başka bir anlamda kullanılmasıdır. Mecaz anlamda kullanılan sözcükler genellikle soyut anlam kazanırlar.

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcükler temel (gerçek) anlamlarından tamamen uzaklaşarak mecaz anlam kazanmışlardır.

» Ali okul kurallarını çiğnedi. ("çiğnemek" burada kurala uymamak anlamındadır)

» Bunlar boş işler arkadaş! ("boş" burada işe yaramayan anlamındadır)

» Ahmet bugün bana çok soğuk davranıyor. ("soğuk" burada sevgisiz ve duygusuz bir davranış biçimini ifade etmektedir)