Çin ve Japon Dinleri

KONFÜÇYANİZM:

• Çin'de yaygındır.

• Konfüçyüs'ün (M.Ö. 551-479) görüş ve düşünceleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır.

• Bilge bir kişi olan Konfüçyüs, genç yaşından itibaren dersler vermeye, öğrenci yetiştirmeye başlamıştır.

• Bir süre de memurluk yapmış, sonra görevinden ayrılıp Çin ülkesini dolaşmış, gittiği yerlerde erdemli davranışlar ve Çin uygarlığının canlandırılması üzerine konuşmalar yaparak halkı aydınlatmaya çalışmıştır.

• Konfüçyanizm genel olarak tek tanrı inancına dayalıdır.

• Tanrı, her şeyi yaratan, yöneten ve ibadet edilmeye layık olan Tien'dir.

• Konfüçyanizm'de erdemli davranışlar sergileyerek ahlaki olgunluğa erişmek çok önemlidir.

• Beş Klasik ve Dört Kitap adındaki kutsal metinleri, Konfüçyüs öldükten sonra onun görüşleri bir araya toplanarak oluşturulmuştur.

Beş Klasik: Değişiklikler Kitabı, Tarih Kitabı, Şiirler Kitabı, Törenler Kitabı, İlkbahar ve Sonbahar Vakayinameleri.

Dört Kitap: Konfüçyüs'ün Konuşmaları, Mensiyus'un Sözleri, Orta Yol Doktrini, Büyük Bilgi.


TAOİZM:

• Çin'de yaygındır. www.huseyinarasli.com

• Kurucusu, M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış Lao Tse (ihtiyar bilge)'dir.

• Taoizm genel olarak tek tanrı inancına dayalı olup Tao kavramı üzerine kurulmuştur.

• Tao ezeli ve ebedidir, tek gerçektir, tam anlamıyla bilinemez, ancak düşünce yoluyla kavranabilir.

• Taozim'de ruhun ölümsüz olduğuna, iyi bir hayat yaşayan kişilerin ruhlarının Tao ile birlikte olacağına inanılır.

• Cennet, cehennem, ahiret inancı yoktur.

• Ahlaki ilkelere çok önem verilir. Bu sebeple kişi Tao'nun öğretilerine bağlı kalmalı, erdemli davranışlar sergilemeye çalışmalıdır.

• Tao-Te-King (Tao ve Fazilet), Taozim'in kutsal kitabı sayılır.


ŞİNTOİZM:

• Japonya'da yaygın olan milli bir dindir.

• Çok tanrılı inanç sistemine sahiptir. Güneş, ay, rüzgar, nehir, fırtına vb doğa olaylarının her birinin ayrı bir tanrı olduğuna inanılır ve bunlara tapınmaya önem verilir.

• Tanrıların en büyüğünün Güneş Tanrısı Amaterasu olduğuna inanılır.

• Bu dinde ataların ruhlarına da çok önem verilir. Ruhların yaşadığına inanılarak evde onlara ayrı bir köşe tahsis edilir, yiyecek bırakılır.

• Şintoistler diğer dinlere karşı son derece hoşgörülüdür.

• Belirli bir kutsal kitabı yoktur. Sözlü olarak aktarılan Kojiki ve Nihangi adlarında kutsal vakayinameleri vardır.

• Şintoizm'de ibadet sade ve basittir. Elini, yüzünü, ayaklarını yıkayan bir şintoist tapınağa gider ve dua eder.
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.