Cümle Türleri Test

İsim Cümlesi - Fiil Cümlesi - Kurallı Cümle - Devrik Cümle - Olumlu Cümle - Olumsuz Cümle

1. (I)En güzel mevsimdir bahar. (II)Doğa, huzurun rengi yeşile boyanır. (III)Çiçekler hayata yeniden merhaba der. Ve kuzular... (IV)En sevimli halleriyle kırlarda zıplamaya başlar.
Bu metinde yer alan numaralanmış cümlelerden hangisi isim cümlesidir?
a) I
b) II
c) III
d) IV


2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yükleminin türüne göre isim cümlesidir?
a) Okulu asınca eve gelseydi bari!
b) Soruların zor olduğunu öğrenince daha çok çalışmaya başladım.
c) Bu oturumda en çok tartışılan konu, teknoloji bağımlılığı oldu.
d) Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum.


3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır?
a) En sevdiğim şiiri okuyordum.
b) Sonunda teklifimizi kabul etti.
c) O maçta tribünler çok kalabalıktı.
d) Tüm soruları doğru cevapladı.
www.huseyinarasli.com

4. Aşağıdakilerden hangisi devrik bir fiil cümlesidir?
a) Onu kasabaya çağırdıkları zaman yalvardım gitme diye.
b) Kış geceleri pek uzundur buralarda.
c) Sen ne zaman benim dediklerimi yapacaksın?
d) Şimdi ağır ağır ellerini kaldır.


5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?
a) Büyük başın derdi büyük olur.
b) İçi beni yakar dışı eli.
c) Leyleğin ömrü laklakla geçer.
d) Birlikten kuvvet doğar.


6.
I-   Benim doğduğum köylerde
II-  Buğday tarlaları yoktu.
III- Dağıt saçlarını bebek,
IV- Savur biraz!
(Cahit Külebi)
Yukarıdaki şiirin hangi dizesinde kurallı ve olumsuz bir cümle vardır?
a) I
b) II
c) III
d) IV
www.huseyinarasli.com

7. Aşağıdakilerin hangisi olumlu, kurallı, isim cümlesidir?
a) Buraların en gürbüz pehlivanıdır Yusuf.
b) Yol yapım çalışmaları sürüyor.
c) Büyük bir iştahla yemeğimizi yedik.
d) Serdar Hoca en sevdiğim öğretmenimdir.


8.
I- Ne şair yaş döker ne âşık ağlar
II- Tarihe karıştı eski sevdalar;
III- Beyhude seslenir, beyhude çağlar
IV- Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi!..
(Faruk Nafiz Çamlıbel)
Yukarıdaki şiirin hangi dizesinde anlamca olumsuz bir cümle vardır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


9. Bazı cümleler yapı bakımından olumlu olsalar da soru ekiyle veya soru kelimesiyle olumsuz bir anlam ifade edebilmektedir.
Aşağıdaki şıkların hangisinde bu bilgiye uygun bir örnek cümle yer almaktadır?
a) Köyde haberler iyi midir?
b) Senin yaptığını kim yapar?
c) Hangi kitabı okudun ki?
d) Yarın okullar tatil midir?
www.huseyinarasli.com

10. (I)Bu konuda sana bazı önerilerim olacak. (II)Öncelikle sağlıklı beslenmeni tavsiye ederim. (III)Yağlı yiyecekleri ve ekmek yemeyi bırak. (IV)Unutma, yatarak zayıflanmaz.
Bu metinde yer alan cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) I. → fiil cümlesi
b) II. → isim cümlesi
c) III. → emir cümlesi
d) IV. → olumsuz cümle


Sorular Hüseyin Araslı tarafından hazırlanmıştır.