Bilginin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

• İslam düşüncesinde selim akıl, doğru haber ve salim duyular herkes için geçerli olan nesnel bilgi kaynaklarıdır. Bunun yanında herkes için bağlayıcılığı olmayan sezgi, rüya, keşif ve ilham gibi öznel bilgi kaynakları da vardır. Ancak İslami bilgi anlayışında sezgi, rüya, keşif ve ilham genel geçerliliği olmayan kişiye özel bilgi kaynaklarıdır.
www.huseyinarasli.com
• Rüya, uyku sırasında zihinde beliren görüntülerin bütününü (düş) ifade eder. İlham; gönle doğan şey, kalbe gelen mana, akıl yürütme ve düşünmeye dayanmaksızın elde edilen bilgi. Keşif ise aklın ötesinde olduğu için gaip olan bazı şeyleri bilme şeklinde tanımlanmıştır.
www.huseyinarasli.com
• Genellikle rüya, keşif veya ilham yoluyla elde edilen bilginin kesinliği ve hangi hususa işaret ettiği belirsizdir. Kişisel ve subjektif olan bu veriler, genel ve bağlayıcı kaynak olma özelliğine sahip değildir. Rüya, ilham veya sezgi yoluyla hakikati keşfettiğini söyleyen kimse peygamber değilse hatadan korunmuş olamaz. Dolayısıyla kesinlik taşımayan, tahmine dayalı bilgi insanı yanlış düşünceye, yanlış düşünce ise yanlış davranışa götürür.

• Günümüzde teknoloji çok gelişmiş ve teknolojik ürünler herkesin edinebildiği sıradan aletlere dönüşmüştür. Günümüzde bilgiye erişim kolaylaşmasına rağmen faydasız bilgiler de artmıştır. Bu sebeple doğru, güvenilir ve faydalı bilgiye ulaşmak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.
www.huseyinarasli.com
• İslam’a göre bilginin kullanımı kul hakkı temelinde değerlendirilir. Bilginin dijital kullanımında da hiç kimsenin zarar görmeyeceği tam aksine herkesin faydalanacağı hakkaniyet ölçülerine riayet edilmelidir. Bütün insanların mahremiyeti dokunulmazdır.

"Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın..." (Hucurat suresi, 12. ayet)

9. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›