Din Kültürü 7. Sınıf 3. Ünite Test-2

AHLAKİ DAVRANIŞLAR-2

1. "Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nahl suresi, 90. ayet)
Bu ayeti kendisine ilke edinen bir Müslümanın aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
a) Hayâ sahibi olmaktan özenle kaçınır.
b) İnsanlara fenalık yapmamaya dikkat eder.
c) Allah'ın verdiği öğütleri tutmak konusunda gayretli olur.
d) Akrabasını koruyup gözetir.


2. "Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır." (Nisa suresi, 135. ayet)
Metinde yer alan Nisa suresi 135. ayetine göre aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
a) Sonucu ne olursa olsun her zaman doğruları söylemeliyiz.
b) Malı, mülkü ve itibarı çok olanları kayırmamalıyız.
c) Yakınlarımız aleyhine şahitlik yapmalıyız.
d) Şahitlik yaparken sosyal farklılıklara önem vermemeliyiz.


3. Peygamberimizi hayatı boyunca yalnız bırakmayan, hem malı hem de canıyla onu destekleyen, Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı olan ve kendisinden "kardeşim ve arkadaşım" diye bahsettiği mübarek sahabenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Osman
b) Hz. Ebu Bekir
c) Hz. Zeyd
d) Hz. Sa'd


4. Dostluk kavramı Peygamberimizin çok önem verdiği konulardan biridir. O (s.a.v.) dostlarını hasta iken ziyaret etmiş, ihtiyaç hallerinde onları yalnız bırakmamıştır. Onların sıkıntılarını paylaşmış, sevinçlerine de ortak olmuş ve onları çok sevmiştir. Ancak bu sevginin de ölçülü olması gerektiğini, "Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olur. Nefret ettiğinden de ölçülü nefret et, belki bir gün dostun olur." diyerek ifade etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi paragrafta verilen bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Dostlarımızın sevinçlerine ortak olmalıyız.
b) Dostlarımızla ilişkilerimizde ölçülü olmalıyız.
c) Dost edinirken seçici davranmalıyız.
d) Sevgide ölçüyü kaçırdığımız kişilere düşman olmalıyız.


5. İnsanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durması anlamına gelen güzel davranış aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sabır
b) Dürüstlük
c) Öz denetim
d) Yardımseverlik
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI