Din Kültürü 7. Sınıf 3. Ünite Test-2

Ahlaki Davranışlar Test-2
Kazanım 7.3.1.

1. Peygamber Efendimize "Muhammedül Emin" denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dürüst ve güvenilir olması
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğayı ve çevreyi koruması
c) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) savaşlardaki cesareti ve kahramanlığı
d) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bilgiye önem vermesi2. Aşağıdaki hadislerin hangisinde her ne olursa olsun daima doğru sözlü ve dürüst olmamız vurgulanmıştır?
a) "İlim mü'minin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın."
b) "Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin..."
c) "Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun isterse şaka yollu olsun yalan söylemek Müslüman’a yakışmaz."
d) "Bir kimse Allah için yani samimi olarak tevazu gösterirse Allah onu yüceltir."3. Öz denetim kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol edebilmesidir. Toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için insanların kendilerini öz denetime tabi tutması gerekir. Öz denetime sahip bir kişi ...............
Yukarıdaki boşluk metinde verilen bilgiler ışığında seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) davranışlarını ve isteklerini kontrol eder.
b) kulluk bilinciyle hareket eder.
c) nerede, nasıl davranması gerektiğini bilir.
d) nefsinin isteklerine önem verir.4. Ankebut suresi 45. ayette Allahü Teala'nın belirttiği üzere namaz insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Oruç ibadeti de nefsi kontrol altına almayı öğretir. Sürekli Allah'ı anan ve Kur'an okuyan bir kişi elini, dilini, gözünü haramlardan uzak tutar. Bütün bunlar bize öğretiyor ki ...............
Paragrafta yer alan boşluğu en iyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) ibadetler kişinin kalp temizliğine katkı sağlamakta yetersizdir.
b) kişi kendi sınırlarını çizmeli, inanç dünyasına kimseyi karıştırmamalıdır.
c) ibadetler insanın öz denetim sahibi olmasını sağlar.
d) ibadetler insana sevap kazandırmakla birlikte kişisel gelişime etkisi yoktur.5. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir." (Bakara suresi, 153. ayet)
b) "Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah'a) secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın." (Rahman suresi, 5.-8. ayetler)
c) "O (Rabb) ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü bir biçim verdi." (İnfitâr suresi, 7. ayet)
d) "...Onun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir." (Rad suresi, 8. ayet)6. Peygamberimiz bir Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkmıştır. Bu olayda aşağıdaki güzel ahlaki davranışlardan hangisi daha çok ön plana çıkmaktadır?
a) Saygı
b) Cesaret
c) Doğa sevgisi
d) Adalet7. İslam dinine göre insan üstün ve şerefli bir varlıktır. Bu nedenle her türlü saygıya lâyıktır. Peygamberimiz de insanlara değer vermiş, insanlara saygılı davranmış ve insanlar arasında ayırım yapmamıştır.
İslam'ın ilkelerini benimseyen ve Peygamber Efendimizi kendisine örnek alan bir Müslümanın aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?
a) Kendisi için istemediği bir şeyi başkaları için de istemez.
b) Hangi dinden olursa olsun insana insan olduğu için değer verir.
c) Zengin ile yoksul insanlara gösterdiği saygı ölçüsünde farklı bir tutum sergiler.
d) İnsanlar arasında ırk ve inanç ayrımı yapmadan herkese sevgiyle yaklaşır.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı