Din Kültürü 7. Sınıf 3. Ünite Test-3

AHLAKİ DAVRANIŞLAR-3

1. Peygamber Efendimize "Muhammedül Emin" denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dürüst ve güvenilir olması
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğayı ve çevreyi koruması
c) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) savaşlardaki cesareti ve kahramanlığı
d) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bilgiye önem vermesi


2. Aşağıdaki hadislerin hangisinde her ne olursa olsun daima doğru sözlü ve dürüst olmamız vurgulanmıştır?
a) "İlim mü'minin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın."
b) "Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin..."
c) "Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun isterse şaka yollu olsun yalan söylemek Müslüman’a yakışmaz."
d) "Bir kimse Allah için yani samimi olarak tevazu gösterirse Allah onu yüceltir."


3. Öz denetim kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol edebilmesidir. Toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için insanların kendilerini öz denetime tabi tutması gerekir. Öz denetime sahip bir kişi ...............
Yukarıdaki boşluk metinde verilen bilgiler ışığında seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) davranışlarını ve isteklerini kontrol eder.
b) Allah'ın sürekli kendisini görüp gözettiğinin farkında olur.
c) nerede nasıl davranması gerektiğini bilir.
d) nefsinin isteklerini Allah'ın isteklerinin önüne geçirmiş olur.


4. Ankebut suresi 45. ayette Allahü Teala'nın belirttiği üzere namaz insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Oruç ibadeti de nefsi kontrol altına almayı öğretir. Sürekli Allah'ı anan ve Kur'an okuyan bir kişi elini, dilini, gözünü haramlardan uzak tutar. Bütün bunlar bize öğretiyor ki ...............
Paragrafta yer alan boşluğu en iyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) ibadetler kişinin kalp temizliğine katkı sağlamakta yetersizdir.
b) kişi kendi sınırlarını çizmeli, inanç dünyasına kimseyi karıştırmamalıdır.
c) ibadetler insanın öz denetim sahibi olmasını sağlar.
d) ibadetler insana sevap kazandırmakla birlikte kişisel gelişime etkisi yoktur.


5. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir." (Bakara suresi, 153. ayet)
b) "Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah'a) secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın." (Rahman suresi, 5.-8. ayetler)
c) "O (Rabb) ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü bir biçim verdi." (İnfitâr suresi, 7. ayet)
d) "...Onun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir." (Rad suresi, 8. ayet)
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.