Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite Test-6

HZ. YUSUF'UN (A.S.) HAYATI-2

1. Hz. Yusuf'un doğduğu ve çocukluğunun geçtiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kenan diyarı (Filistin)
b) Mısır
c) Mekke
d) Şanlıurfa


2. Hz. Yusuf çocukken, babasının kendisini çok sevmesinden dolayı onu kıskanan ağabeyleri, Yusuf'u (a.s.) kuyuya attılar. Hz. Yusuf, yıllar sonra Mısır ülkesinin yönetiminde çok önemli bir mevkideyken ağabeyleriyle karşılaşıp onlara kendini tanıttı. Hz. Yusuf'un, küçüklüğünde kendisine çok kötülük yapan ağabeylerine karşı tavrı nasıl olmuştur?
a) Herhangi bir şart koşmaksızın ağabeylerini affetti.
b) Mısır'a bir daha gelmemeleri şartıyla onları affetti.
c) Yusuf peygamber de ağabeylerini kuyuya attırdı.
d) Ağabeylerine erzak verdi ancak onları cezalandırdı.


3.
I- Peygamberlikle görevlendirilmesi
II- Rüya yorumlama ilminin öğretilmesi
III- Kardeşleri tarafından kuyuya atılması
Hz. Yusuf yukarıda verilen olayların hangisini Mısır döneminde yaşamıştır?
a) I
b) I-III
c) I-II
d) I-II-III


4.
I- Mısır hükümdarı, Yusuf'a (a.s.) devlet hazinesinin sorumluluğunu verdi.
II- Hz. Yusuf'un kardeşleri kıskandıkları için onu kırlara götürüp kuyuya attılar.
III- Hz. Yusuf bir gece rüyasında on bir yıldızın, Güneş ve Ay'ın kendisine secde ettiklerini gördü.
IV- Hz. Yusuf Mısır hükümdarının rüyasını yorumladı.
V- Hz. Yusuf yolcular tarafından kuyudan çıkartıldı ve Mısır'a götürüldü.
Yukarıdaki maddelerde Hz. Yusuf'un hayatıyla ilgili olaylar verilmiştir. Bu olaylar oluş sırasına göre sıralandığında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
a) II-III-V-I-IV
b) II-V-III-IV-I
c) III-II-V-IV-I
d) III-II-IV-V-I


5.
Derviş Yunus bunu böyle söyledi
İnip aşkın deryasını boyladı
Kul iken Mısır’a sultan eyledi
Ağlar Yakup ağlar Yusuf’um diye
Yunus Emre'nin bu dörtlüğündeki altı çizili dizelerde Hz. Yusuf'la ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kuyudan çıkartılıp Mısır'a götürülmesi
b) Kölelikten Mısır maliye bakanlığına yükselmesi
c) Mısır hükümdarının rüyasını yorumlaması
d) Yıllar sonra Mısır'da babasıyla görüşüp hasret gidermesi
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI